Art: Dobbeltbekkasin (Gallinago media)

Dobbeltbekkasin (Gallinago media)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Dobbeltbekkasinen har en mye mer begrenset utbredelse i Norge enn den noe mindre enkeltbekkasinen. Vi finner den fåtallig hekkende i høyereliggende strøk fra Hardangervidda, via Oppland og Trøndelagsfylkene, til Nordland. Trolig finnes et sted mellom 5 000- 15 000 par i Norge. Moderne og intensivt jordbruk har gjort at bestandene i Europa har gått kraftig tilbake, og arten regnes i dag som sårbar. Under hekketiden foretrekker dobbeltbekkasinen rike myrer, ved rik viervegetasjon hvor man kan finne spillplasser. En utpreget trekkfugl som drar til Afrika fra august av. Det er sjelden man ser den på trekk i Europa, kanskje tildels på grunn av forveksling med enkeltbekkasin, og at de bare til en liten grad raster her. Den kommer tilbake til spill- og hekkeplassene i fjellet i mai.

Engelsk navn: Great Snipe

Forvekslingsarter: Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)

Rødlistestatus: Nær truet

Lyd:


Lyd fra dobbeltbekkasin © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt   Gallinago
Art    Dobbeltbekkasin (Gallinago media)