Hopp til hovedinnhold

Art: Dobbeltbekkasin (Gallinago media)

Dobbeltbekkasin (Gallinago media)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: I forhold til den veldig like enkeltbekkasinen er det noen fjærdraktdetaljer som kan avsløre artstilhørigheten. Dobbeltbekkasin har vatret buk, ofte tydelige hvite striper på tvers av vingene (dekkfjærenes kanter/bremmer), et relativt kort nebb, samt mye hvitt i de ytterste stjertfjærene (sees bare når fuglen flyger).

Utbredelse: Dobbeltbekkasinen er en fåtallig hekkefugl i høyereliggende strøk. Man finner den fra Hardangervidda i sør, via Oppland og Trøndelagsfylkene, til Nordland. Trolig finnes et sted mellom 5 000- 15 000 par i Norge.

Hekkebiologi: Under hekketiden foretrekker dobbeltbekkasinen rike myrer, ved rik viervegetasjon hvor man kan finne spillplasser. En utpreget trekkfugl som drar til Afrika fra august av. Det er sjelden man ser den på trekk i Europa, kanskje tildels på grunn av forveksling med enkeltbekkasin, og at de bare til en liten grad raster her. Den kommer tilbake til spill- og hekkeplassene i fjellet i mai.

Engelsk navn: Great Snipe

Forvekslingsarter: Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)

Rødlistestatus (2021): Nær truet

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt   Gallinago
Art    Dobbeltbekkasin (Gallinago media)