Dobbeltbekkasin (Gallinago media)

Dobbeltbekkasinen har en mye mer begrenset utbredelse i Norge enn den noe mindre enkeltbekkasinen. Vi finner den fåtallig hekkende i høyereliggende strøk fra Hardangervidda, via Oppland og...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie: Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt: Gallinago

Rødlistestatus: Nær truet