Hopp til hovedinnhold

Art: Gråfluesnapper (Muscicapa striata)

Gråfluesnapper (Muscicapa striata)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelse: Gråfluesnapperen er vanlig i store deler av Sør-Norge. Den er noe mindre tallrik lenger nord. Man finner den i mange skogstyper; løvskog, furuskog og blandingskog. Det er også vanlig å se arten i parkanlegg.

Hekkebiologi: Som regel lager de reir å greinkløfter på trær, men de kan også hekke i spesielt tilpassete fuglekasser.

Forflytninger: Gråfluesnapperen overvintrer i det tropiske Afrika, og vender tilbake til Norge i mai. Høsttrekket starter i august og strekker seg ut til midten av september.

Engelsk navn: Spotted Flycatcher

Lyd:

Lyd fra gråfluesnapper
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Fluesnapperfamilien (Muscicapidae)
Slekt   Muscicapa
Art    Gråfluesnapper (Muscicapa striata)