Hopp til hovedinnhold

Art: Storlom (Gavia arctica)

Storlom (Gavia arctica)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Storlommen hekker i store deler av Norge. Totalt er det angitt mellom fem og ti tusen hekkepar. Den foretrekker innlandet, store fiskerike, vegetasjonsfattige innsjøer, både i skogstrakter og høyereliggende områder. Innsjøer med jevn vannstand er foretrukket, helst med lave torvøyer som gir en ideell reirplass. Storlommen er meget sjelden om vinteren langs kysten, de fleste overvintrer i Middelhavet og Svartehavet. Den returnerer i april-mai, og kommer ofte inn på hekkeplassen så snart disse er isfrie. Dersom den ikke hekker altfor langt fra havet, pendler de voksne fuglene ofte til saltvann for å finne mat. Den er derfor ikke sjelden å se i saltvann også sommerstid, særlig i fjordstrøk i Nord-Norge. De fleste forlater landet i september-oktober, og trekker tvers over land og via Østersjøen til vinterkvarteret.

Andre navn: svartstrupet lom

Engelsk navn: Black-throated Diver

Forvekslingsarter: Islom (Gavia immer), Smålom (Gavia stellata)

Lyd:

Lyd fra storlom
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Lomfugler (Gaviiformes)
Familie  Lomfamilien (Gaviidae)
Slekt   Gavia
Art    Storlom (Gavia arctica)