Hopp til hovedinnhold

Art: Smålom (Gavia stellata)

Smålom (Gavia stellata)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Smålommen har en sirkumpolar utbredelse, og hekker svært langt mot nord, bl.a. på Svalbard og Franz Josefs Land. Fordi den er den minste av lommene har den en kortere hekkesyklus, og klarer dermed å gjennomføre hekkingen i en så kort sesong. I Norge finnes den over det meste av landet, men er svært sjelden som hekkefugl mellom Agderfylkene og Mjøsa. Gode bestandsoverslag mangler, men det er grovt anslått 2000-5000 par. Den tetteste hekkebestanden finnes langs kysten fra Møre & Romsdal og nordover. Typiske smålomvann er svært små, ofte ikke stort lenger enn hva fuglen trenger for å komme i luften.
Torvmyrer på øyer eller fjellplatå ut mot kysten virker å være nøkkelhabitat.Det er viktig med stabil vannstand i hekketiden og helst en lav torvkant for å lette ankomsten til reiret. Smålommen er vanlig langs kysten også om vinteren, oftest på langgrunne områder. Selv om mange overvintrer i Norge, er det usikkert om dette er fugler fra den norske hekkebestanden eller fugler fra andre hekkeområder (Island, Grønland, Russland.) Det foregår et betydelig vårtrekk langs vestkysten i april-mai, og mange trekker ut av landet og til nordsjøområdet i september-november .

Andre navn: heilom, kakera, rødstrupet lom

Engelsk navn: Red-throated Diver

Forvekslingsarter: Storlom (Gavia arctica)

Lyd:

Lyd fra smålom
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Lomfugler (Gaviiformes)
Familie  Lomfamilien (Gaviidae)
Slekt   Gavia
Art    Smålom (Gavia stellata)