Art: Taffeland (Aythya ferina)

Taffeland (Aythya ferina)
Opphavsrett: Roar Solheim
Taffelanda er utbredt i store deler av Europa og Asia. Den er en nykommer som hekkefugl i Norge, og er påvist hekkende i Hellesjøvann i Akershus (inntil 10-15 par på 70-tallet), Gjølsjøen i Østfold og i Djupvikvatnet i Møre & Romsdal. Det var på 1970-tallet arten vandret inn, i forbindelse med en sterk bestandsøkning i Sverige. Arten hekker muligens ikke lenger i Norge, ihvertfall ikke årlig. Utenom hekkesesongen forekommer den imidlertid i brukbare antall, flokker på et tresifret antall individer registreres regelmessig ihvertfall i Vest-Agder og i Rogaland høst og vinter. Den påtreffes mer sparsomt i resten av landets fylker, men sjelden helt i nord. Taffelanda er nært knyttet til næringsrike, vegetasjonsrike innsjøer i jordbrukslandskap. Aller helst vil den ha grunne sjøer, 0.5-2 meter dype, hvor den dykker etter vegetabilsk føde. Vinterstid kan den observeres også i saltvann, særlig når ferskvannet fryser til. Ofte sees den i selskap med andre dykkender som toppand og bergand. Det er særlig om høsten taffelanda sees regelmessig, det er fugler lenger østfra som trekker mot vest for å finne et mildere vinterklima. Etter hvert som vannene fryser til, beveger de fleste seg videre sørover til Danmark/Nederland/Storbritannia. Kun på Jæren finnes det nevneverdige konsentrasjoner

Engelsk navn: Common Pochard

Lyd:

Lyd fra taffeland
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Andefugler (Anseriformes)
Familie  Andefamilien (Anatidae)
Slekt   Aythya
Art    Taffeland (Aythya ferina)