Hopp til hovedinnhold

Art: Stjertand (Anas acuta)

Stjertand (Anas acuta)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Stjertanda finnes i et bredt belte gjennom hele Eurasia og Nord-Amerika. I Norge hekker den spredt og lokalt over store deler av landet, men må betraktes som en relativt sjelden fugl hos oss. Den er vanligst i indre deler av Finnmark, og i enkelte lavereliggende fjellstrøk i Oppland og Sør-Trøndelag. Også langs kysten av Møre & Romsdal er det gjort en rekke hekkefunn.
På Vestlandet og lavereliggende deler av Sør- og Østlandet mangler den nesten helt som hekkefugl. Stjertanda foretrekker grunne, næringsrike vann med gress, takrør og sivvegetasjon, grunne sakteflytend elver og myrdammer. Den hekker oftest i områder med lavvokst skog, gjerne i vierbeltet, dessuten i mer åpent kystlandskap med fuktige strandenger. Stjertanda er trekkfugl, de fleste forlater landet i løpet av september. Den overvinter over et stort område, fra Vest-Europa til Afrika sør for Sahara. Hvor de norske fuglene befinner seg om vinteren, er ikke kjent. I løpet av april-mai vender den tilbake til hekkeområdene.

Engelsk navn: Northern Pintail

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Lyd:

Lyd fra stjertand
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Andefugler (Anseriformes)
Familie  Andefamilien (Anatidae)
Slekt   Anas
Art    Stjertand (Anas acuta)