Hopp til hovedinnhold

Art: Skjeand (Anas clypeata)

Skjeand (Anas clypeata)
Opphavsrett: Roar Solheim

Skjeanda finnes vidt utbredt i store deler av Eurasia og Nord-Amerika. Denne arten, som er lett kjennelig på det store skjeformede nebbet, finnes hos oss spedt opp til Nordland, sjelden lenger nord. Som knekkanda er den sterkt knyttet til næringsrike, grunne ferskvann, og er vanligst på sørlige Østlandet, Jæren, rundt Trondheimsfjorden og på Helgelandskysten. Både skjeanda og knekkanda har blitt gradvis vanligere i Norge på 1900-tallet. Dette skyldes trolig to hovedfaktorer: Utvandring fra steppeområder i det tidligere Sovjet pga. habitatødeleggelser der (drenering og oppdyrking) og en øket eutrofiering av norske ferskvann som har gitt egnede biotoper også her. Etter endt hekking trekker store deler av bestanden ut av landet for å myte, men enkelte kan sees også utover høsten. De viktigste overvintringsområdene ligger i Sør-Europa og i Nord-Afrika. Vårtrekket foregår fra slutten av mars, de fleste ankommer i månedskiftet april-mai. En sjelden gang kan skjeanda overvintre hos oss, men det hører til unntakene.

Engelsk navn: Northern Shoveler

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Lyd:

Lyd fra skjeand
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Andefugler (Anseriformes)
Familie  Andefamilien (Anatidae)
Slekt   Anas
Art    Skjeand (Anas clypeata)