Art: Polarmåke (Larus hyperboreus)

Polarmåke (Larus hyperboreus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Svalbard er eneste hekkområde for arten i norsk farvann. Ellers finner vi den på Island og Grønland, og østover i Russland. I Nord-Norge finnes den regelmessig i bra antall om vinteren, med flere hundre individer langs kysten av Finnmark. Mer tilfeldig lenger sør.

Polarmåken har en mer pelagisk opptreden enn for eksempel gråmåke og svartbak, og er den eneste arten vinterstid ute i Barentshavet. De følger gjerne fiskebåter, og tilegner seg mat fra disse. Noen individer kan vandre så langt sør som til Middelhavet, men de aller fleste holder seg i nordlige farvann utenfor hekkesesongen. De returnerer til hekkeplassene fra mai.

Engelsk navn: Glaucous Gull

Forvekslingsarter: Grønlandsmåke (Larus glaucoides)

Lyd:

Lyd fra polarmåke
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Måkefamilien (Laridae)
Slekt   Måker (Larus)
Art    Polarmåke (Larus hyperboreus)