Hopp til hovedinnhold

Art: Svartbak (Larus marinus)

Svartbak (Larus marinus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: Svartbak er vår aller største måkeart. Hvit med svart overside og kraftig nebb.

Utbredelse: Finnes langs hele norskekysten. Vi har 40 000 par hekkende i Norge.

Næring: Svartbaken er mer eller mindre altetende, og spiser blant annet fugleunger, avfall, egg, fisk.

Hekkebiologi: Foretrekker å hekke på holmer ute i skjærgården, der de legger sine reir som regel på bakken.

Leveområde: Holder seg alltid i nærheten av saltvann. Utenfor hekkesesongen er det ikke uvanlig å finne den på avfallsplasser.

Forflytninger: Den er ingen utpreget trekkfugl, men noen forlater landet om høsten for å overvintre så langt sør som til kysten av Frankrike.

Engelsk navn: Great Black-backed Gull

Forvekslingsarter: Sildemåke (Larus fuscus)

Lyd:

Lyd fra svartbak
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Måkefamilien (Laridae)
Slekt   Måker (Larus)
Art    Svartbak (Larus marinus)