Art: Bergirisk (Carduelis flavirostris)

Bergirisk (Carduelis flavirostris)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Engelsk navn: Twite

Forvekslingsarter: Tornirisk (Carduelis cannabina)

Rødlistestatus (2015): Nær truet

Lyd:


Lyd fra bergirisk © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Finkefamilien (Fringillidae)
Slekt   Carduelis
Art    Bergirisk (Carduelis flavirostris)