Hopp til hovedinnhold

Art: Krykkje (Rissa tridactyla)

Krykkje (Rissa tridactyla)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: En liten måke med grå overside, hvit underside og den eneste arten som har helt svarte vingespisser (de andre artene har hvite flekker i det svarte, eller helt hvite vingespisser). Beinfargen er svart og nebbet er gult. Fugler i sitt første leveår har svarte tegninger innover vingen, og svart stjertende.

Krykkja er den mest utprega marine arten av måkene. De hekker i kolonier fra Rogaland til Finnmark. De største koloniene finner vi helt nord i landet, bortsett fra Runde ved Ålesund, som har minst 50 000 hekkende par. Totalt teller den norske bestanden omtrent halv million par.

Krykkja holder seg utelukkende til havs utenfor hekketiden, og den lever av små marine dyr og fisk. Man finner arten over hele Nordatlanteren, og norske fugler er gjenfunnet fra Marokko til New-Foundland.

Hekkingen begynner i mai, men fuglene ankommer hekkeplassene allerede så tidlig som mars.

Engelsk navn: Black-legged Kittiwake

Forvekslingsarter: Dvergmåke (Hydrocoloeus minutus), Fiskemåke (Larus canus), Sabinemåke (Xema sabini)

Rødlistestatus (2021): Sterk truet

Lyd:

Lyd fra krykkje
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Måkefamilien (Laridae)
Slekt   Rissa
Art    Krykkje (Rissa tridactyla)