Hopp til hovedinnhold

Art: Dverglo (Charadrius dubius)

Dverglo (Charadrius dubius)
Opphavsrett: Roar Solheim

Kjennetegn: Dvergloen er nærmest som en liten og spinkel sandlo å regne. Den har en karakteristisk gulaktig øyering, og mangler sandloens vingebånd om man ser den fly.

Utbredelse: Den finnes i første rekke på Øst- og Sørlandet hos oss, men har blitt funnet hekkende i de fleste fylkene nord til Trøndelag.

Habitat: Arten hekker gjerne på elvekanter og sandbanker i vann. Det gjør at hekkesuksessen kan bli svært dårlig om det er store flommer om våren.

Forflytninger: Dette er en trekkfugl som ankommer Norge i mai og forlater oss i august og september.

Engelsk navn: Little Ringed Plover

Forvekslingsarter: Sandlo (Charadrius hiaticula)

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Lyd:

Lyd fra dverglo
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Lofamilien (Charadriidae)
Slekt   Charadrius
Art    Dverglo (Charadrius dubius)