Hopp til hovedinnhold

Art: Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sandlo (Charadrius hiaticula)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Arten finnes både langs kysten og i innlandet, stort sett spredt over hele landet. De tetteste bestandene finner vi fra Trøndelag og nordover. 12 000 par antas å hekke i Norge.

Langs kysten foretrekker sandloen stein og sandstrender, eller strandengområder. I innlandet finner vi den langs elver, mens i fjellet gjerne på tørre områder langt fra vann. Fjæremygg, biller og andre insekter utgjør næringen.

Sandloen er hos oss en utpreget trekkfugl, og drar fra landet i august til september. Den flyr da ned til kysten av Sørvest-Europa, og Nord-Afrika hvor den tilbringer vinteren. Fuglene kommer tilbake i mars-april.

Engelsk navn: Ringed Plover

Forvekslingsarter: Dverglo (Charadrius dubius)

Lyd:

Lyd fra sandlo
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Lofamilien (Charadriidae)
Slekt   Charadrius
Art    Sandlo (Charadrius hiaticula)