Dverglo (Charadrius dubius)

Dvergloen er nærmest som en liten og spinkel sandlo å regne. Den har en karakteristisk gulaktig øyering, og mangler sandloens vingebånd om man ser den fly.

Den finnes i første rekke på Øst...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie: Lofamilien (Charadriidae)
Slekt: Charadrius

Rødlistestatus: Nær truet