Art: Slagugle (Strix uralensis)

Engelsk navn: Ural Owl

Forvekslingsarter: Kattugle (Strix aluco)

Rødlistestatus: Sårbar

Lyd:


Lyd fra slagugle © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Ugler (Strigiformes)
Familie  Uglefamilien (Strigidae)
Slekt   Strix
Art    Slagugle (Strix uralensis)