Art: Stellerand (Polysticta stelleri)

Stellerand (Polysticta stelleri)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Stelleranda hekker langs den sibirske ishavskysten og i NV-Alaska. Den overvintrer i nordlige Stillehavet og langs kysten av Finnmark. Disse fargerike hannene er lett kjennelige, og pynter virkelig opp i vintermørke havner i Finnmark, der de ofte samler seg sammen med bl.a. praktærfugl og ærfugl. Omkring 10.000 fugler finnes langs finnmarkskysten fra seinhøsten og til april-mai, med småflokker av oversomrende ikke-hekkende individer her og der også i sommerhalvåret. De finnes på gruntvannsområder, og aller flest i Varangerfjorden og langs nordkysten av Varangerhalvøya Særlig i havneområdet midt i Vadsø er det lett å observere stelleranda, hvor det ligger hundrevis sammen med ærfugl og praktærfugl. De dykker til bunnen for å finne mat, der de tar det meste av animalsk føde. Skal man tro på tellinger fra 30 år tilbake, har antall overvintrende stellerender langs kysten av Finnmark blitt mangedoblet siden da

Engelsk navn: Steller's Eider

Forvekslingsarter: Praktærfugl (Somateria spectabilis), Ærfugl (Somateria mollissima)

Rødlistestatus (2015): Sårbar

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Andefugler (Anseriformes)
Familie  Andefamilien (Anatidae)
Slekt   Polysticta
Art    Stellerand (Polysticta stelleri)