Art: Praktærfugl (Somateria spectabilis)

Praktærfugl (Somateria spectabilis)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Praktærfuglen er en høyarktisk art som hekker langs den ekstreme ishavskysten gjennom hele Sibir, i Nord-Amerika, og nordlige Grønland. En del hekker på Svalbard, men størrelsen på bestanden der er betydelig mindre enn ærfuglbestanden. Tre hekkefunn, muligens av det samme paret, ble gjort i Trondheimsfjorden i 1957-61. Dette er ekstremt langt unna artens normale utbredelse, og de eneste hekkefunnene i Norge utenom Svalbard. Praktærfuglen overvintrer langt nord, og tusenvis finnes i Finnmark og Troms i vinterhalvåret. Lenger sørover til Trøndelag er den fåtallig, og sør for det må den regnes som meget sjelden. Praktærfuglen finnes i likhet med ærfugl helst på gruntvannsområder, siden den lever av bunnlevende dyr. Det er om vinteren praktærfuglen er vanligst hos oss, og antallet synes å øke utover ettervinteren, trolig fordi isen trekker seg stadig lenger sørover og presser et økende antall fugler inn mot norskekysten. F.eks. i Tromsø er det merkbart flere praktærfugl å observere på seinvinteren enn før jul. Flokker på opptil 200 individer kan forekomme langs finnmarkskysten også om sommeren, disse kan være vanskelig å gjenkjenne fordi de består av ungfugler og ikke inneholder noen fugler i praktdrakt.

Engelsk navn: King Eider

Forvekslingsarter: Stellerand (Polysticta stelleri), Ærfugl (Somateria mollissima)

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Andefugler (Anseriformes)
Familie  Andefamilien (Anatidae)
Slekt   Somateria
Art    Praktærfugl (Somateria spectabilis)