Hopp til hovedinnhold

Art: Heilo (Pluvialis apricaria)

Heilo (Pluvialis apricaria)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: Rundt hode og en flekket overside i gråbrune og nesten gule farger. Voksne fugler har svart bryst og strupe med hvit rand rundt i hekketiden, og hannen er mer kontrastrik enn hunnen.

Leveområde: Heilo er en vadefugl. Den hekker i høyereliggende strøk på åpne områder i bjørke- og vierbeltet, og på lynghei ved kysten.

Utbredelse: Vanlig i både kyststrøk, og som utpreget fjellfugl.

Næring: Søker mat i biller, makk og dessuten diverse vegetariske innslag i kosten som bær og frø.

Forflytning: Når heiloene skal dra ut på høsttrekket, samles de ofte i store flokker på dyrket mark. Høsttrekket foregår fra juli til oktober, og de overvintrer fra Storbritannia til Middelhavet. Tilbake kommer de mot slutten av mars måned.

Trusler: Som følge av oppdyrking i lavlandet, har mange bestander i Europa gått kraftig tilbake i det seneste århundret, bl.a. på Jæren.

Engelsk navn: European Golden Plover

Forvekslingsarter: Kanadalo (Pluvialis dominica), Sibirlo (Pluvialis fulva), Tundralo (Pluvialis squatarola)

Rødlistestatus (2021): Nær truet

Lyd:

Lyd fra heilo
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Lofamilien (Charadriidae)
Slekt   Pluvialis
Art    Heilo (Pluvialis apricaria)