Art: Heilo (Pluvialis apricaria)

Heilo (Pluvialis apricaria)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: Rundt hode og en flekket overside i gråbrune og nesten gule farger. Hannen har svart bryst og strupe med hvit rand rundt i hekketiden. Hunnen har mørk underside. Opptil 30 cm lang og vingespeen opp mot 60 cm.

Leveområde: Heilo er en vadefugl. Den hekker i høyereliggende strøk på åpne områder i bjørke- og vierbeltet, og på lynghei ved kysten.

Utbredelse: Vanlig i både kyststrøk, og som utpreget fjellfugl.

Næring: Søker mat i biller, makk og dessuten diverse vegetariske innslag i kosten som bær og frø.

Forflytning: Når heiloene skal dra ut på høsttrekket, samles de ofte istore flokker på dyrket mark. Høsttrekket foregår fra juli til oktober, og de overvintrer fra Storbritannia til Middelhavet. Tilbake kommer de mot slutten av mars måned.

Trusler: Som følge av oppdyrking i lavlandet, har mange bestander i Europa gått kraftig tilbake i det seneste århundret, bl.a. på Jæren.

Engelsk navn: European Golden Plover

Forvekslingsarter: Kanadalo (Pluvialis dominica), Sibirlo (Pluvialis fulva), Tundralo (Pluvialis squatarola)

Lyd:


Lyd fra heilo © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Lofamilien (Charadriidae)
Slekt   Pluvialis
Art    Heilo (Pluvialis apricaria)