Hopp til hovedinnhold

Artstre

 • Fugler (Aves)
  Fugler (Aves indet.) (17.07.2024)
 • Fugler (Aves)
  Fugler (Aves indet.) (17.07.2024)
 • Grønnfink (Carduelis chloris)
  Grønnfink (Carduelis chloris) Gunhild Sollerud (26.06.2024)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (23.06.2024)
 • Rødstrupe (Erithacus rubecula)
  Rødstrupe (Erithacus rubecula) Merete schmidt (15.06.2024)
 • Linerle (Motacilla alba)
  Linerle (Motacilla alba) Merete schmidt (15.06.2024)
 • Skjeand (Anas clypeata)
  Skjeand (Anas clypeata) Paal-Magnus Solvang (29.05.2024)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (25.05.2024)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (25.05.2024)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (25.05.2024)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (25.05.2024)
 • Siland (Mergus serrator)
  Siland (Mergus serrator) Åsmund Berg (25.05.2024)
 • Siland (Mergus serrator)
  Siland (Mergus serrator) Åsmund Berg (25.05.2024)
 • Fugler (Aves)
  Fugler (Aves indet.) (21.05.2024)
 • Dverglo (Charadrius dubius)
  Dverglo (Charadrius dubius) Åsmund Berg (21.05.2024)
 • Makrellterne (Sterna hirundo)
  Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (21.05.2024)
 • Makrellterne (Sterna hirundo)
  Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (21.05.2024)
 • Makrellterne (Sterna hirundo)
  Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (21.05.2024)
 • Dverglo (Charadrius dubius)
  Dverglo (Charadrius dubius) Åsmund Berg (21.05.2024)
 • Dverglo (Charadrius dubius)
  Dverglo (Charadrius dubius) Åsmund Berg (21.05.2024)
 • Grønnsisik (Carduelis spinus)
  Grønnsisik (Carduelis spinus) Turid Kristiansen (20.05.2024)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
  Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Turid Kristiansen (20.05.2024)
 • Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
  Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) Turid Kristiansen (20.05.2024)
 • Vepsevåk (Pernis apivorus)
  Vepsevåk (Pernis apivorus) jannika vestgarden (18.05.2024)
 • Kjøttmeis (Parus major)
  Kjøttmeis (Parus major) Cathrine Nersund (12.05.2024)
 • Linerle (Motacilla alba)
  Linerle (Motacilla alba) (09.05.2024)
 • Stær (Sturnus vulgaris)
  Stær (Sturnus vulgaris) Åsmund Berg (04.05.2024)
 • Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
  Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Åsmund Berg (03.05.2024)
 • Krikkand (Anas crecca)
  Krikkand (Anas crecca) Åsmund Berg (30.04.2024)
 • Krikkand (Anas crecca)
  Krikkand (Anas crecca) Åsmund Berg (30.04.2024)
 • Stillits (Carduelis carduelis)
  Stillits (Carduelis carduelis) Ellen Marie Pedersen (29.04.2024)
 • Grønnsisik (Carduelis spinus)
  Grønnsisik (Carduelis spinus) Eirik Lye (28.04.2024)
 • Stillits (Carduelis carduelis)
  Stillits (Carduelis carduelis) Eirik Lye (28.04.2024)
 • Grønnfink (Carduelis chloris)
  Grønnfink (Carduelis chloris) Eirik Lye (28.04.2024)
 • Stillits (Carduelis carduelis)
  Stillits (Carduelis carduelis) Eirik Lye (28.04.2024)
 • Grønnfink (Carduelis chloris)
  Grønnfink (Carduelis chloris) Eirik Lye (28.04.2024)
 • Stillits (Carduelis carduelis)
  Stillits (Carduelis carduelis) Eirik Lye (28.04.2024)
 • Ringtrost (Turdus torquatus)
  Ringtrost (Turdus torquatus) Janne Jarsletta-Halvorsen (28.04.2024)
 • Ringtrost (Turdus torquatus)
  Ringtrost (Turdus torquatus) Janne Jarsletta-Halvorsen (28.04.2024)
 • Stillits (Carduelis carduelis)
  Stillits (Carduelis carduelis) Janne Jarsletta-Halvorsen (28.04.2024)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
  Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Gunhild Sollerud (25.04.2024)
 • Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
  Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Gunhild Sollerud (25.04.2024)
 • Bokfink (Fringilla coelebs)
  Bokfink (Fringilla coelebs) Gunhild Sollerud (25.04.2024)
 • Vendehalser (Jynx)
  Vendehalser (Jynx sp.) jannika vestgarden (24.04.2024)
 • Fugler (Aves)
  Fugler (Aves indet.) (14.04.2024)
 • Spurvehauk (Accipiter nisus)
  Spurvehauk (Accipiter nisus) Sverre Midlang (16.03.2024)
 • Gransanger (Phylloscopus collybita)
  Gransanger (Phylloscopus collybita) Mona Tertnes-Bakke (21.04.2024)
 • Gråsisik (Carduelis flammea)
  Gråsisik (Carduelis flammea) Rune Paulsen