Art: Sivhauk (Circus aeruginosus)

Engelsk navn: Western Marsh Harrier

Forvekslingsarter: Svartglente (Milvus migrans), Vepsevåk (Pernis apivorus)

Rødlistestatus: Sårbar

Lyd:


Lyd fra sivhauk © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Haukefugler (Accipitriformes)
Familie  Haukefamilien (Accipitridae)
Slekt   Circus
Art    Sivhauk (Circus aeruginosus)