Hopp til hovedinnhold

Familie: Haukefamilien (Accipitridae)

Haukene kan noen ganger sirkle rundt oppe i lufta, men sjelden så lenge om gangen. Vanligvis ser du haukene fare forbi i stor fart. Fuglene veksler med å slå raskt med vingene og så seile av gårde. Haukene har en lengre stjert enn våker og ørner. Spurvehauk og hønsehauk er de to vanligste haukene i Norge.

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Haukefugler (Accipitriformes)
Familie  Haukefamilien (Accipitridae)
Slekt   Aquila-ørner (Aquila)
Art    Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Art    Storskrikørn (Aquila clanga)
Art    Småskrikørn (Aquila pomarina)
Slekt   Buteo
Art    Musvåk (Buteo buteo)
Art    Fjellvåk (Buteo lagopus)
Slekt   Circus
Art    Sivhauk (Circus aeruginosus)
Art    Myrhauk (Circus cyaneus)
Art    Steppehauk (Circus macrourus)
Art    Enghauk (Circus pygargus)
Slekt   Haliaeetus
Art    Havørn (Haliaeetus albicilla)
Slekt   Haukefugler (Accipiter)
Art    Hønsehauk (Accipiter gentilis)
Art    Spurvehauk (Accipiter nisus)
Slekt   Milvus
Art    Svartglente (Milvus migrans)
Art    Glente (Milvus milvus)
Slekt   Pernis
Art    Vepsevåk (Pernis apivorus)
Slekt   Ørn (Indet)