Hopp til hovedinnhold

Art: Flaggspett (Dendrocopos major)

Flaggspett (Dendrocopos major)
Opphavsrett: Roar Solheim

Kjennetegn: Flaggspetten er broket svart og hvit på ryggsiden, hvit på buken og rød på undergumpen med meiselformet nebb. Hannen har også en firkantet rød flekk i nakken. Unge flaggspetter har rød isse. Den kan skilles fra hvitryggspetten på at den mangler mørke spetter på buksiden av kroppen, og at den har en tydelig hvit skulderstripe.

Lyd: Flaggspetten har den raskeste trommehvirvelen av spettene på rundt 10-15 slag i sekundet.

Utbredelse: Den er mest vanlig på Sør- og Østlandet, men også spredt hekkende fra Rogaland og opp til Troms.

Habitat: Den finnes i flere skogstyper og har et variert kosthold (insekter, ulike frø fra trær, egg og fugleunger, og talg) med barkonglefrø som viktigste innslag vinterstid. Om våren skifter den til insektkost som den også forer ungene opp på.

Forflytninger: Den er i utgangspunktet standfugl men kan foreta vandringer enkelte år når tilgjengeligheten av frøkongler er lav.

Hekkebiologi: Flaggspetten hekker i hulrom som den hakker ut i gamle trær, da helst osp. Eggene ruges ut på 8-9 dager.

Engelsk navn: Great Spotted Woodpecker

Forvekslingsarter: Dvergspett (Dendrocopos minor), Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos)

Lyd:

Lyd fra flaggspett
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spettefugler (Piciformes)
Familie  Spettefamilien (Picidae)
Slekt   Dendrocopos
Art    Flaggspett (Dendrocopos major)