Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rogaland

Det er til nå registrert totalt 333454 individ og 156 arter fra 2248 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (2080)46029
Svarttrost87% (1971)23302
Blåmeis81% (1843)26455
Rødstrupe79% (1793)7546
Skjære73% (1645)14815
Gråspurv62% (1414)45270
Grønnfink41% (931)21432
Kråke41% (924)18651
Pilfink40% (909)20493
Bokfink37% (849)10035
Spettmeis32% (726)3273
Gulspurv28% (649)9720
Stær26% (602)20209
Dompap23% (532)4790
Svartmeis22% (509)2393
Bjørkefink21% (478)8003
Flaggspett19% (439)938
Gjerdesmett18% (413)1141
Gråtrost17% (387)3871
Grønnsisik16% (371)8859
Granmeis15% (350)2003
Ringdue14% (335)4292
Tyrkerdue13% (309)2270
Nøtteskrike13% (308)1408
Gråsisik11% (253)4241
Spurvehauk10% (243)536
Løvmeis10% (225)1324
Stillits8% (183)2056
Gråmåke6% (146)1220
Munk6% (146)347
Kaie6% (140)2845
Rødvingetrost5% (121)629
Ekorn5% (121)278
Katt5% (116)384
Fiskemåke4% (104)2330
Bydue4% (104)1146
Kjernebiter4% (98)361
Ravn3% (76)511
Trekryper3% (76)146
Fasan3% (70)466
Kornkråke3% (68)966
Havørn2% (61)166
Toppmeis2% (59)201
Fuglekonge2% (58)262
Sidensvans2% (55)380
Hønsehauk2% (53)99
Rådyr2% (48)201
Jernspurv2% (46)119
Stokkand1% (38)978
Gråhegre1% (38)182
Knoppsvane1% (29)247
Brunsisik1% (29)75
Svartbak1% (25)105
Gråspett1% (25)47
Kongeørn1% (23)43
Rugde1% (23)59
Dvergspett0% (22)38
Stjertmeis0% (19)175
Grønnspett0% (18)18
Ærfugl0% (17)509
Kattugle0% (16)63
Storskarv0% (14)79
Kvinand0% (13)161
Sangsvane0% (13)137
Måltrost0% (12)39
Brunrotte0% (12)18
Nøttekråke0% (11)19
Linerle0% (10)33
Musvåk0% (9)12
Grankorsnebb0% (9)94
Småskogmus0% (9)27
Vandrefalk0% (9)14
Svartkråke0% (9)31
Siland0% (8)216
Toppand0% (7)281
Kanadagås0% (7)283
Enkeltbekkasin0% (6)9
Dvergfalk0% (6)6
Hvitryggspett0% (6)8
Fossekall0% (5)6
Hare0% (5)8
Vintererle0% (5)6
Ringtrost0% (5)7
Bergirisk0% (5)40
Furukorsnebb0% (4)11
Sothøne0% (4)67
Rødrev0% (4)5
Sivhøne0% (4)24
Tårnfalk0% (4)4
Polarsisik0% (4)6
Varsler0% (4)4
Vannrikse0% (4)5
Spurveugle0% (4)4
Vipe0% (3)4
Båndkorsnebb0% (3)49
Gransanger0% (3)30
Hettemåke0% (3)19
Laksand0% (3)15
Sjøorre0% (3)19
Hjort0% (3)29
Grågås0% (3)363
Toppskarv0% (3)12
Storskogmus0% (3)9
Fjellvåk0% (3)5
Haukugle0% (3)4
Hornugle0% (3)9
Låvesvale0% (2)6
Måker0% (2)8
Heipiplerke0% (2)8
Røyskatt0% (2)4
Snøspurv0% (2)4
Svane0% (2)8
Toppdykker0% (2)3
Orrfugl0% (2)2
Horndykker0% (2)4
Duefamilien0% (2)9
Piggsvin0% (2)3
Markmus0% (2)3
Klatremus0% (2)6
Jaktfalk0% (2)2
Duetrost0% (2)4
Hubro0% (2)2
Krattspissmus0% (2)2
Krykkje0% (1)6
Krikkand0% (1)7
Strandsnipe0% (1)2
Tjeld0% (1)3
Sanglerke0% (1)1
Dvergdykker0% (1)1
Brunnakke0% (1)60
Tornsanger0% (1)1
Sildemåke0% (1)46
Trepiplerke0% (1)4
Gjøk0% (1)1
Due0% (1)1
Bergand0% (1)2
And0% (1)10
Smålom0% (1)2
Fiskeørn0% (1)1
Tundragås0% (1)23
Svartand0% (1)4
Polarmåke0% (1)1
Falkefamilien0% (1)1
Lavskrike0% (1)2
Husmus0% (1)1
Vånd0% (1)2
Mår0% (1)1
Hauksanger0% (1)1
Fjellrype0% (1)1
Jordugle0% (1)1
Hærfugl0% (1)1
Tretåspett0% (1)1
Grønlandsmåke0% (1)2
Rødhodevarsler0% (1)1
Mongolturteldue0% (1)1
Mellomskarv0% (1)2