Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rogaland

Det er til nå registrert totalt 376 978 individ og 165 arter fra 2441 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (2269)51 188Kart
Svarttrost86% (2114)25 001Kart
Blåmeis82% (2016)30 167Kart
Rødstrupe78% (1923)8319Kart
Skjære73% (1787)16 751Kart
Gråspurv63% (1550)50 895Kart
Grønnfink42% (1034)23 256Kart
Pilfink41% (1008)23 183Kart
Kråke40% (985)21 046Kart
Bokfink39% (964)11 420Kart
Spettmeis32% (794)3702Kart
Gulspurv27% (676)10 108Kart
Stær27% (661)22 517Kart
Bjørkefink26% (653)13 017Kart
Dompap22% (557)5021Kart
Svartmeis22% (543)2566Kart
Gjerdesmett19% (466)1314Kart
Flaggspett18% (455)983Kart
Grønnsisik17% (428)9822Kart
Gråtrost16% (399)4117Kart
Granmeis15% (376)2210Kart
Ringdue15% (371)4849Kart
Tyrkerdue14% (345)2510Kart
Nøtteskrike13% (327)1506Kart
Spurvehauk10% (264)582Kart
Gråsisik10% (261)4322Kart
Løvmeis10% (248)1493Kart
Stillits9% (225)2575Kart
Munk6% (160)387Kart
Gråmåke6% (157)1544Kart
Kaie6% (153)4191Kart
Ekorn5% (131)313Kart
Katt5% (129)447Kart
Rødvingetrost5% (124)675Kart
Bydue4% (120)1322Kart
Fiskemåke4% (117)2586Kart
Kjernebiter4% (111)443Kart
Ravn3% (84)596Kart
Trekryper3% (80)154Kart
Kornkråke3% (77)1104Kart
Fasan3% (75)479Kart
Havørn2% (71)198Kart
Fuglekonge2% (69)290Kart
Toppmeis2% (60)204Kart
Sidensvans2% (60)441Kart
Hønsehauk2% (59)108Kart
Rådyr2% (59)236Kart
Jernspurv2% (50)126Kart
Stokkand1% (43)1136Kart
Gråhegre1% (43)203Kart
Knoppsvane1% (32)275Kart
Brunsisik1% (29)79Kart
Svartbak1% (28)123Kart
Kongeørn1% (25)46Kart
Rugde1% (25)61Kart
Gråspett1% (25)47Kart
Dvergspett0% (24)40Kart
Grønnspett0% (23)28Kart
Stjertmeis0% (22)192Kart
Ærfugl0% (22)818Kart
Kattugle0% (21)73Kart
Storskarv0% (17)102Kart
Sangsvane0% (16)184Kart
Brunrotte0% (16)24Kart
Måltrost0% (15)48Kart
Kvinand0% (14)170Kart
Musvåk0% (13)16Kart
Linerle0% (11)37Kart
Nøttekråke0% (11)19Kart
Småskogmus0% (10)35Kart
Svartkråke0% (10)33Kart
Toppand0% (9)305Kart
Grankorsnebb0% (9)100Kart
Siland0% (9)224Kart
Vandrefalk0% (9)14Kart
Kanadagås0% (7)519Kart
Fossekall0% (7)11Kart
Markmus0% (7)14Kart
Dvergfalk0% (7)7Kart
Enkeltbekkasin0% (6)9Kart
Hare0% (6)9Kart
Vintererle0% (6)8Kart
Hvitryggspett0% (6)8Kart
Sothøne0% (5)78Kart
Ringtrost0% (5)7Kart
Bergirisk0% (5)40Kart
Varsler0% (5)6Kart
Vipe0% (4)18Kart
Furukorsnebb0% (4)11Kart
Laksand0% (4)21Kart
Rødrev0% (4)5Kart
Sjøorre0% (4)23Kart
Sivhøne0% (4)26Kart
Toppskarv0% (4)16Kart
Tårnfalk0% (4)4Kart
Polarsisik0% (4)6Kart
Vannrikse0% (4)5Kart
Haukugle0% (4)5Kart
Spurveugle0% (4)4Kart
Låvesvale0% (3)8Kart
Båndkorsnebb0% (3)49Kart
Gransanger0% (3)30Kart
Hettemåke0% (3)19Kart
Hjort0% (3)29Kart
Grågås0% (3)391Kart
Horndykker0% (3)7Kart
Husmus0% (3)4Kart
Storskogmus0% (3)9Kart
Mår0% (3)3Kart
Duetrost0% (3)19Kart
Fjellvåk0% (3)5Kart
Hornugle0% (3)9Kart
Måker0% (2)8Kart
Brunnakke0% (2)67Kart
Heipiplerke0% (2)14Kart
Røyskatt0% (2)4Kart
Snøspurv0% (2)4Kart
Svane0% (2)8Kart
Toppdykker0% (2)4Kart
Orrfugl0% (2)2Kart
Duefamilien0% (2)9Kart
Piggsvin0% (2)4Kart
Vånd0% (2)3Kart
Klatremus0% (2)6Kart
Jaktfalk0% (2)2Kart
Hubro0% (2)2Kart
Krattspissmus0% (2)2Kart
Mellomskarv0% (2)3Kart
Krykkje0% (1)6Kart
Krikkand0% (1)12Kart
Strandsnipe0% (1)2Kart
Tjeld0% (1)3Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Tornsanger0% (1)1Kart
Sildemåke0% (1)46Kart
Trepiplerke0% (1)4Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Due0% (1)1Kart
Bergand0% (1)2Kart
Sandsvale0% (1)500Kart
And0% (1)10Kart
Smålom0% (1)2Kart
Storspove0% (1)1Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Islom0% (1)2Kart
Tundragås0% (1)23Kart
Svartand0% (1)4Kart
Kvartbekkasin0% (1)1Kart
Steinvender0% (1)2Kart
Polarmåke0% (1)1Kart
Alke0% (1)6Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Lavskrike0% (1)2Kart
Rosenfink0% (1)2Kart
Konglebit0% (1)30Kart
Hauksanger0% (1)1Kart
Fjellrype0% (1)1Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Tretåspett0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)2Kart
Rødhodevarsler0% (1)1Kart
Mongolturteldue0% (1)1Kart