Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rogaland

Det er til nå registrert totalt 524 211 individ og 183 arter fra 3 351 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (3 110)69 304Kart
Svarttrost87% (2 940)36 497Kart
Blåmeis83% (2 785)43 622Kart
Rødstrupe79% (2 673)11 903Kart
Skjære72% (2 427)23 009Kart
Gråspurv63% (2 141)72 074Kart
Grønnfink41% (1 388)30 370Kart
Pilfink40% (1 361)31 703Kart
Kråke39% (1 312)26 289Kart
Bokfink38% (1 279)14 911Kart
Spettmeis34% (1 169)5 629Kart
Stær31% (1 057)32 959Kart
Bjørkefink29% (989)23 300Kart
Gulspurv25% (843)12 403Kart
Dompap21% (719)6 766Kart
Svartmeis21% (714)3 557Kart
Gjerdesmett20% (683)1 895Kart
Flaggspett19% (643)1 468Kart
Granmeis16% (537)3 218Kart
Ringdue15% (525)6 235Kart
Grønnsisik15% (513)11 563Kart
Gråtrost14% (490)4 656Kart
Tyrkerdue14% (476)3 735Kart
Nøtteskrike12% (403)1 904Kart
Spurvehauk11% (394)852Kart
Stillits11% (373)4 330Kart
Løvmeis9% (324)1 985Kart
Gråsisik8% (273)4 451Kart
Munk7% (249)582Kart
Gråmåke7% (242)3 273Kart
Katt6% (217)771Kart
Kaie6% (205)6 135Kart
Ekorn6% (205)579Kart
Rødvingetrost6% (204)881Kart
Bydue5% (188)2 242Kart
Fiskemåke4% (150)2 990Kart
Kjernebiter4% (146)647Kart
Kornkråke3% (109)1 707Kart
Ravn3% (109)775Kart
Rådyr3% (104)433Kart
Fuglekonge2% (100)410Kart
Trekryper2% (98)199Kart
Havørn2% (92)276Kart
Fasan2% (91)560Kart
Toppmeis2% (81)255Kart
Rugde2% (79)152Kart
Stokkand2% (76)2 244Kart
Hønsehauk2% (74)133Kart
Gråhegre2% (71)347Kart
Sidensvans1% (67)480Kart
Jernspurv1% (54)141Kart
Knoppsvane1% (52)396Kart
Svartbak1% (44)190Kart
Gråspett1% (38)64Kart
Grønnspett1% (36)49Kart
Ærfugl1% (35)1 053Kart
Kongeørn1% (34)70Kart
Stjertmeis1% (34)295Kart
Kattugle1% (34)99Kart
Dvergspett0% (32)52Kart
Brunrotte0% (32)48Kart
Brunsisik0% (31)89Kart
Måltrost0% (29)103Kart
Storskarv0% (28)193Kart
Sangsvane0% (25)363Kart
Kvinand0% (23)286Kart
Siland0% (19)312Kart
Toppand0% (18)377Kart
Enkeltbekkasin0% (18)27Kart
Musvåk0% (16)22Kart
Markmus0% (15)34Kart
Nøttekråke0% (15)28Kart
Linerle0% (14)47Kart
Fossekall0% (13)27Kart
Hare0% (13)24Kart
Småskogmus0% (13)45Kart
Vandrefalk0% (13)21Kart
Grankorsnebb0% (11)110Kart
Svartkråke0% (11)60Kart
Vannrikse0% (10)12Kart
Toppskarv0% (9)31Kart
Dvergfalk0% (9)9Kart
Hvitryggspett0% (9)13Kart
Kanadagås0% (8)963Kart
Laksand0% (8)40Kart
Rødrev0% (8)10Kart
Sjøorre0% (8)54Kart
Varsler0% (7)10Kart
Furukorsnebb0% (6)19Kart
Sothøne0% (6)83Kart
Sivhøne0% (6)29Kart
Grågås0% (6)412Kart
Vintererle0% (6)8Kart
Tårnfalk0% (6)6Kart
Ringtrost0% (6)8Kart
Gransanger0% (5)32Kart
Hettemåke0% (5)28Kart
Toppdykker0% (5)9Kart
Hjort0% (5)35Kart
Husmus0% (5)7Kart
Mår0% (5)5Kart
Bergirisk0% (5)40Kart
Duetrost0% (5)28Kart
Hubro0% (5)5Kart
Låvesvale0% (4)9Kart
Vipe0% (4)18Kart
Røyskatt0% (4)6Kart
Storspove0% (4)7Kart
Storskogmus0% (4)11Kart
Vånd0% (4)6Kart
Klatremus0% (4)8Kart
Polarsisik0% (4)6Kart
Haukugle0% (4)5Kart
Spurveugle0% (4)4Kart
Båndkorsnebb0% (3)49Kart
Due0% (3)5Kart
Snøspurv0% (3)5Kart
Horndykker0% (3)7Kart
Alke0% (3)14Kart
Duefamilien0% (3)11Kart
Jaktfalk0% (3)3Kart
Fjellvåk0% (3)6Kart
Hornugle0% (3)9Kart
Krikkand0% (2)13Kart
Måker0% (2)8Kart
Tjeld0% (2)4Kart
Brunnakke0% (2)67Kart
Heipiplerke0% (2)14Kart
Gjøk0% (2)2Kart
Elg0% (2)3Kart
Mink0% (2)2Kart
Svane0% (2)8Kart
Orrfugl0% (2)2Kart
Islom0% (2)4Kart
Hvitkinngås0% (2)6Kart
Havelle0% (2)8Kart
Svartand0% (2)5Kart
Kvartbekkasin0% (2)3Kart
Piggsvin0% (2)4Kart
Snømus0% (2)2Kart
Konglebit0% (2)31Kart
Jordugle0% (2)2Kart
Isfugl0% (2)2Kart
Krattspissmus0% (2)2Kart
Mongolturteldue0% (2)2Kart
Mellomskarv0% (2)3Kart
Taksvale0% (1)2Kart
Krykkje0% (1)6Kart
Strandsnipe0% (1)2Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Tornsanger0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)10Kart
Sildemåke0% (1)47Kart
Trepiplerke0% (1)4Kart
Bergand0% (1)2Kart
Sandsvale0% (1)500Kart
And0% (1)10Kart
Smålom0% (1)2Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Grevling0% (1)1Kart
Tundragås0% (1)23Kart
Fjæreplytt0% (1)1Kart
Dobbeltbekkasin0% (1)1Kart
Steinvender0% (1)2Kart
Polarmåke0% (1)1Kart
Lomvi0% (1)1Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)1Kart
Steinskvett0% (1)2Kart
Rosenfink0% (1)2Kart
Hauksanger0% (1)1Kart
Svartstrupe0% (1)3Kart
Fjellrype0% (1)1Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)2Kart
Rødhodevarsler0% (1)1Kart
Dvergspurv0% (1)1Kart
Storskrikørn0% (1)2Kart
Klippedue0% (1)4Kart
Hvithodespurv0% (1)2Kart