Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rogaland

Det er til nå registrert totalt 373746 individ og 162 arter fra 2410 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (2240)50806
Svarttrost86% (2086)24692
Blåmeis82% (1990)29859
Rødstrupe78% (1901)8229
Skjære73% (1772)16601
Gråspurv63% (1532)50464
Grønnfink42% (1024)23187
Pilfink41% (993)23071
Kråke40% (980)20879
Bokfink39% (951)11324
Spettmeis32% (777)3630
Gulspurv27% (669)10019
Bjørkefink27% (653)13003
Stær26% (648)22132
Dompap22% (549)4979
Svartmeis22% (533)2539
Gjerdesmett19% (462)1302
Flaggspett18% (452)978
Grønnsisik17% (425)9809
Gråtrost16% (396)4105
Granmeis15% (371)2179
Ringdue15% (366)4824
Tyrkerdue14% (341)2497
Nøtteskrike13% (323)1492
Spurvehauk10% (263)579
Gråsisik10% (259)4318
Løvmeis10% (245)1478
Stillits9% (219)2551
Gråmåke6% (155)1520
Kaie6% (152)4228
Munk6% (152)373
Ekorn5% (129)309
Katt5% (129)444
Rødvingetrost5% (125)676
Bydue4% (119)1318
Fiskemåke4% (116)2582
Kjernebiter4% (109)434
Ravn3% (83)591
Trekryper3% (79)152
Fasan3% (76)482
Kornkråke3% (74)1070
Havørn2% (70)196
Fuglekonge2% (68)289
Sidensvans2% (60)441
Hønsehauk2% (59)108
Toppmeis2% (59)203
Rådyr2% (54)224
Jernspurv2% (49)124
Stokkand1% (42)1127
Gråhegre1% (41)199
Knoppsvane1% (30)264
Brunsisik1% (29)75
Svartbak1% (26)110
Kongeørn1% (25)46
Gråspett1% (25)47
Dvergspett0% (24)40
Rugde0% (23)59
Grønnspett0% (23)27
Stjertmeis0% (21)190
Kattugle0% (20)71
Ærfugl0% (20)662
Storskarv0% (17)102
Sangsvane0% (16)184
Brunrotte0% (16)24
Måltrost0% (15)48
Kvinand0% (14)170
Musvåk0% (13)16
Nøttekråke0% (11)19
Linerle0% (10)33
Toppand0% (9)305
Grankorsnebb0% (9)100
Småskogmus0% (9)34
Vandrefalk0% (9)14
Svartkråke0% (9)32
Siland0% (8)222
Kanadagås0% (7)519
Markmus0% (7)14
Dvergfalk0% (7)7
Enkeltbekkasin0% (6)9
Fossekall0% (6)9
Hare0% (6)9
Vintererle0% (6)8
Hvitryggspett0% (6)8
Sothøne0% (5)78
Ringtrost0% (5)7
Bergirisk0% (5)40
Varsler0% (5)6
Furukorsnebb0% (4)11
Laksand0% (4)21
Rødrev0% (4)5
Sjøorre0% (4)23
Sivhøne0% (4)26
Tårnfalk0% (4)4
Polarsisik0% (4)6
Vannrikse0% (4)5
Haukugle0% (4)5
Spurveugle0% (4)4
Vipe0% (3)4
Båndkorsnebb0% (3)49
Gransanger0% (3)30
Hettemåke0% (3)19
Hjort0% (3)29
Grågås0% (3)391
Horndykker0% (3)7
Toppskarv0% (3)12
Husmus0% (3)4
Storskogmus0% (3)9
Mår0% (3)3
Duetrost0% (3)19
Fjellvåk0% (3)5
Hornugle0% (3)9
Låvesvale0% (2)6
Måker0% (2)8
Brunnakke0% (2)67
Heipiplerke0% (2)14
Røyskatt0% (2)4
Snøspurv0% (2)4
Svane0% (2)8
Toppdykker0% (2)4
Orrfugl0% (2)2
Duefamilien0% (2)9
Piggsvin0% (2)4
Vånd0% (2)3
Klatremus0% (2)6
Jaktfalk0% (2)2
Hubro0% (2)2
Krattspissmus0% (2)2
Mellomskarv0% (2)3
Krykkje0% (1)6
Krikkand0% (1)12
Strandsnipe0% (1)2
Tjeld0% (1)3
Sanglerke0% (1)1
Dvergdykker0% (1)1
Tornsanger0% (1)1
Sildemåke0% (1)46
Trepiplerke0% (1)4
Gjøk0% (1)1
Due0% (1)1
Bergand0% (1)2
Sandsvale0% (1)500
And0% (1)10
Smålom0% (1)2
Fiskeørn0% (1)1
Islom0% (1)2
Tundragås0% (1)23
Svartand0% (1)4
Steinvender0% (1)2
Polarmåke0% (1)1
Alke0% (1)6
Skjærpiplerke0% (1)1
Falkefamilien0% (1)1
Lavskrike0% (1)2
Konglebit0% (1)30
Hauksanger0% (1)1
Fjellrype0% (1)1
Jordugle0% (1)1
Hærfugl0% (1)1
Tretåspett0% (1)1
Grønlandsmåke0% (1)2
Rødhodevarsler0% (1)1
Mongolturteldue0% (1)1