Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rogaland

Det er til nå registrert totalt 427 974 individ og 178 arter fra 2 944 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (2 731)58 147Kart
Svarttrost88% (2 595)31 226Kart
Blåmeis82% (2 436)35 179Kart
Rødstrupe80% (2 366)10 143Kart
Skjære72% (2 132)19 022Kart
Gråspurv62% (1 853)58 332Kart
Pilfink39% (1 175)26 228Kart
Kråke39% (1 160)22 383Kart
Grønnfink38% (1 143)24 532Kart
Bokfink36% (1 086)12 756Kart
Spettmeis34% (1 020)4 605Kart
Stær30% (909)27 444Kart
Gulspurv26% (767)11 189Kart
Bjørkefink23% (682)13 378Kart
Dompap21% (643)5 780Kart
Svartmeis20% (616)2 957Kart
Gjerdesmett20% (602)1 601Kart
Flaggspett17% (503)1 098Kart
Gråtrost15% (453)4 276Kart
Granmeis15% (452)2 574Kart
Grønnsisik15% (444)9 970Kart
Ringdue14% (415)5 127Kart
Tyrkerdue13% (398)2 840Kart
Nøtteskrike12% (382)1 726Kart
Spurvehauk10% (313)664Kart
Løvmeis9% (290)1 667Kart
Stillits9% (267)2 997Kart
Gråsisik9% (265)4 356Kart
Munk7% (213)485Kart
Gråmåke6% (193)1 843Kart
Kaie6% (187)4 526Kart
Katt5% (176)571Kart
Rødvingetrost5% (168)766Kart
Ekorn5% (161)409Kart
Bydue4% (145)1 593Kart
Fiskemåke4% (132)2 698Kart
Kjernebiter4% (130)504Kart
Kornkråke3% (97)1 283Kart
Ravn3% (92)637Kart
Trekryper3% (90)175Kart
Rådyr2% (87)317Kart
Fuglekonge2% (85)326Kart
Fasan2% (83)512Kart
Havørn2% (76)216Kart
Rugde2% (74)135Kart
Toppmeis2% (70)220Kart
Hønsehauk2% (64)118Kart
Sidensvans2% (63)455Kart
Gråhegre1% (56)247Kart
Stokkand1% (55)1 591Kart
Jernspurv1% (51)136Kart
Gråspett1% (36)59Kart
Knoppsvane1% (36)299Kart
Svartbak1% (32)149Kart
Grønnspett1% (31)38Kart
Ærfugl0% (29)901Kart
Brunsisik0% (29)79Kart
Kattugle0% (28)86Kart
Dvergspett0% (28)45Kart
Stjertmeis0% (27)235Kart
Kongeørn0% (25)49Kart
Måltrost0% (25)64Kart
Brunrotte0% (25)38Kart
Sangsvane0% (21)243Kart
Storskarv0% (20)114Kart
Enkeltbekkasin0% (17)24Kart
Kvinand0% (17)218Kart
Siland0% (15)254Kart
Musvåk0% (14)18Kart
Nøttekråke0% (14)26Kart
Linerle0% (13)44Kart
Hare0% (12)18Kart
Småskogmus0% (11)39Kart
Markmus0% (11)20Kart
Svartkråke0% (11)35Kart
Fossekall0% (10)20Kart
Vandrefalk0% (10)16Kart
Toppand0% (9)305Kart
Grankorsnebb0% (9)100Kart
Vannrikse0% (9)10Kart
Rødrev0% (8)10Kart
Kanadagås0% (7)669Kart
Laksand0% (7)28Kart
Toppskarv0% (7)27Kart
Dvergfalk0% (7)7Kart
Hvitryggspett0% (7)10Kart
Sjøorre0% (6)31Kart
Vintererle0% (6)8Kart
Furukorsnebb0% (5)12Kart
Sothøne0% (5)78Kart
Grågås0% (5)406Kart
Ringtrost0% (5)7Kart
Bergirisk0% (5)40Kart
Varsler0% (5)6Kart
Vipe0% (4)18Kart
Hettemåke0% (4)21Kart
Røyskatt0% (4)6Kart
Storspove0% (4)7Kart
Sivhøne0% (4)26Kart
Tårnfalk0% (4)4Kart
Husmus0% (4)5Kart
Vånd0% (4)6Kart
Mår0% (4)4Kart
Polarsisik0% (4)6Kart
Hubro0% (4)4Kart
Haukugle0% (4)5Kart
Spurveugle0% (4)4Kart
Låvesvale0% (3)8Kart
Båndkorsnebb0% (3)49Kart
Gransanger0% (3)30Kart
Snøspurv0% (3)5Kart
Toppdykker0% (3)5Kart
Hjort0% (3)29Kart
Horndykker0% (3)7Kart
Storskogmus0% (3)9Kart
Klatremus0% (3)7Kart
Duetrost0% (3)21Kart
Fjellvåk0% (3)6Kart
Hornugle0% (3)9Kart
Måker0% (2)8Kart
Brunnakke0% (2)67Kart
Heipiplerke0% (2)14Kart
Elg0% (2)3Kart
Mink0% (2)2Kart
Svane0% (2)8Kart
Orrfugl0% (2)2Kart
Kvartbekkasin0% (2)3Kart
Alke0% (2)8Kart
Duefamilien0% (2)9Kart
Piggsvin0% (2)4Kart
Snømus0% (2)2Kart
Jaktfalk0% (2)2Kart
Konglebit0% (2)31Kart
Jordugle0% (2)2Kart
Isfugl0% (2)2Kart
Tretåspett0% (2)2Kart
Krattspissmus0% (2)2Kart
Mellomskarv0% (2)3Kart
Krykkje0% (1)6Kart
Krikkand0% (1)12Kart
Strandsnipe0% (1)2Kart
Tjeld0% (1)3Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Tornsanger0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)1Kart
Sildemåke0% (1)46Kart
Trepiplerke0% (1)4Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Due0% (1)1Kart
Bergand0% (1)2Kart
Sandsvale0% (1)500Kart
And0% (1)10Kart
Smålom0% (1)2Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Grevling0% (1)1Kart
Islom0% (1)2Kart
Tundragås0% (1)23Kart
Hvitkinngås0% (1)3Kart
Havelle0% (1)4Kart
Svartand0% (1)4Kart
Fjæreplytt0% (1)1Kart
Steinvender0% (1)2Kart
Polarmåke0% (1)1Kart
Lomvi0% (1)1Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Lavskrike0% (1)2Kart
Steinskvett0% (1)2Kart
Rosenfink0% (1)2Kart
Hauksanger0% (1)1Kart
Fjellrype0% (1)1Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)2Kart
Rødhodevarsler0% (1)1Kart
Dvergspurv0% (1)1Kart
Mongolturteldue0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)2Kart