Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Rogaland

Det er til nå registrert totalt 483 252 individ og 182 arter fra 3 210 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (2 978)64 145Kart
Svarttrost87% (2 812)33 893Kart
Blåmeis83% (2 667)39 691Kart
Rødstrupe80% (2 571)11 098Kart
Skjære72% (2 316)21 237Kart
Gråspurv63% (2 045)66 963Kart
Grønnfink41% (1 326)27 872Kart
Pilfink40% (1 305)29 765Kart
Kråke38% (1 248)24 883Kart
Bokfink38% (1 223)13 944Kart
Spettmeis34% (1 103)5 139Kart
Stær30% (979)29 925Kart
Bjørkefink29% (945)21 839Kart
Gulspurv25% (810)11 922Kart
Dompap20% (672)6 132Kart
Gjerdesmett20% (655)1 785Kart
Svartmeis20% (648)3 156Kart
Flaggspett16% (516)1 152Kart
Granmeis15% (492)2 856Kart
Ringdue15% (485)5 882Kart
Gråtrost14% (476)4 539Kart
Grønnsisik14% (476)10 687Kart
Tyrkerdue13% (447)3 394Kart
Nøtteskrike12% (387)1 825Kart
Spurvehauk10% (352)754Kart
Stillits10% (338)3 735Kart
Løvmeis9% (312)1 819Kart
Gråsisik8% (268)4 405Kart
Munk7% (233)537Kart
Gråmåke6% (213)2 139Kart
Katt6% (200)670Kart
Kaie6% (197)5 432Kart
Ekorn5% (186)483Kart
Rødvingetrost5% (179)819Kart
Bydue5% (167)1 824Kart
Fiskemåke4% (142)2 887Kart
Kjernebiter4% (138)568Kart
Kornkråke3% (104)1 460Kart
Ravn3% (100)676Kart
Fuglekonge2% (96)379Kart
Rådyr2% (96)379Kart
Trekryper2% (93)182Kart
Havørn2% (87)251Kart
Fasan2% (86)536Kart
Rugde2% (75)144Kart
Toppmeis2% (73)233Kart
Hønsehauk2% (66)123Kart
Gråhegre2% (65)298Kart
Sidensvans1% (64)469Kart
Stokkand1% (61)1 696Kart
Jernspurv1% (53)140Kart
Knoppsvane1% (44)355Kart
Svartbak1% (39)177Kart
Gråspett1% (38)62Kart
Kattugle1% (33)94Kart
Grønnspett1% (33)42Kart
Ærfugl0% (32)954Kart
Kongeørn0% (31)63Kart
Stjertmeis0% (31)275Kart
Brunsisik0% (31)87Kart
Dvergspett0% (29)47Kart
Brunrotte0% (29)42Kart
Måltrost0% (28)102Kart
Storskarv0% (26)136Kart
Sangsvane0% (23)259Kart
Kvinand0% (21)260Kart
Enkeltbekkasin0% (17)24Kart
Siland0% (17)286Kart
Linerle0% (14)47Kart
Musvåk0% (14)20Kart
Nøttekråke0% (14)27Kart
Fossekall0% (13)23Kart
Hare0% (13)21Kart
Markmus0% (13)30Kart
Småskogmus0% (12)44Kart
Vandrefalk0% (12)18Kart
Svartkråke0% (11)35Kart
Toppand0% (10)311Kart
Grankorsnebb0% (10)107Kart
Dvergfalk0% (9)9Kart
Vannrikse0% (9)10Kart
Kanadagås0% (8)675Kart
Laksand0% (8)30Kart
Rødrev0% (8)10Kart
Hvitryggspett0% (8)11Kart
Toppskarv0% (7)29Kart
Furukorsnebb0% (6)17Kart
Sjøorre0% (6)38Kart
Grågås0% (6)407Kart
Vintererle0% (6)8Kart
Tårnfalk0% (6)6Kart
Gransanger0% (5)32Kart
Hettemåke0% (5)28Kart
Sothøne0% (5)79Kart
Sivhøne0% (5)27Kart
Ringtrost0% (5)7Kart
Bergirisk0% (5)40Kart
Varsler0% (5)7Kart
Hubro0% (5)5Kart
Låvesvale0% (4)9Kart
Vipe0% (4)18Kart
Røyskatt0% (4)6Kart
Storspove0% (4)7Kart
Hjort0% (4)33Kart
Husmus0% (4)5Kart
Vånd0% (4)6Kart
Klatremus0% (4)8Kart
Mår0% (4)4Kart
Polarsisik0% (4)6Kart
Haukugle0% (4)5Kart
Spurveugle0% (4)4Kart
Båndkorsnebb0% (3)49Kart
Due0% (3)5Kart
Snøspurv0% (3)5Kart
Toppdykker0% (3)5Kart
Horndykker0% (3)7Kart
Storskogmus0% (3)9Kart
Jaktfalk0% (3)3Kart
Duetrost0% (3)21Kart
Fjellvåk0% (3)6Kart
Hornugle0% (3)9Kart
Måker0% (2)8Kart
Brunnakke0% (2)67Kart
Heipiplerke0% (2)14Kart
Elg0% (2)3Kart
Mink0% (2)2Kart
Svane0% (2)8Kart
Orrfugl0% (2)2Kart
Svartand0% (2)5Kart
Kvartbekkasin0% (2)3Kart
Alke0% (2)8Kart
Duefamilien0% (2)9Kart
Piggsvin0% (2)4Kart
Snømus0% (2)2Kart
Konglebit0% (2)31Kart
Jordugle0% (2)2Kart
Isfugl0% (2)2Kart
Tretåspett0% (2)2Kart
Krattspissmus0% (2)2Kart
Mellomskarv0% (2)3Kart
Taksvale0% (1)2Kart
Krykkje0% (1)6Kart
Krikkand0% (1)12Kart
Strandsnipe0% (1)2Kart
Tjeld0% (1)3Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Tornsanger0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)3Kart
Sildemåke0% (1)47Kart
Trepiplerke0% (1)4Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Bergand0% (1)2Kart
Sandsvale0% (1)500Kart
And0% (1)10Kart
Smålom0% (1)2Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Grevling0% (1)1Kart
Islom0% (1)3Kart
Tundragås0% (1)23Kart
Hvitkinngås0% (1)3Kart
Havelle0% (1)4Kart
Fjæreplytt0% (1)1Kart
Dobbeltbekkasin0% (1)1Kart
Steinvender0% (1)2Kart
Polarmåke0% (1)1Kart
Lomvi0% (1)1Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Lavskrike0% (1)2Kart
Tornirisk0% (1)1Kart
Steinskvett0% (1)2Kart
Rosenfink0% (1)2Kart
Hauksanger0% (1)1Kart
Svartstrupe0% (1)3Kart
Fjellrype0% (1)1Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)2Kart
Rødhodevarsler0% (1)1Kart
Dvergspurv0% (1)1Kart
Mongolturteldue0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)2Kart