Hos oss hekker kvartbekkasinen kun i indre deler av Finnmark, og der kun fåtallig. Den foretrekker fuktig myrlandskap, men påtreffes også i tørrere områder med buskvegetasjon. Det er gjort få...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie: Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt: Lymnocryptes