Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 29.01.2022 — 30.01.2022

Det er til nå registrert totalt 454 886 individ og 150 arter fra 9 298 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (8 665)59 985Kart
Blåmeis81% (7 583)39 045Kart
Skjære70% (6 533)23 951Kart
Svarttrost41% (3 835)10 366Kart
Grønnfink41% (3 826)31 533Kart
Dompap40% (3 725)29 405Kart
Bjørkefink39% (3 632)66 640Kart
Spettmeis38% (3 626)7 396Kart
Gråspurv37% (3 494)42 456Kart
Pilfink32% (3 006)29 869Kart
Rødstrupe28% (2 668)3 717Kart
Flaggspett26% (2 431)3 467Kart
Granmeis24% (2 269)7 737Kart
Kråke23% (2 158)11 911Kart
Gulspurv19% (1 850)14 805Kart
Ekorn19% (1 831)3 579Kart
Grønnsisik16% (1 542)14 900Kart
Svartmeis14% (1 332)3 259Kart
Nøtteskrike13% (1 300)3 400Kart
Bokfink12% (1 207)4 735Kart
Stillits8% (777)5 441Kart
Gråsisik5% (515)4 159Kart
Rådyr5% (485)1 259Kart
Spurvehauk4% (452)478Kart
Løvmeis4% (424)1 046Kart
Kjernebiter4% (393)1 085Kart
Katt4% (384)590Kart
Ringdue3% (339)1 222Kart
Kaie3% (295)4 575Kart
Bydue3% (295)2 293Kart
Gråtrost2% (276)1 095Kart
Gjerdesmett2% (269)378Kart
Gråmåke2% (256)2 401Kart
Stær2% (239)2 017Kart
Tyrkerdue2% (211)790Kart
Havørn2% (200)377Kart
Trekryper2% (197)235Kart
Sidensvans1% (174)4 431Kart
Toppmeis1% (169)332Kart
Ravn1% (158)330Kart
Gråspett1% (121)144Kart
Stjertmeis1% (119)709Kart
Munk0% (83)111Kart
Hare0% (79)143Kart
Fiskemåke0% (77)341Kart
Elg0% (73)201Kart
Grønnspett0% (72)86Kart
Stokkand0% (69)2 021Kart
Rødrev0% (64)73Kart
Gråhegre0% (63)212Kart
Lavskrike0% (57)138Kart
Hønsehauk0% (52)54Kart
Kongeørn0% (43)60Kart
Fuglekonge0% (43)90Kart
Svartbak0% (39)100Kart
Kornkråke0% (38)163Kart
Storskarv0% (38)186Kart
Markmus0% (35)117Kart
Rødvingetrost0% (34)66Kart
Fasan0% (34)57Kart
Kattugle0% (33)42Kart
Brunrotte0% (32)41Kart
Knoppsvane0% (30)133Kart
Konglebit0% (30)203Kart
Røyskatt0% (28)30Kart
Siland0% (27)139Kart
Sangsvane0% (27)138Kart
Nøttekråke0% (26)48Kart
Grankorsnebb0% (25)199Kart
Dvergspett0% (25)34Kart
Ærfugl0% (24)602Kart
Husmus0% (24)40Kart
Oter0% (19)21Kart
Hjort0% (18)122Kart
Kvinand0% (17)72Kart
Fossekall0% (16)21Kart
Småskogmus0% (15)33Kart
Brunsisik0% (15)65Kart
Bergirisk0% (14)104Kart
Jernspurv0% (13)38Kart
Lappmeis0% (13)37Kart
Due0% (12)48Kart
Orrfugl0% (12)80Kart
Svartspett0% (12)13Kart
Snømus0% (11)11Kart
Krattspissmus0% (11)21Kart
Laksand0% (10)32Kart
Grevling0% (9)13Kart
Varsler0% (9)10Kart
Perleugle0% (9)11Kart
Musvåk0% (8)10Kart
Furukorsnebb0% (8)27Kart
Spurveugle0% (8)8Kart
Vånd0% (7)13Kart
Polarsisik0% (7)11Kart
Lirype0% (7)33Kart
Storskogmus0% (6)8Kart
Klatremus0% (6)8Kart
Toppand0% (5)35Kart
Toppskarv0% (5)98Kart
Fjæreplytt0% (5)33Kart
Rugde0% (4)7Kart
Kanadagås0% (4)113Kart
Tårnfalk0% (4)4Kart
Måltrost0% (3)8Kart
Mink0% (3)4Kart
Sjøorre0% (3)14Kart
Grågås0% (3)43Kart
Mår0% (3)3Kart
Dvergfalk0% (3)3Kart
Fjellrype0% (3)33Kart
Tretåspett0% (3)3Kart
Krykkje0% (2)31Kart
Krikkand0% (2)22Kart
Båndkorsnebb0% (2)8Kart
Hettemåke0% (2)8Kart
Snøspurv0% (2)49Kart
Teist0% (2)7Kart
Piggsvin0% (2)3Kart
Ringtrost0% (2)3Kart
Rødmus0% (2)13Kart
Vandrefalk0% (2)2Kart
Jerpe0% (2)6Kart
Mellomskarv0% (2)2Kart
Enkeltbekkasin0% (1)1Kart
Måker0% (1)15Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)6Kart
Skogdue0% (1)1Kart
Sothøne0% (1)2Kart
Smålom0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)2Kart
Sivhøne0% (1)1Kart
Islom0% (1)1Kart
Praktærfugl0% (1)1Kart
Havelle0% (1)1Kart
Svartand0% (1)1Kart
Lomvi0% (1)1Kart
Alke0% (1)4Kart
Alkekonge0% (1)1Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Gråsidemus0% (1)1Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Nordlig storskarv0% (1)1Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart