Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Akershus

Det er til nå registrert totalt 878 983 individ og 175 arter fra 5 610 foringsplasser.

Alle områder»»

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (5 264)110 538Kart
Blåmeis87% (4 884)88 631Kart
Skjære80% (4 489)55 432Kart
Spettmeis62% (3 451)20 841Kart
Pilfink57% (3 200)102 502Kart
Dompap56% (3 134)55 711Kart
Flaggspett53% (2 998)11 672Kart
Svarttrost50% (2 801)17 022Kart
Grønnfink49% (2 775)66 901Kart
Gulspurv49% (2 743)78 799Kart
Gråspurv39% (2 195)48 645Kart
Ekorn37% (2 087)9 394Kart
Rødstrupe30% (1 660)5 251Kart
Kråke25% (1 425)16 034Kart
Gråsisik25% (1 375)33 546Kart
Stillits24% (1 374)17 261Kart
Grønnsisik24% (1 364)29 786Kart
Nøtteskrike21% (1 203)7 644Kart
Svartmeis21% (1 195)6 597Kart
Granmeis19% (1 085)6 462Kart
Bjørkefink19% (1 071)19 425Kart
Rådyr15% (847)5 097Kart
Kjernebiter12% (663)3 824Kart
Spurvehauk10% (587)1 210Kart
Bokfink10% (581)7 088Kart
Kaie10% (541)13 976Kart
Gråtrost9% (508)3 040Kart
Toppmeis8% (436)1 462Kart
Stjertmeis7% (393)3 098Kart
Katt6% (361)1 743Kart
Trekryper6% (340)731Kart
Sidensvans6% (326)5 669Kart
Ringdue5% (298)2 273Kart
Løvmeis5% (261)1 483Kart
Bydue4% (214)3 880Kart
Gråmåke2% (133)1 422Kart
Gjerdesmett2% (107)193Kart
Tyrkerdue2% (104)626Kart
Stær2% (99)808Kart
Nøttekråke2% (96)215Kart
Hønsehauk2% (95)127Kart
Ravn2% (90)271Kart
Grønnspett2% (89)168Kart
Rødrev2% (87)156Kart
Stokkand1% (75)2 101Kart
Brunsisik1% (70)743Kart
Markmus1% (68)216Kart
Brunrotte1% (59)110Kart
Gråspett1% (57)115Kart
Jernspurv1% (54)283Kart
Fuglekonge1% (54)163Kart
Elg1% (51)152Kart
Svartspett1% (51)89Kart
Fiskemåke1% (50)332Kart
Kattugle1% (49)91Kart
Husmus1% (49)173Kart
Munk1% (43)69Kart
Grevling1% (41)84Kart
Rødvingetrost1% (37)154Kart
Dvergspett1% (36)63Kart
Fasan1% (36)130Kart
Småskogmus1% (34)87Kart
Gråhegre1% (31)59Kart
Spurveugle1% (31)41Kart
Linerle1% (30)661Kart
Hare1% (30)46Kart
Grankorsnebb1% (29)159Kart
Kornkråke0% (28)240Kart
Polarsisik0% (28)68Kart
Sangsvane0% (22)386Kart
Varsler0% (21)26Kart
Fossekall0% (18)49Kart
Lavskrike0% (18)46Kart
Knoppsvane0% (17)149Kart
Kvinand0% (16)159Kart
Mår0% (15)23Kart
Måltrost0% (14)29Kart
Svarthvit fluesnapper0% (14)137Kart
Snømus0% (14)24Kart
Musvåk0% (13)23Kart
Storskogmus0% (13)45Kart
Skogdue0% (12)47Kart
Furukorsnebb0% (11)88Kart
Snøspurv0% (11)123Kart
Vånd0% (11)15Kart
Klatremus0% (11)21Kart
Perleugle0% (11)13Kart
Grågås0% (10)856Kart
Duetrost0% (10)31Kart
Hettemåke0% (9)70Kart
Storskarv0% (9)99Kart
Konglebit0% (9)31Kart
Svartbak0% (8)23Kart
Løvsanger0% (8)27Kart
Røyskatt0% (8)10Kart
Låvesvale0% (7)131Kart
Due0% (7)58Kart
Siland0% (7)22Kart
Duefamilien0% (7)35Kart
Ringtrost0% (7)13Kart
Laksand0% (6)58Kart
Orrfugl0% (6)79Kart
Trane0% (6)1 179Kart
Bergirisk0% (6)36Kart
Sanglerke0% (5)16Kart
Hjort0% (5)16Kart
Tårnfalk0% (5)12Kart
Gulerle0% (5)8Kart
Vandrefalk0% (5)9Kart
Taksvale0% (4)623Kart
Brunnakke0% (4)42Kart
Gransanger0% (4)22Kart
Tårnseiler0% (4)31Kart
Ærfugl0% (4)61Kart
Dvergfalk0% (4)4Kart
Rødstjert0% (4)6Kart
Storfugl0% (4)4Kart
Kanadagås0% (3)18Kart
Mink0% (3)3Kart
Fiskeørn0% (3)3Kart
Lomvi0% (3)3Kart
Piggsvin0% (3)5Kart
Tornirisk0% (3)5Kart
Hvitryggspett0% (3)3Kart
Tretåspett0% (3)3Kart
Toppand0% (2)6Kart
Krikkand0% (2)43Kart
Måker0% (2)72Kart
Båndkorsnebb0% (2)4Kart
Hagesanger0% (2)8Kart
Sivspurv0% (2)17Kart
Sildemåke0% (2)23Kart
Gjøk0% (2)7Kart
Havørn0% (2)2Kart
Toppskarv0% (2)150Kart
Alke0% (2)3Kart
Vintererle0% (2)3Kart
Steinskvett0% (2)3Kart
Møller0% (2)2Kart
Skjeggmeis0% (2)7Kart
Åkerrikse0% (2)2Kart
Haukugle0% (2)2Kart
Hornugle0% (2)2Kart
Halsbåndparakitt0% (2)2Kart
Vipe0% (1)4Kart
Kongeørn0% (1)3Kart
Buskskvett0% (1)6Kart
Rugde0% (1)3Kart
Sivsanger0% (1)1Kart
Sothøne0% (1)2Kart
Storlom0% (1)1Kart
Storspove0% (1)319Kart
Toppdykker0% (1)12Kart
Sjøorre0% (1)3Kart
Nattergal0% (1)1Kart
Islom0% (1)1Kart
Horndykker0% (1)4Kart
Kortnebbgås0% (1)35Kart
Svartand0% (1)2Kart
Brushane0% (1)59Kart
Alkekonge0% (1)4Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Svartrødstjert0% (1)2Kart
Tornskate0% (1)1Kart
Glente0% (1)1Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Rapphøne0% (1)6Kart
Vaktel0% (1)5Kart
Hubro0% (1)1Kart
Slagugle0% (1)1Kart
Isfugl0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Stripegås0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart