Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Møre og Romsdal

Det er til nå registrert totalt 501 299 individ og 163 arter fra 3 342 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (3 174)79 872Kart
Blåmeis84% (2 840)48 241Kart
Svarttrost80% (2 695)26 744Kart
Skjære71% (2 377)21 864Kart
Rødstrupe61% (2 067)8 380Kart
Gråspurv50% (1 697)58 382Kart
Grønnfink49% (1 647)38 079Kart
Dompap49% (1 642)25 523Kart
Spettmeis46% (1 543)8 188Kart
Kråke37% (1 242)14 923Kart
Granmeis36% (1 221)11 325Kart
Svartmeis32% (1 077)9 295Kart
Bjørkefink31% (1 057)32 808Kart
Flaggspett30% (1 023)3 831Kart
Bokfink26% (871)9 588Kart
Gulspurv25% (859)16 946Kart
Grønnsisik22% (757)17 624Kart
Gråsisik22% (751)18 675Kart
Løvmeis19% (655)5 535Kart
Nøtteskrike17% (599)3 517Kart
Gjerdesmett13% (445)1 416Kart
Pilfink12% (408)4 528Kart
Spurvehauk10% (366)769Kart
Gråtrost9% (313)2 726Kart
Ekorn8% (271)868Kart
Havørn7% (265)1 160Kart
Kjernebiter7% (242)1 494Kart
Trekryper6% (231)601Kart
Stær6% (203)2 152Kart
Toppmeis6% (203)794Kart
Stjertmeis5% (193)2 261Kart
Katt5% (192)768Kart
Munk5% (186)427Kart
Rådyr5% (183)776Kart
Stillits5% (180)1 384Kart
Sidensvans4% (158)4 126Kart
Gråmåke4% (150)3 292Kart
Ringdue3% (125)969Kart
Ravn3% (119)540Kart
Tyrkerdue3% (110)667Kart
Rødvingetrost3% (104)635Kart
Fuglekonge2% (90)278Kart
Gråhegre2% (79)848Kart
Grønnspett1% (57)153Kart
Hønsehauk1% (53)101Kart
Fiskemåke1% (52)693Kart
Kattugle1% (50)121Kart
Gråspett1% (50)96Kart
Hjort1% (46)435Kart
Kongeørn1% (45)107Kart
Brunsisik1% (44)599Kart
Bydue1% (38)499Kart
Siland1% (37)379Kart
Rødrev1% (35)67Kart
Stokkand1% (34)802Kart
Svartbak1% (34)380Kart
Kaie0% (32)233Kart
Storskarv0% (32)632Kart
Jernspurv0% (26)79Kart
Sangsvane0% (26)332Kart
Oter0% (23)49Kart
Polarsisik0% (22)92Kart
Hvitryggspett0% (21)40Kart
Furukorsnebb0% (18)105Kart
Ærfugl0% (18)537Kart
Fossekall0% (17)42Kart
Rugde0% (16)31Kart
Markmus0% (16)51Kart
Måltrost0% (13)60Kart
Kvinand0% (13)84Kart
Dvergspett0% (13)16Kart
Knoppsvane0% (13)98Kart
Småskogmus0% (13)45Kart
Varsler0% (13)14Kart
Grankorsnebb0% (12)58Kart
Toppskarv0% (12)183Kart
Nøttekråke0% (12)16Kart
Storspove0% (11)41Kart
Linerle0% (10)46Kart
Hare0% (10)20Kart
Grevling0% (10)19Kart
Ringtrost0% (9)10Kart
Husmus0% (9)19Kart
Svartspett0% (8)10Kart
Krykkje0% (7)71Kart
Måker0% (7)100Kart
Kornkråke0% (7)15Kart
Røyskatt0% (7)9Kart
Bergirisk0% (7)16Kart
Dvergfalk0% (6)8Kart
Tjeld0% (5)46Kart
Gransanger0% (5)30Kart
Kanadagås0% (5)127Kart
Mink0% (5)16Kart
Orrfugl0% (5)8Kart
Grågås0% (5)80Kart
Piggsvin0% (5)10Kart
Krattspissmus0% (5)6Kart
Båndkorsnebb0% (4)18Kart
Skogdue0% (4)9Kart
Due0% (4)15Kart
Svarthvit fluesnapper0% (4)38Kart
Snøspurv0% (4)24Kart
Sjøorre0% (4)20Kart
Brunrotte0% (4)7Kart
Alke0% (4)76Kart
Vånd0% (4)6Kart
Konglebit0% (4)14Kart
Duetrost0% (4)4Kart
Spurveugle0% (4)7Kart
Toppand0% (3)9Kart
Enkeltbekkasin0% (3)3Kart
Løvsanger0% (3)6Kart
Elg0% (3)9Kart
Steinvender0% (3)18Kart
Alkekonge0% (3)7Kart
Skjærpiplerke0% (3)11Kart
Vintererle0% (3)6Kart
Storskogmus0% (3)4Kart
Snømus0% (3)3Kart
Perleugle0% (3)4Kart
Nordlig storskarv0% (3)13Kart
Låvesvale0% (2)37Kart
Vipe0% (2)9Kart
Svane0% (2)9Kart
Toppdykker0% (2)11Kart
Lomvi0% (2)8Kart
Duefamilien0% (2)5Kart
Fjellmarkmus0% (2)9Kart
Vandrefalk0% (2)2Kart
Storfugl0% (2)2Kart
Hubro0% (2)2Kart
Haukugle0% (2)2Kart
Taksvale0% (1)36Kart
Strandsnipe0% (1)2Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Grønnstilk0% (1)11Kart
Hagesanger0% (1)2Kart
Makrellterne0% (1)3Kart
Sildemåke0% (1)2Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Myrsnipe0% (1)1Kart
Islom0% (1)6Kart
Horndykker0% (1)1Kart
Havsule0% (1)14Kart
Gravand0% (1)6Kart
Fjæreplytt0% (1)2Kart
Kvartbekkasin0% (1)1Kart
Duefugler0% (1)2Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Mår0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Trostefamilien0% (1)5Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Svartrødstjert0% (1)1Kart
Rødstjert0% (1)2Kart
Svartstrupe0% (1)1Kart
Fjellrype0% (1)2Kart
Vannrikse0% (1)4Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Tretåspett0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)3Kart