Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Møre og Romsdal

Det er til nå registrert totalt 537 950 individ og 164 arter fra 3 477 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (3 292)85 399Kart
Blåmeis85% (2 964)52 350Kart
Svarttrost80% (2 811)28 860Kart
Skjære71% (2 485)23 696Kart
Rødstrupe61% (2 140)8 871Kart
Gråspurv50% (1 773)62 398Kart
Dompap49% (1 736)28 766Kart
Grønnfink49% (1 718)41 351Kart
Spettmeis45% (1 595)8 858Kart
Kråke37% (1 303)16 278Kart
Granmeis36% (1 280)12 267Kart
Svartmeis32% (1 125)10 036Kart
Flaggspett31% (1 110)4 231Kart
Bjørkefink30% (1 068)33 189Kart
Gulspurv25% (898)17 824Kart
Bokfink25% (888)9 954Kart
Grønnsisik23% (804)19 678Kart
Gråsisik21% (761)18 886Kart
Løvmeis19% (675)5 802Kart
Nøtteskrike17% (618)3 731Kart
Gjerdesmett13% (461)1 519Kart
Pilfink12% (441)5 151Kart
Spurvehauk11% (404)847Kart
Gråtrost9% (317)2 780Kart
Ekorn8% (289)975Kart
Havørn8% (283)1 263Kart
Kjernebiter7% (265)1 705Kart
Trekryper7% (249)642Kart
Stær6% (213)2 256Kart
Toppmeis6% (213)860Kart
Stillits6% (213)1 809Kart
Katt6% (212)854Kart
Stjertmeis5% (207)2 368Kart
Rådyr5% (204)878Kart
Munk5% (194)444Kart
Sidensvans4% (160)4 168Kart
Gråmåke4% (156)3 596Kart
Ringdue3% (135)1 040Kart
Ravn3% (124)606Kart
Tyrkerdue3% (123)731Kart
Rødvingetrost3% (107)643Kart
Fuglekonge2% (95)289Kart
Gråhegre2% (86)944Kart
Hønsehauk1% (64)121Kart
Fiskemåke1% (60)784Kart
Grønnspett1% (57)179Kart
Kattugle1% (53)130Kart
Gråspett1% (51)99Kart
Hjort1% (50)472Kart
Kongeørn1% (46)118Kart
Brunsisik1% (45)603Kart
Bydue1% (44)563Kart
Siland1% (40)444Kart
Stokkand1% (37)916Kart
Svartbak1% (37)401Kart
Rødrev1% (36)70Kart
Storskarv0% (34)653Kart
Kaie0% (33)250Kart
Sangsvane0% (30)379Kart
Oter0% (26)53Kart
Jernspurv0% (26)86Kart
Polarsisik0% (22)92Kart
Hvitryggspett0% (22)41Kart
Furukorsnebb0% (19)110Kart
Ærfugl0% (19)543Kart
Fossekall0% (18)43Kart
Rugde0% (16)31Kart
Markmus0% (16)54Kart
Småskogmus0% (15)50Kart
Kvinand0% (14)89Kart
Knoppsvane0% (14)99Kart
Måltrost0% (13)60Kart
Dvergspett0% (13)16Kart
Nøttekråke0% (13)17Kart
Varsler0% (13)14Kart
Grankorsnebb0% (12)58Kart
Hare0% (12)22Kart
Toppskarv0% (12)203Kart
Storspove0% (11)43Kart
Linerle0% (10)45Kart
Grevling0% (10)19Kart
Husmus0% (10)29Kart
Ringtrost0% (9)12Kart
Røyskatt0% (8)10Kart
Svartspett0% (8)10Kart
Krykkje0% (7)71Kart
Måker0% (7)100Kart
Kornkråke0% (7)15Kart
Bergirisk0% (7)16Kart
Snøspurv0% (6)31Kart
Orrfugl0% (6)11Kart
Piggsvin0% (6)24Kart
Dvergfalk0% (6)8Kart
Tjeld0% (5)46Kart
Gransanger0% (5)30Kart
Kanadagås0% (5)127Kart
Mink0% (5)16Kart
Grågås0% (5)80Kart
Vånd0% (5)8Kart
Spurveugle0% (5)8Kart
Krattspissmus0% (5)6Kart
Toppand0% (4)13Kart
Båndkorsnebb0% (4)18Kart
Skogdue0% (4)9Kart
Due0% (4)15Kart
Svarthvit fluesnapper0% (4)45Kart
Sjøorre0% (4)20Kart
Brunrotte0% (4)7Kart
Alke0% (4)76Kart
Skjærpiplerke0% (4)12Kart
Storskogmus0% (4)8Kart
Snømus0% (4)5Kart
Konglebit0% (4)14Kart
Duetrost0% (4)4Kart
Enkeltbekkasin0% (3)3Kart
Løvsanger0% (3)6Kart
Elg0% (3)9Kart
Steinvender0% (3)18Kart
Alkekonge0% (3)7Kart
Vintererle0% (3)6Kart
Mår0% (3)3Kart
Perleugle0% (3)4Kart
Nordlig storskarv0% (3)13Kart
Låvesvale0% (2)37Kart
Vipe0% (2)9Kart
Svane0% (2)9Kart
Toppdykker0% (2)11Kart
Lomvi0% (2)8Kart
Duefamilien0% (2)5Kart
Fjellmarkmus0% (2)9Kart
Vandrefalk0% (2)3Kart
Storfugl0% (2)2Kart
Hubro0% (2)2Kart
Haukugle0% (2)2Kart
Taksvale0% (1)36Kart
Strandsnipe0% (1)2Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Grønnstilk0% (1)11Kart
Hagesanger0% (1)2Kart
Makrellterne0% (1)3Kart
Sildemåke0% (1)2Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Myrsnipe0% (1)1Kart
Islom0% (1)6Kart
Horndykker0% (1)1Kart
Havsule0% (1)14Kart
Gravand0% (1)6Kart
Fjæreplytt0% (1)2Kart
Kvartbekkasin0% (1)1Kart
Duefugler0% (1)2Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Trostefamilien0% (1)5Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Svartrødstjert0% (1)1Kart
Rødstjert0% (1)2Kart
Svartstrupe0% (1)1Kart
Fjellrype0% (1)2Kart
Vannrikse0% (1)4Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Tretåspett0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)3Kart
Mandarinand0% (1)1Kart