Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Møre og Romsdal

Det er til nå registrert totalt 341231 individ og 155 arter fra 2380 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (2266)58067
Blåmeis85% (2043)33629
Svarttrost80% (1924)17473
Skjære71% (1692)14609
Rødstrupe60% (1439)5580
Dompap51% (1215)19046
Gråspurv49% (1187)40573
Grønnfink47% (1140)27062
Spettmeis44% (1066)5310
Kråke38% (927)10388
Granmeis38% (913)8456
Svartmeis34% (811)6922
Flaggspett33% (788)2811
Gråsisik31% (738)18968
Gulspurv27% (651)13608
Grønnsisik23% (562)12504
Bokfink22% (537)6528
Løvmeis21% (518)4512
Nøtteskrike20% (489)2731
Gjerdesmett13% (331)993
Bjørkefink13% (323)4922
Spurvehauk11% (275)571
Gråtrost11% (267)2040
Trekryper9% (223)532
Pilfink8% (213)2237
Ekorn7% (180)558
Toppmeis7% (179)685
Havørn7% (177)698
Kjernebiter7% (174)972
Stjertmeis6% (161)1960
Katt5% (129)503
Stær5% (123)1300
Munk5% (120)270
Sidensvans5% (120)3038
Stillits4% (107)568
Rådyr4% (106)428
Gråmåke3% (92)1517
Ravn3% (89)352
Ringdue3% (88)651
Tyrkerdue3% (86)420
Rødvingetrost3% (80)481
Fuglekonge2% (64)214
Gråhegre2% (57)661
Gråspett1% (47)81
Brunsisik1% (42)462
Hønsehauk1% (40)73
Kattugle1% (37)86
Grønnspett1% (34)83
Siland1% (31)275
Hjort1% (31)266
Fiskemåke1% (30)423
Kongeørn1% (27)73
Stokkand1% (26)489
Rødrev1% (26)51
Svartbak1% (24)266
Storskarv1% (24)480
Polarsisik1% (24)95
Kaie0% (22)122
Jernspurv0% (21)52
Bydue0% (21)251
Hvitryggspett0% (21)41
Sangsvane0% (20)247
Ærfugl0% (17)487
Fossekall0% (15)36
Furukorsnebb0% (14)74
Varsler0% (14)16
Grankorsnebb0% (13)64
Rugde0% (12)20
Knoppsvane0% (12)85
Markmus0% (11)38
Måltrost0% (10)24
Kvinand0% (10)69
Dvergspett0% (10)12
Linerle0% (9)34
Svartspett0% (8)9
Hare0% (7)13
Toppskarv0% (7)144
Nøttekråke0% (7)11
Oter0% (6)9
Måker0% (6)85
Grevling0% (6)11
Småskogmus0% (6)23
Dvergfalk0% (6)8
Kornkråke0% (5)11
Kanadagås0% (5)127
Røyskatt0% (5)7
Storspove0% (5)8
Ringtrost0% (5)5
Bergirisk0% (5)13
Spurveugle0% (5)8
Gransanger0% (4)13
Skogdue0% (4)10
Svarthvit fluesnapper0% (4)16
Snøspurv0% (4)86
Husmus0% (4)9
Konglebit0% (4)7
Krykkje0% (3)44
Tjeld0% (3)14
Båndkorsnebb0% (3)10
Mink0% (3)9
Orrfugl0% (3)3
Grågås0% (3)10
Alke0% (3)26
Storskogmus0% (3)4
Vånd0% (3)5
Duetrost0% (3)3
Tretåspett0% (3)3
Krattspissmus0% (3)3
Nordlig storskarv0% (3)13
Låvesvale0% (2)33
Due0% (2)8
Løvsanger0% (2)5
Svane0% (2)9
Toppdykker0% (2)11
Sjøorre0% (2)9
Brunrotte0% (2)3
Steinvender0% (2)10
Lomvi0% (2)8
Alkekonge0% (2)6
Vintererle0% (2)4
Duefamilien0% (2)5
Piggsvin0% (2)4
Fjellmarkmus0% (2)6
Snømus0% (2)2
Storfugl0% (2)2
Haukugle0% (2)2
Perleugle0% (2)3
Taksvale0% (1)36
Vipe0% (1)1
Toppand0% (1)6
Strandsnipe0% (1)2
Enkeltbekkasin0% (1)1
Sanglerke0% (1)1
Buskskvett0% (1)1
Grønnstilk0% (1)11
Hagesanger0% (1)2
Elg0% (1)5
Horndykker0% (1)1
Trane0% (1)2
Fjæreplytt0% (1)2
Storjo0% (1)1
Skjærpiplerke0% (1)1
Duefugler0% (1)2
Lavskrike0% (1)1
Mår0% (1)1
Trostefamilien0% (1)5
Vandrefalk0% (1)1
Jaktfalk0% (1)1
Svartrødstjert0% (1)1
Rødstjert0% (1)2
Svartstrupe0% (1)1
Fjellrype0% (1)2
Vannrikse0% (1)4
Hornugle0% (1)1
Svartkråke0% (1)3