Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Møre og Romsdal

Det er til nå registrert totalt 367607 individ og 153 arter fra 2453 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (2328)60953
Blåmeis85% (2108)35446
Svarttrost80% (1973)18736
Skjære71% (1759)15955
Rødstrupe60% (1487)6001
Gråspurv50% (1249)44310
Dompap50% (1235)19472
Grønnfink48% (1199)28825
Spettmeis44% (1085)5616
Kråke38% (950)11408
Granmeis37% (919)8562
Svartmeis34% (835)7377
Flaggspett31% (762)2792
Gråsisik29% (714)17770
Gulspurv27% (666)13866
Grønnsisik25% (631)15963
Bokfink25% (618)7424
Løvmeis21% (524)4654
Nøtteskrike19% (468)2787
Bjørkefink18% (447)8952
Gjerdesmett14% (349)1075
Spurvehauk11% (275)581
Gråtrost11% (271)2450
Pilfink9% (232)2394
Trekryper8% (208)515
Havørn7% (186)781
Kjernebiter7% (182)1130
Ekorn7% (178)556
Toppmeis7% (177)675
Stjertmeis6% (166)2038
Sidensvans5% (147)4037
Katt5% (136)563
Munk5% (128)289
Stær5% (123)1396
Rådyr4% (107)456
Gråmåke4% (105)1984
Stillits4% (105)640
Ravn3% (95)398
Ringdue3% (90)636
Tyrkerdue3% (90)489
Rødvingetrost3% (83)515
Fuglekonge2% (70)232
Gråhegre2% (58)672
Brunsisik1% (43)543
Hønsehauk1% (42)83
Grønnspett1% (42)100
Kattugle1% (41)94
Gråspett1% (41)81
Fiskemåke1% (35)530
Kongeørn1% (32)81
Hjort1% (32)286
Siland1% (30)283
Svartbak1% (25)276
Stokkand0% (24)516
Storskarv0% (24)488
Bydue0% (24)315
Kaie0% (23)135
Rødrev0% (23)48
Jernspurv0% (22)59
Polarsisik0% (22)92
Sangsvane0% (21)286
Hvitryggspett0% (21)40
Furukorsnebb0% (17)94
Fossekall0% (15)36
Ærfugl0% (15)425
Markmus0% (13)41
Grankorsnebb0% (12)58
Rugde0% (12)20
Knoppsvane0% (12)85
Varsler0% (12)13
Kvinand0% (10)71
Dvergspett0% (10)12
Oter0% (9)14
Måltrost0% (9)20
Linerle0% (8)32
Grevling0% (8)14
Svartspett0% (7)9
Toppskarv0% (7)154
Nøttekråke0% (7)11
Måker0% (6)85
Skogdue0% (6)13
Hare0% (6)12
Storspove0% (6)9
Ringtrost0% (6)6
Småskogmus0% (6)23
Dvergfalk0% (6)8
Kornkråke0% (5)11
Kanadagås0% (5)127
Orrfugl0% (5)8
Bergirisk0% (5)15
Gransanger0% (4)29
Røyskatt0% (4)6
Husmus0% (4)9
Konglebit0% (4)14
Spurveugle0% (4)7
Krattspissmus0% (4)4
Krykkje0% (3)44
Tjeld0% (3)14
Båndkorsnebb0% (3)10
Svarthvit fluesnapper0% (3)19
Mink0% (3)10
Snøspurv0% (3)21
Grågås0% (3)10
Alke0% (3)26
Piggsvin0% (3)7
Storskogmus0% (3)4
Vånd0% (3)5
Duetrost0% (3)3
Nordlig storskarv0% (3)13
Due0% (2)8
Svane0% (2)9
Toppdykker0% (2)11
Sjøorre0% (2)9
Brunrotte0% (2)3
Steinvender0% (2)10
Lomvi0% (2)8
Alkekonge0% (2)6
Vintererle0% (2)4
Duefamilien0% (2)5
Fjellmarkmus0% (2)6
Snømus0% (2)2
Storfugl0% (2)2
Haukugle0% (2)2
Perleugle0% (2)3
Låvesvale0% (1)31
Taksvale0% (1)36
Vipe0% (1)1
Toppand0% (1)6
Strandsnipe0% (1)2
Enkeltbekkasin0% (1)1
Sanglerke0% (1)1
Buskskvett0% (1)1
Grønnstilk0% (1)11
Hagesanger0% (1)2
Løvsanger0% (1)4
Elg0% (1)5
Horndykker0% (1)1
Fjæreplytt0% (1)2
Storjo0% (1)1
Skjærpiplerke0% (1)1
Duefugler0% (1)2
Mår0% (1)1
Trostefamilien0% (1)5
Vandrefalk0% (1)1
Jaktfalk0% (1)1
Svartrødstjert0% (1)1
Rødstjert0% (1)2
Svartstrupe0% (1)1
Fjellrype0% (1)2
Vannrikse0% (1)4
Hornugle0% (1)1
Tretåspett0% (1)1
Svartkråke0% (1)3