Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 25.01.2020 — 26.01.2020

Det er til nå registrert totalt 285 825 individ og 144 arter fra 6268 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (5861)40 325Kart
Blåmeis82% (5159)27 445Kart
Skjære69% (4360)15 826Kart
Dompap39% (2466)17 858Kart
Gråspurv36% (2275)27 032Kart
Grønnfink36% (2259)18 832Kart
Spettmeis35% (2241)4508Kart
Pilfink34% (2134)21 788Kart
Svarttrost31% (1982)4628Kart
Grønnsisik26% (1670)22 618Kart
Rødstrupe26% (1658)2105Kart
Kråke24% (1533)7596Kart
Flaggspett23% (1479)2029Kart
Granmeis20% (1313)4173Kart
Bjørkefink15% (945)13 773Kart
Svartmeis15% (944)2267Kart
Ekorn14% (925)1590Kart
Gulspurv13% (869)7657Kart
Gråsisik13% (826)9001Kart
Nøtteskrike12% (795)1887Kart
Bokfink10% (685)2972Kart
Stillits7% (489)3274Kart
Løvmeis6% (377)930Kart
Katt4% (293)448Kart
Ringdue4% (264)1203Kart
Gjerdesmett3% (241)328Kart
Bydue3% (239)1685Kart
Rådyr3% (236)615Kart
Sidensvans3% (227)6106Kart
Kjernebiter3% (224)863Kart
Gråmåke3% (210)1666Kart
Kaie3% (206)2354Kart
Spurvehauk3% (197)211Kart
Gråtrost2% (181)834Kart
Tyrkerdue2% (168)498Kart
Havørn2% (131)254Kart
Stær2% (130)1308Kart
Toppmeis1% (118)223Kart
Ravn1% (117)312Kart
Trekryper1% (114)138Kart
Munk1% (78)101Kart
Grønnspett1% (73)89Kart
Fiskemåke1% (69)492Kart
Stjertmeis0% (48)322Kart
Konglebit0% (47)344Kart
Gråspett0% (45)59Kart
Stokkand0% (42)800Kart
Gråhegre0% (42)186Kart
Hare0% (38)54Kart
Elg0% (36)80Kart
Grankorsnebb0% (33)197Kart
Fuglekonge0% (31)61Kart
Markmus0% (31)49Kart
Hønsehauk0% (29)33Kart
Rødrev0% (29)34Kart
Storskarv0% (28)91Kart
Brunsisik0% (27)184Kart
Kornkråke0% (26)238Kart
Fasan0% (26)53Kart
Kattugle0% (25)33Kart
Lavskrike0% (24)53Kart
Svartbak0% (23)63Kart
Røyskatt0% (22)24Kart
Kongeørn0% (20)28Kart
Svartspett0% (20)23Kart
Sangsvane0% (19)172Kart
Dvergspett0% (18)20Kart
Siland0% (17)157Kart
Knoppsvane0% (17)83Kart
Oter0% (15)21Kart
Jernspurv0% (15)18Kart
Ærfugl0% (15)197Kart
Brunrotte0% (14)20Kart
Rødvingetrost0% (13)73Kart
Nøttekråke0% (13)27Kart
Polarsisik0% (12)92Kart
Småskogmus0% (10)16Kart
Hjort0% (9)30Kart
Toppand0% (8)41Kart
Kvinand0% (8)18Kart
Lirype0% (8)65Kart
Spurveugle0% (8)8Kart
Båndkorsnebb0% (7)46Kart
Fossekall0% (7)8Kart
Lappmeis0% (7)21Kart
Varsler0% (7)7Kart
Musvåk0% (6)7Kart
Laksand0% (6)15Kart
Grevling0% (6)6Kart
Husmus0% (6)7Kart
Mår0% (6)6Kart
Orrfugl0% (5)13Kart
Toppskarv0% (5)24Kart
Haukugle0% (5)6Kart
Furukorsnebb0% (4)22Kart
Grågås0% (4)20Kart
Fjæreplytt0% (4)115Kart
Storskogmus0% (4)10Kart
Tretåspett0% (4)4Kart
Kanadagås0% (3)273Kart
Måltrost0% (3)7Kart
Storspove0% (3)6Kart
Sjøorre0% (3)5Kart
Teist0% (3)8Kart
Vånd0% (3)5Kart
Snømus0% (3)4Kart
Linerle0% (2)5Kart
Skogdue0% (2)3Kart
Snøspurv0% (2)9Kart
Tårnfalk0% (2)2Kart
Rødmus0% (2)2Kart
Dvergfalk0% (2)2Kart
Duetrost0% (2)17Kart
Hvitryggspett0% (2)3Kart
Mellomskarv0% (2)4Kart
Krykkje0% (1)1Kart
Krikkand0% (1)5Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Hettemåke0% (1)1Kart
Sothøne0% (1)10Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Sivhøne0% (1)2Kart
Islom0% (1)2Kart
Horndykker0% (1)3Kart
Skarvefamilien0% (1)1000Kart
Praktærfugl0% (1)40Kart
Stellerand0% (1)45Kart
Havelle0% (1)30Kart
Svartand0% (1)50Kart
Polarmåke0% (1)10Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Vintererle0% (1)1Kart
Piggsvin0% (1)1Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Fjellmarkmus0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)6Kart
Fjellrype0% (1)4Kart
Storfugl0% (1)2Kart
Lappugle0% (1)1Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart