Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 25.01.2020 — 26.01.2020

Det er til nå registrert totalt 285590 individ og 144 arter fra 6263 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (5856)40306
Blåmeis82% (5155)27425
Skjære69% (4358)15818
Dompap39% (2465)17847
Gråspurv36% (2273)27012
Grønnfink36% (2256)18825
Spettmeis35% (2238)4504
Pilfink34% (2132)21777
Svarttrost31% (1979)4623
Grønnsisik26% (1668)22560
Rødstrupe26% (1657)2104
Kråke24% (1532)7595
Flaggspett23% (1477)2026
Granmeis20% (1310)4165
Bjørkefink15% (942)13743
Svartmeis15% (942)2263
Ekorn14% (924)1588
Gulspurv13% (868)7642
Gråsisik13% (825)8997
Nøtteskrike12% (794)1883
Bokfink10% (684)2971
Stillits7% (488)3266
Løvmeis6% (385)952
Katt4% (293)448
Ringdue4% (264)1203
Gjerdesmett3% (241)328
Bydue3% (237)1683
Rådyr3% (236)615
Sidensvans3% (227)6106
Kjernebiter3% (223)859
Gråmåke3% (210)1666
Kaie3% (206)2354
Spurvehauk3% (196)210
Gråtrost2% (180)832
Tyrkerdue2% (166)494
Havørn2% (131)254
Stær2% (130)1308
Toppmeis1% (118)223
Ravn1% (117)312
Trekryper1% (113)137
Munk1% (78)101
Grønnspett1% (73)89
Fiskemåke1% (69)492
Stjertmeis0% (48)322
Konglebit0% (47)344
Gråspett0% (45)59
Stokkand0% (42)800
Gråhegre0% (42)186
Hare0% (38)54
Elg0% (36)80
Grankorsnebb0% (33)197
Fuglekonge0% (32)62
Markmus0% (31)49
Hønsehauk0% (29)33
Rødrev0% (29)34
Storskarv0% (28)91
Brunsisik0% (27)184
Kornkråke0% (26)238
Fasan0% (26)53
Kattugle0% (25)33
Lavskrike0% (24)53
Svartbak0% (23)63
Røyskatt0% (22)24
Kongeørn0% (20)28
Svartspett0% (20)23
Sangsvane0% (19)172
Dvergspett0% (18)20
Siland0% (17)157
Knoppsvane0% (17)83
Oter0% (15)21
Jernspurv0% (15)18
Ærfugl0% (15)197
Brunrotte0% (14)20
Rødvingetrost0% (13)73
Nøttekråke0% (13)27
Polarsisik0% (12)92
Småskogmus0% (10)16
Hjort0% (9)30
Toppand0% (8)41
Kvinand0% (8)18
Lirype0% (8)65
Spurveugle0% (8)8
Båndkorsnebb0% (7)46
Fossekall0% (7)8
Lappmeis0% (7)21
Varsler0% (7)7
Musvåk0% (6)7
Laksand0% (6)15
Grevling0% (6)6
Husmus0% (6)7
Mår0% (6)6
Orrfugl0% (5)13
Toppskarv0% (5)24
Haukugle0% (5)6
Furukorsnebb0% (4)22
Grågås0% (4)20
Fjæreplytt0% (4)115
Storskogmus0% (4)10
Tretåspett0% (4)4
Kanadagås0% (3)273
Måltrost0% (3)7
Storspove0% (3)6
Sjøorre0% (3)5
Teist0% (3)8
Vånd0% (3)5
Snømus0% (3)4
Linerle0% (2)5
Skogdue0% (2)3
Snøspurv0% (2)9
Tårnfalk0% (2)2
Rødmus0% (2)2
Dvergfalk0% (2)2
Duetrost0% (2)17
Hvitryggspett0% (2)3
Mellomskarv0% (2)4
Krykkje0% (1)1
Krikkand0% (1)5
Brunnakke0% (1)1
Hettemåke0% (1)1
Sothøne0% (1)10
Toppdykker0% (1)1
Sivhøne0% (1)2
Islom0% (1)2
Horndykker0% (1)3
Skarvefamilien0% (1)1000
Praktærfugl0% (1)40
Stellerand0% (1)45
Havelle0% (1)30
Svartand0% (1)50
Polarmåke0% (1)10
Skjærpiplerke0% (1)1
Vintererle0% (1)1
Piggsvin0% (1)1
Ringtrost0% (1)1
Fjellmarkmus0% (1)1
Tornirisk0% (1)1
Jaktfalk0% (1)6
Fjellrype0% (1)4
Storfugl0% (1)2
Lappugle0% (1)1
Perleugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Grønlandsmåke0% (1)1
Svartkråke0% (1)1