Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2016 (23.01-07.02)

Det er til nå registrert totalt 345 108 individ og 147 arter fra 6 648 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (6 232)48 104Kart
Blåmeis81% (5 443)30 168Kart
Skjære73% (4 913)19 864Kart
Svarttrost48% (3 205)10 691Kart
Dompap41% (2 751)17 906Kart
Grønnfink40% (2 721)26 238Kart
Spettmeis36% (2 447)5 302Kart
Gråspurv36% (2 414)31 043Kart
Rødstrupe31% (2 091)3 414Kart
Pilfink30% (2 052)19 878Kart
Gulspurv28% (1 895)20 967Kart
Kråke26% (1 753)9 257Kart
Gråsisik24% (1 643)20 152Kart
Granmeis24% (1 622)5 283Kart
Grønnsisik22% (1 518)18 043Kart
Flaggspett21% (1 460)2 060Kart
Svartmeis18% (1 252)3 203Kart
Nøtteskrike15% (1 047)2 584Kart
Bjørkefink13% (910)8 675Kart
Bokfink13% (901)4 345Kart
Ekorn9% (653)1 155Kart
Stillits8% (567)3 887Kart
Spurvehauk7% (483)510Kart
Gråtrost6% (439)2 360Kart
Kjernebiter6% (422)1 582Kart
Løvmeis5% (384)1 076Kart
Rådyr5% (358)1 094Kart
Ringdue5% (339)1 705Kart
Katt5% (339)592Kart
Gjerdesmett4% (275)413Kart
Kaie3% (257)2 588Kart
Sidensvans3% (247)4 244Kart
Toppmeis3% (246)512Kart
Gråmåke3% (238)2 039Kart
Stær3% (237)3 790Kart
Bydue3% (209)1 783Kart
Trekryper2% (190)241Kart
Tyrkerdue2% (156)443Kart
Ravn2% (155)400Kart
Havørn1% (129)252Kart
Fiskemåke1% (88)580Kart
Stjertmeis1% (88)527Kart
Hønsehauk1% (75)83Kart
Gråspett1% (73)88Kart
Stokkand1% (68)833Kart
Munk1% (68)119Kart
Brunsisik1% (68)297Kart
Rødrev0% (62)77Kart
Fuglekonge0% (60)139Kart
Gråhegre0% (58)303Kart
Grønnspett0% (57)89Kart
Elg0% (57)128Kart
Grankorsnebb0% (50)229Kart
Kornkråke0% (42)257Kart
Hare0% (41)57Kart
Kongeørn0% (39)65Kart
Fasan0% (39)114Kart
Svartbak0% (37)180Kart
Jernspurv0% (31)53Kart
Polarsisik0% (31)94Kart
Lavskrike0% (30)104Kart
Ærfugl0% (29)452Kart
Knoppsvane0% (27)146Kart
Storskarv0% (25)201Kart
Sangsvane0% (24)286Kart
Kattugle0% (23)26Kart
Rødvingetrost0% (23)54Kart
Varsler0% (23)36Kart
Fossekall0% (21)39Kart
Siland0% (21)134Kart
Svartspett0% (20)20Kart
Nøttekråke0% (20)30Kart
Spurveugle0% (20)20Kart
Røyskatt0% (19)19Kart
Orrfugl0% (19)71Kart
Dvergspett0% (18)20Kart
Husmus0% (18)41Kart
Kvinand0% (16)275Kart
Markmus0% (15)40Kart
Rugde0% (14)18Kart
Brunrotte0% (11)14Kart
Lappmeis0% (11)37Kart
Musvåk0% (10)12Kart
Furukorsnebb0% (10)35Kart
Hjort0% (10)96Kart
Mår0% (10)11Kart
Småskogmus0% (9)13Kart
Snømus0% (8)8Kart
Lirype0% (8)203Kart
Måltrost0% (7)12Kart
Grevling0% (7)12Kart
Haukugle0% (7)7Kart
Laksand0% (6)22Kart
Toppand0% (5)103Kart
Mink0% (5)9Kart
Snøspurv0% (5)40Kart
Toppskarv0% (5)42Kart
Vånd0% (5)9Kart
Perleugle0% (5)5Kart
Kanadagås0% (4)59Kart
Alke0% (4)9Kart
Storskogmus0% (4)5Kart
Dvergfalk0% (4)4Kart
Konglebit0% (4)7Kart
Vipe0% (3)5Kart
Krykkje0% (3)7Kart
Grågås0% (3)10Kart
Havelle0% (3)13Kart
Ringtrost0% (3)3Kart
Vannrikse0% (3)3Kart
Tretåspett0% (3)3Kart
Krattspissmus0% (3)3Kart
Enkeltbekkasin0% (2)6Kart
Dvergdykker0% (2)2Kart
Hettemåke0% (2)3Kart
Storspove0% (2)3Kart
Toppdykker0% (2)2Kart
Lomvi0% (2)2Kart
Teist0% (2)2Kart
Alkekonge0% (2)5Kart
Skjærpiplerke0% (2)5Kart
Vintererle0% (2)2Kart
Jaktfalk0% (2)2Kart
Fjellrype0% (2)17Kart
Storfugl0% (2)4Kart
Hornugle0% (2)2Kart
Hvitryggspett0% (2)2Kart
Nordlig storskarv0% (2)6Kart
Krikkand0% (1)2Kart
Sothøne0% (1)4Kart
Smålom0% (1)1Kart
Sjøorre0% (1)1Kart
Sivhøne0% (1)1Kart
Lappfiskand0% (1)1Kart
Fjæreplytt0% (1)1Kart
Steinvender0% (1)2Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Rødmus0% (1)2Kart
Bergirisk0% (1)10Kart
Vandrefalk0% (1)2Kart
Duetrost0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Rørdrum0% (1)1Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart