Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4535905 individ og 272 arter fra 31358 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Smålom0% (3)9
Praktærfugl0% (3)13
Småspove0% (3)12
Steinvender0% (3)25
Falkefamilien0% (3)3
Rødmus0% (3)13
Snøugle0% (3)6
Svartflekktrost0% (3)5
Tornsanger0% (2)2
Rødnebbterne0% (2)12
Islom0% (2)3
Havsule0% (2)12
Kortnebbgås0% (2)43
Stjertand0% (2)2
Lappfiskand0% (2)3
Heilo0% (2)23
Storjo0% (2)2
Polarmåke0% (2)3
Rørsanger0% (2)13
Gråsidemus0% (2)4
Dvergfluesnapper0% (2)11
Svartrødstjert0% (2)3
Svartstrupe0% (2)3
Skjeggmeis0% (2)2
Myrhauk0% (2)2
Åkerrikse0% (2)2
Lappugle0% (2)2
Turteldue0% (2)2
Mandarinand0% (2)4
Mongolturteldue0% (2)2
Halsbåndparakitt0% (2)2
Bøksanger0% (1)2
Grønnstilk0% (1)11
Lappspurv0% (1)1
Sandlo0% (1)20
Gulnebblom0% (1)1
Sædgås0% (1)3
Tundragås0% (1)23
Skjeand0% (1)1
Temmincksnipe0% (1)2
Brushane0% (1)59
Dobbeltbekkasin0% (1)1
Svarthalespove0% (1)9
Lappspove0% (1)1
Tyvjo0% (1)4
Måker0% (1)4
Duefugler0% (1)2
Trostefamilien0% (1)5
Aftenfalk0% (1)2
Gulsanger0% (1)1
Rødstrupesanger0% (1)1
Hauksanger0% (1)1
Pirol0% (1)4
Tornskate0% (1)1
Havsvale0% (1)1
Glente0% (1)1
Vaktel0% (1)2
Dverglo0% (1)4
Slagugle0% (1)1
Nattravn0% (1)1
Isfugl0% (1)1
Dvergmåke0% (1)1
Grønlandsmåke0% (1)2
Rørdrum0% (1)1
Egretthegre0% (1)1
Stripegås0% (1)1
Svartglente0% (1)1
Rødtoppfuglekonge0% (1)2
 0% (1)2
Rødhodevarsler0% (1)1
Svartryggerle0% (1)1
Såerle0% (1)5
««første 201-271 av 271