Gråstrupedykkeren hekker ikke i Norge, men er den tallrikeste av lappedykkerne langs kysten om vinteren. Det finnes små hekkepopulasjoner i Danmark og Sverige, mens den er vanlig fra Finland og...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Lappedykkere (Podicipediformes)
Familie: Lappedykkerfamilien (Podicipedidae)
Slekt: Podiceps