Gulnebblommen er tilnærmet sirkumpolar i sin utbredelse, og den hekker hele veien østover gjennom den russiske tundraen og inn i Alaska. Trolig overvintrer størstedelen av verdensbestanden langs...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Lommer (Gaviiformes)
Familie: Lomfamilien (Gaviidae)
Slekt: Gavia

Rødlistestatus: Nær truet