Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nordland

Det er til nå registrert totalt 422 076 individ og 167 arter fra 3 086 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (2 883)72 546Kart
Skjære74% (2 281)28 241Kart
Blåmeis67% (2 060)25 542Kart
Dompap66% (2 031)39 311Kart
Grønnfink54% (1 652)53 987Kart
Granmeis47% (1 439)14 207Kart
Svarttrost42% (1 289)7 191Kart
Kråke40% (1 232)17 516Kart
Gråsisik36% (1 106)31 970Kart
Gråspurv35% (1 078)34 442Kart
Nøtteskrike21% (660)3 390Kart
Flaggspett20% (618)1 458Kart
Bjørkefink19% (592)12 371Kart
Svartmeis17% (539)3 337Kart
Gulspurv16% (507)9 535Kart
Ekorn15% (472)1 984Kart
Grønnsisik13% (405)6 574Kart
Sidensvans11% (352)8 756Kart
Bokfink11% (348)2 815Kart
Pilfink9% (287)3 108Kart
Havørn9% (263)1 196Kart
Spurvehauk7% (228)432Kart
Rødstrupe7% (219)561Kart
Gråtrost6% (185)6 777Kart
Stær5% (166)6 187Kart
Elg5% (154)617Kart
Gråspett5% (151)334Kart
Rådyr5% (142)778Kart
Ravn5% (139)599Kart
Katt4% (119)381Kart
Gråmåke3% (99)3 653Kart
Bydue3% (98)1 437Kart
Tyrkerdue3% (86)386Kart
Rødrev3% (83)192Kart
Hare3% (79)273Kart
Stokkand2% (73)2 200Kart
Gråhegre2% (72)1 400Kart
Rødvingetrost2% (72)1 743Kart
Munk2% (70)130Kart
Polarsisik2% (70)667Kart
Trekryper2% (66)131Kart
Røyskatt2% (63)111Kart
Spettmeis2% (60)104Kart
Grønnspett2% (54)104Kart
Stillits2% (54)311Kart
Gjerdesmett2% (52)112Kart
Kongeørn2% (47)122Kart
Hønsehauk1% (44)58Kart
Ringdue1% (42)283Kart
Løvmeis1% (41)284Kart
Svartbak1% (40)451Kart
Fiskemåke1% (40)712Kart
Markmus1% (40)215Kart
Siland1% (38)711Kart
Perleugle1% (38)56Kart
Oter1% (36)49Kart
Sangsvane1% (34)240Kart
Brunsisik1% (34)214Kart
Kjernebiter1% (33)86Kart
Spurveugle1% (33)37Kart
Konglebit1% (32)281Kart
Storskarv1% (31)603Kart
Bergirisk1% (31)487Kart
Ærfugl1% (30)2 119Kart
Lavskrike1% (30)133Kart
Orrfugl1% (29)193Kart
Lirype1% (27)190Kart
Grankorsnebb1% (26)270Kart
Toppmeis1% (23)66Kart
Haukugle1% (22)33Kart
Snøspurv1% (20)1 693Kart
Ringtrost1% (20)372Kart
Jernspurv1% (18)43Kart
Fossekall1% (17)40Kart
Dvergspett1% (17)22Kart
Linerle0% (13)75Kart
Nøttekråke0% (13)23Kart
Fjæreplytt0% (12)208Kart
Varsler0% (12)16Kart
Svarthvit fluesnapper0% (11)39Kart
Teist0% (11)39Kart
Tretåspett0% (11)12Kart
Fuglekonge0% (10)45Kart
Laksand0% (10)132Kart
Vånd0% (9)23Kart
Dvergfalk0% (9)10Kart
Krattspissmus0% (9)36Kart
Kvinand0% (8)36Kart
Svartspett0% (8)12Kart
Toppskarv0% (8)104Kart
Tårnfalk0% (8)11Kart
Husmus0% (8)18Kart
Småskogmus0% (8)29Kart
Krykkje0% (7)201Kart
Stjertmeis0% (7)52Kart
Storspove0% (7)188Kart
Snømus0% (7)11Kart
Mår0% (7)8Kart
Kaie0% (6)52Kart
Kornkråke0% (6)12Kart
Mink0% (6)10Kart
Grågås0% (5)19Kart
Toppand0% (4)31Kart
Furukorsnebb0% (4)20Kart
Rugde0% (4)5Kart
Hettemåke0% (4)20Kart
Løvsanger0% (4)78Kart
Knoppsvane0% (4)14Kart
Vandrefalk0% (4)4Kart
Fjellrype0% (4)28Kart
Enkeltbekkasin0% (3)8Kart
Tjeld0% (3)292Kart
Kattugle0% (3)3Kart
Båndkorsnebb0% (3)11Kart
Sivspurv0% (3)6Kart
Måltrost0% (3)387Kart
Due0% (3)24Kart
Svane0% (3)13Kart
Praktærfugl0% (3)12Kart
Havelle0% (3)48Kart
Alke0% (3)35Kart
Alkekonge0% (3)5Kart
Klatremus0% (3)8Kart
Jerpe0% (3)12Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Rødstilk0% (2)11Kart
Heipiplerke0% (2)7Kart
Gjøk0% (2)2Kart
Blåstrupe0% (2)3Kart
Gravand0% (2)4Kart
Svartand0% (2)52Kart
Gråsidemus0% (2)3Kart
Tornirisk0% (2)2Kart
Jaktfalk0% (2)3Kart
Hubro0% (2)3Kart
Hornugle0% (2)2Kart
Låvesvale0% (1)5Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Vipe0% (1)204Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)4Kart
Sivsanger0% (1)1Kart
Rødnebbterne0% (1)2Kart
Sandsvale0% (1)20Kart
Sjøorre0% (1)10Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Fasan0% (1)1Kart
Gulnebblom0% (1)2Kart
Horndykker0% (1)11Kart
Kortnebbgås0% (1)8Kart
Heilo0% (1)17Kart
Lappspove0% (1)1Kart
Skjærpiplerke0% (1)2Kart
Rørsanger0% (1)9Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Storskogmus0% (1)1Kart
Lappmeis0% (1)22Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)1Kart
Gulsanger0% (1)1Kart
Rødstjert0% (1)4Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Vendehals0% (1)1Kart
Svartflekktrost0% (1)1Kart