Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nordland

Det er til nå registrert totalt 266 877 individ og 166 arter fra 2073 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (1928)48 860Kart
Skjære73% (1531)18 143Kart
Blåmeis64% (1340)15 733Kart
Dompap61% (1271)20 070Kart
Grønnfink51% (1072)34 633Kart
Granmeis43% (893)8328Kart
Svarttrost42% (882)4743Kart
Kråke42% (872)11 819Kart
Gråsisik34% (706)19 744Kart
Gråspurv32% (676)20 054Kart
Nøtteskrike18% (392)2073Kart
Flaggspett17% (361)860Kart
Gulspurv16% (349)6570Kart
Svartmeis16% (332)1914Kart
Ekorn14% (291)1025Kart
Sidensvans13% (276)7866Kart
Grønnsisik12% (261)4437Kart
Bokfink10% (225)1820Kart
Bjørkefink10% (223)2659Kart
Havørn8% (179)736Kart
Spurvehauk7% (155)281Kart
Gråtrost7% (151)6617Kart
Rødstrupe6% (137)309Kart
Stær5% (113)4758Kart
Pilfink5% (113)955Kart
Ravn4% (91)374Kart
Gråspett4% (91)232Kart
Elg4% (86)286Kart
Gråmåke3% (74)3042Kart
Katt3% (70)231Kart
Bydue3% (69)791Kart
Rådyr3% (68)348Kart
Rødvingetrost2% (62)1721Kart
Rødrev2% (55)123Kart
Stokkand2% (53)1718Kart
Løvmeis2% (50)302Kart
Munk2% (48)88Kart
Gråhegre2% (47)964Kart
Tyrkerdue2% (45)174Kart
Hare2% (42)88Kart
Trekryper1% (37)75Kart
Polarsisik1% (36)287Kart
Røyskatt1% (33)52Kart
Gjerdesmett1% (33)69Kart
Svartbak1% (32)416Kart
Hønsehauk1% (28)35Kart
Fiskemåke1% (28)538Kart
Kongeørn1% (28)60Kart
Siland1% (28)520Kart
Konglebit1% (28)268Kart
Perleugle1% (27)38Kart
Ringdue1% (25)145Kart
Orrfugl1% (23)125Kart
Ærfugl1% (23)1692Kart
Grankorsnebb1% (22)167Kart
Sangsvane1% (22)157Kart
Storskarv1% (22)437Kart
Kjernebiter1% (22)45Kart
Spurveugle1% (22)25Kart
Grønnspett1% (21)60Kart
Lavskrike1% (21)85Kart
Markmus1% (21)58Kart
Spettmeis0% (19)33Kart
Toppmeis0% (17)53Kart
Ringtrost0% (17)368Kart
Lirype0% (16)92Kart
Brunsisik0% (15)102Kart
Jernspurv0% (14)35Kart
Haukugle0% (14)22Kart
Fossekall0% (13)22Kart
Snøspurv0% (12)1586Kart
Linerle0% (11)63Kart
Stillits0% (11)39Kart
Oter0% (10)10Kart
Svarthvit fluesnapper0% (10)37Kart
Dvergspett0% (10)14Kart
Varsler0% (10)14Kart
Bergirisk0% (9)143Kart
Fjæreplytt0% (8)128Kart
Tretåspett0% (8)9Kart
Krykkje0% (7)170Kart
Fuglekonge0% (7)25Kart
Laksand0% (7)115Kart
Svartspett0% (7)11Kart
Toppskarv0% (7)96Kart
Vånd0% (7)14Kart
Stjertmeis0% (6)50Kart
Nøttekråke0% (6)8Kart
Kvinand0% (5)27Kart
Storspove0% (5)185Kart
Teist0% (5)19Kart
Småskogmus0% (5)18Kart
Mår0% (5)5Kart
Krattspissmus0% (5)12Kart
Toppand0% (4)31Kart
Kaie0% (4)34Kart
Kornkråke0% (4)9Kart
Furukorsnebb0% (4)12Kart
Hettemåke0% (4)20Kart
Løvsanger0% (4)78Kart
Tårnfalk0% (4)5Kart
Husmus0% (4)8Kart
Snømus0% (4)8Kart
Tjeld0% (3)292Kart
Kattugle0% (3)3Kart
Sivspurv0% (3)6Kart
Måltrost0% (3)387Kart
Mink0% (3)4Kart
Svane0% (3)13Kart
Grågås0% (3)12Kart
Havelle0% (3)48Kart
Alke0% (3)34Kart
Alkekonge0% (3)5Kart
Dvergfalk0% (3)3Kart
Jerpe0% (3)7Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Rødstilk0% (2)11Kart
Båndkorsnebb0% (2)4Kart
Rugde0% (2)3Kart
Gjøk0% (2)2Kart
Due0% (2)22Kart
Knoppsvane0% (2)7Kart
Blåstrupe0% (2)3Kart
Gravand0% (2)4Kart
Praktærfugl0% (2)11Kart
Jaktfalk0% (2)3Kart
Fjellrype0% (2)16Kart
Hornugle0% (2)2Kart
Låvesvale0% (1)5Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Vipe0% (1)204Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Enkeltbekkasin0% (1)6Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)6Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)1Kart
Sivsanger0% (1)1Kart
Rødnebbterne0% (1)2Kart
Sandsvale0% (1)30Kart
Sjøorre0% (1)10Kart
Fasan0% (1)1Kart
Horndykker0% (1)11Kart
Skarvefamilien0% (1)1000Kart
Kortnebbgås0% (1)8Kart
Svartand0% (1)50Kart
Heilo0% (1)17Kart
Lappspove0% (1)1Kart
Skjærpiplerke0% (1)2Kart
Rørsanger0% (1)9Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Klatremus0% (1)2Kart
Gråsidemus0% (1)2Kart
Tornirisk0% (1)1Kart
Lappmeis0% (1)10Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)1Kart
Gulsanger0% (1)1Kart
Rødstjert0% (1)4Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Hubro0% (1)2Kart
Snøugle0% (1)2Kart
Vendehals0% (1)1Kart
Svartflekktrost0% (1)1Kart