Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nordland

Det er til nå registrert totalt 355 884 individ og 166 arter fra 2 761 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (2 563)62 065Kart
Skjære73% (2 041)23 822Kart
Blåmeis65% (1 814)21 139Kart
Dompap64% (1 769)31 171Kart
Grønnfink52% (1 442)44 424Kart
Granmeis44% (1 241)11 464Kart
Svarttrost43% (1 195)6 356Kart
Kråke40% (1 108)15 041Kart
Gråspurv34% (947)28 284Kart
Gråsisik33% (930)25 406Kart
Bjørkefink20% (565)11 647Kart
Nøtteskrike20% (564)2 845Kart
Gulspurv16% (465)8 448Kart
Svartmeis16% (454)2 629Kart
Flaggspett15% (440)1 064Kart
Grønnsisik13% (373)5 956Kart
Ekorn13% (372)1 427Kart
Bokfink11% (322)2 495Kart
Sidensvans11% (310)8 369Kart
Pilfink8% (232)2 227Kart
Havørn8% (228)983Kart
Rødstrupe7% (198)485Kart
Spurvehauk7% (197)351Kart
Gråtrost6% (181)6 730Kart
Stær5% (155)5 913Kart
Elg4% (131)478Kart
Gråspett4% (130)299Kart
Rådyr4% (120)568Kart
Ravn4% (119)504Kart
Katt3% (99)302Kart
Gråmåke3% (90)3 295Kart
Bydue3% (86)1 127Kart
Rødrev2% (74)167Kart
Rødvingetrost2% (71)1 737Kart
Hare2% (68)195Kart
Munk2% (66)121Kart
Tyrkerdue2% (66)299Kart
Stokkand2% (61)1 956Kart
Gråhegre2% (59)1 162Kart
Polarsisik1% (54)435Kart
Trekryper1% (53)108Kart
Røyskatt1% (50)79Kart
Gjerdesmett1% (45)101Kart
Kongeørn1% (38)99Kart
Svartbak1% (37)437Kart
Spettmeis1% (37)68Kart
Hønsehauk1% (36)48Kart
Ringdue1% (35)197Kart
Markmus1% (35)180Kart
Løvmeis1% (34)239Kart
Grønnspett1% (34)75Kart
Perleugle1% (34)48Kart
Siland1% (33)611Kart
Konglebit1% (31)272Kart
Fiskemåke1% (30)629Kart
Stillits1% (30)184Kart
Orrfugl1% (29)178Kart
Kjernebiter1% (29)67Kart
Oter1% (28)33Kart
Sangsvane1% (28)195Kart
Ærfugl1% (28)1 991Kart
Bergirisk1% (28)467Kart
Lavskrike0% (27)116Kart
Brunsisik0% (27)134Kart
Grankorsnebb0% (26)270Kart
Storskarv0% (26)523Kart
Spurveugle0% (23)26Kart
Toppmeis0% (22)60Kart
Ringtrost0% (20)372Kart
Lirype0% (20)125Kart
Haukugle0% (19)30Kart
Snøspurv0% (18)1 689Kart
Jernspurv0% (16)40Kart
Fossekall0% (16)30Kart
Dvergspett0% (14)18Kart
Linerle0% (11)65Kart
Fjæreplytt0% (11)175Kart
Svarthvit fluesnapper0% (10)37Kart
Varsler0% (10)14Kart
Tretåspett0% (10)11Kart
Laksand0% (9)126Kart
Teist0% (9)33Kart
Vånd0% (9)20Kart
Fuglekonge0% (8)43Kart
Svartspett0% (8)12Kart
Toppskarv0% (8)100Kart
Tårnfalk0% (8)11Kart
Nøttekråke0% (8)13Kart
Krattspissmus0% (8)27Kart
Krykkje0% (7)193Kart
Stjertmeis0% (7)52Kart
Småskogmus0% (7)22Kart
Kaie0% (6)43Kart
Storspove0% (6)187Kart
Husmus0% (6)11Kart
Snømus0% (6)10Kart
Kornkråke0% (5)10Kart
Kvinand0% (5)27Kart
Mår0% (5)5Kart
Dvergfalk0% (5)5Kart
Jaktfalk0% (5)6Kart
Toppand0% (4)31Kart
Furukorsnebb0% (4)20Kart
Rugde0% (4)5Kart
Hettemåke0% (4)20Kart
Løvsanger0% (4)78Kart
Knoppsvane0% (4)14Kart
Mink0% (4)5Kart
Grågås0% (4)18Kart
Enkeltbekkasin0% (3)8Kart
Tjeld0% (3)292Kart
Kattugle0% (3)3Kart
Båndkorsnebb0% (3)11Kart
Sivspurv0% (3)6Kart
Måltrost0% (3)387Kart
Due0% (3)24Kart
Svane0% (3)13Kart
Praktærfugl0% (3)12Kart
Havelle0% (3)48Kart
Alke0% (3)35Kart
Alkekonge0% (3)5Kart
Vandrefalk0% (3)3Kart
Jerpe0% (3)12Kart
Fjellrype0% (3)22Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Rødstilk0% (2)11Kart
Heipiplerke0% (2)7Kart
Gjøk0% (2)2Kart
Blåstrupe0% (2)3Kart
Gravand0% (2)4Kart
Svartand0% (2)52Kart
Klatremus0% (2)3Kart
Gråsidemus0% (2)3Kart
Tornirisk0% (2)2Kart
Hornugle0% (2)2Kart
Låvesvale0% (1)5Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Vipe0% (1)204Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)4Kart
Sivsanger0% (1)1Kart
Rødnebbterne0% (1)2Kart
Sandsvale0% (1)20Kart
Sjøorre0% (1)10Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Fasan0% (1)1Kart
Gulnebblom0% (1)2Kart
Horndykker0% (1)11Kart
Kortnebbgås0% (1)8Kart
Heilo0% (1)17Kart
Lappspove0% (1)1Kart
Skjærpiplerke0% (1)2Kart
Rørsanger0% (1)9Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Lappmeis0% (1)22Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)1Kart
Gulsanger0% (1)1Kart
Rødstjert0% (1)4Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Hubro0% (1)2Kart
Vendehals0% (1)1Kart
Svartflekktrost0% (1)1Kart