Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nordland

Det er til nå registrert totalt 385 955 individ og 166 arter fra 2 942 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (2 736)67 506Kart
Skjære73% (2 177)26 264Kart
Blåmeis66% (1 948)23 389Kart
Dompap63% (1 876)34 513Kart
Grønnfink52% (1 558)50 472Kart
Granmeis45% (1 337)12 729Kart
Svarttrost42% (1 240)6 730Kart
Kråke40% (1 183)16 260Kart
Gråspurv34% (1 013)31 058Kart
Gråsisik32% (947)25 705Kart
Nøtteskrike20% (601)3 082Kart
Bjørkefink19% (573)11 811Kart
Flaggspett17% (508)1 215Kart
Svartmeis16% (499)2 964Kart
Gulspurv16% (485)9 069Kart
Ekorn14% (437)1 741Kart
Grønnsisik12% (380)6 113Kart
Bokfink11% (331)2 557Kart
Sidensvans10% (320)8 458Kart
Pilfink8% (258)2 694Kart
Havørn8% (243)1 092Kart
Spurvehauk7% (221)403Kart
Rødstrupe6% (204)516Kart
Gråtrost6% (182)6 767Kart
Stær5% (161)6 030Kart
Elg5% (149)551Kart
Gråspett4% (141)316Kart
Rådyr4% (137)705Kart
Ravn4% (125)544Kart
Katt3% (112)347Kart
Gråmåke3% (95)3 473Kart
Bydue3% (95)1 352Kart
Rødrev2% (80)176Kart
Hare2% (76)238Kart
Tyrkerdue2% (73)333Kart
Rødvingetrost2% (71)1 738Kart
Stokkand2% (68)2 102Kart
Gråhegre2% (66)1 288Kart
Munk2% (66)122Kart
Trekryper2% (64)125Kart
Røyskatt2% (62)97Kart
Polarsisik1% (56)441Kart
Spettmeis1% (53)88Kart
Gjerdesmett1% (47)97Kart
Grønnspett1% (46)92Kart
Stillits1% (43)281Kart
Kongeørn1% (42)112Kart
Hønsehauk1% (41)54Kart
Svartbak1% (39)444Kart
Løvmeis1% (39)264Kart
Markmus1% (37)190Kart
Ringdue1% (36)213Kart
Perleugle1% (35)52Kart
Siland1% (34)681Kart
Fiskemåke1% (33)649Kart
Sangsvane1% (32)214Kart
Konglebit1% (32)281Kart
Oter1% (31)40Kart
Orrfugl1% (30)182Kart
Storskarv0% (29)588Kart
Ærfugl0% (29)2 043Kart
Lavskrike0% (29)124Kart
Bergirisk0% (29)469Kart
Kjernebiter0% (29)68Kart
Brunsisik0% (28)136Kart
Spurveugle0% (27)30Kart
Grankorsnebb0% (26)270Kart
Lirype0% (23)133Kart
Toppmeis0% (22)61Kart
Ringtrost0% (20)372Kart
Haukugle0% (20)31Kart
Snøspurv0% (19)1 690Kart
Fossekall0% (17)39Kart
Dvergspett0% (17)21Kart
Jernspurv0% (16)40Kart
Varsler0% (12)16Kart
Linerle0% (11)65Kart
Fjæreplytt0% (11)175Kart
Svarthvit fluesnapper0% (10)37Kart
Laksand0% (10)132Kart
Teist0% (10)38Kart
Nøttekråke0% (10)19Kart
Tretåspett0% (10)11Kart
Vånd0% (9)20Kart
Fuglekonge0% (8)43Kart
Svartspett0% (8)12Kart
Toppskarv0% (8)102Kart
Tårnfalk0% (8)11Kart
Dvergfalk0% (8)8Kart
Krattspissmus0% (8)27Kart
Krykkje0% (7)201Kart
Stjertmeis0% (7)52Kart
Kvinand0% (7)34Kart
Storspove0% (7)188Kart
Småskogmus0% (7)27Kart
Kaie0% (6)52Kart
Husmus0% (6)11Kart
Snømus0% (6)10Kart
Mår0% (6)6Kart
Kornkråke0% (5)10Kart
Mink0% (5)6Kart
Toppand0% (4)31Kart
Furukorsnebb0% (4)20Kart
Rugde0% (4)5Kart
Hettemåke0% (4)20Kart
Løvsanger0% (4)78Kart
Knoppsvane0% (4)14Kart
Grågås0% (4)18Kart
Vandrefalk0% (4)4Kart
Fjellrype0% (4)28Kart
Enkeltbekkasin0% (3)8Kart
Tjeld0% (3)292Kart
Kattugle0% (3)3Kart
Båndkorsnebb0% (3)11Kart
Sivspurv0% (3)6Kart
Måltrost0% (3)387Kart
Due0% (3)24Kart
Svane0% (3)13Kart
Praktærfugl0% (3)12Kart
Havelle0% (3)48Kart
Alke0% (3)35Kart
Alkekonge0% (3)5Kart
Jaktfalk0% (3)4Kart
Jerpe0% (3)12Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Rødstilk0% (2)11Kart
Heipiplerke0% (2)7Kart
Gjøk0% (2)2Kart
Blåstrupe0% (2)3Kart
Gravand0% (2)4Kart
Svartand0% (2)52Kart
Klatremus0% (2)3Kart
Gråsidemus0% (2)3Kart
Tornirisk0% (2)2Kart
Hornugle0% (2)2Kart
Låvesvale0% (1)5Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Vipe0% (1)204Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)4Kart
Sivsanger0% (1)1Kart
Rødnebbterne0% (1)2Kart
Sandsvale0% (1)20Kart
Sjøorre0% (1)10Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Fasan0% (1)1Kart
Gulnebblom0% (1)2Kart
Horndykker0% (1)11Kart
Kortnebbgås0% (1)8Kart
Heilo0% (1)17Kart
Lappspove0% (1)1Kart
Skjærpiplerke0% (1)2Kart
Rørsanger0% (1)9Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Lappmeis0% (1)22Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)1Kart
Gulsanger0% (1)1Kart
Rødstjert0% (1)4Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Hubro0% (1)2Kart
Vendehals0% (1)1Kart
Svartflekktrost0% (1)1Kart