Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nordland

Det er til nå registrert totalt 239063 individ og 162 arter fra 1910 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (1778)43527
Skjære73% (1409)16287
Blåmeis64% (1230)13877
Dompap59% (1139)17005
Grønnfink50% (962)31137
Svarttrost43% (823)4346
Granmeis42% (817)7487
Kråke42% (808)10512
Gråsisik35% (671)18728
Gråspurv32% (612)17454
Nøtteskrike19% (364)1903
Flaggspett17% (338)795
Gulspurv17% (325)6149
Svartmeis15% (302)1690
Sidensvans13% (261)7457
Ekorn13% (254)864
Grønnsisik12% (246)4013
Bjørkefink11% (216)2388
Bokfink11% (215)1678
Havørn8% (155)650
Spurvehauk7% (149)265
Gråtrost7% (147)6602
Rødstrupe6% (128)276
Stær5% (109)4223
Gråspett4% (87)226
Pilfink4% (84)630
Ravn4% (83)348
Elg3% (73)227
Katt3% (66)209
Gråmåke3% (63)2842
Rødvingetrost3% (60)1710
Rådyr2% (56)293
Bydue2% (56)653
Rødrev2% (51)114
Stokkand2% (49)1536
Løvmeis2% (48)294
Gråhegre2% (43)839
Munk2% (41)76
Tyrkerdue2% (40)141
Hare1% (34)69
Polarsisik1% (34)272
Trekryper1% (33)70
Gjerdesmett1% (29)64
Svartbak1% (28)397
Hønsehauk1% (27)34
Perleugle1% (27)38
Siland1% (26)419
Kongeørn1% (25)51
Konglebit1% (24)142
Fiskemåke1% (23)461
Ringdue1% (22)111
Røyskatt1% (22)35
Orrfugl1% (22)117
Ærfugl1% (21)1607
Markmus1% (21)56
Sangsvane0% (19)131
Lavskrike0% (19)83
Spettmeis0% (18)31
Grønnspett0% (18)54
Storskarv0% (18)403
Kjernebiter0% (18)33
Grankorsnebb0% (17)104
Toppmeis0% (17)53
Spurveugle0% (17)19
Ringtrost0% (16)367
Brunsisik0% (15)99
Lirype0% (14)87
Jernspurv0% (13)32
Fossekall0% (12)21
Snøspurv0% (12)1586
Haukugle0% (12)16
Linerle0% (10)62
Varsler0% (10)14
Svarthvit fluesnapper0% (9)33
Oter0% (8)8
Dvergspett0% (8)12
Stillits0% (8)27
Tretåspett0% (8)8
Krykkje0% (7)169
Toppskarv0% (7)88
Fjæreplytt0% (7)116
Vånd0% (7)13
Bergirisk0% (7)102
Fuglekonge0% (6)24
Stjertmeis0% (6)50
Laksand0% (6)114
Nøttekråke0% (6)8
Storspove0% (5)185
Svartspett0% (5)8
Teist0% (5)13
Småskogmus0% (5)18
Mår0% (5)5
Krattspissmus0% (5)12
Kaie0% (4)34
Kornkråke0% (4)9
Furukorsnebb0% (4)12
Hettemåke0% (4)20
Løvsanger0% (4)78
Kvinand0% (4)25
Husmus0% (4)8
Toppand0% (3)25
Tjeld0% (3)292
Kattugle0% (3)3
Sivspurv0% (3)6
Svane0% (3)13
Grågås0% (3)12
Havelle0% (3)48
Alke0% (3)34
Alkekonge0% (3)5
Tårnfalk0% (3)4
Snømus0% (3)7
Dvergfalk0% (3)3
Jerpe0% (3)7
Musvåk0% (2)2
Rødstilk0% (2)11
Rugde0% (2)3
Gjøk0% (2)2
Måltrost0% (2)386
Due0% (2)22
Mink0% (2)2
Gravand0% (2)4
Praktærfugl0% (2)11
Jaktfalk0% (2)2
Fjellrype0% (2)16
Hornugle0% (2)2
Låvesvale0% (1)5
Taksvale0% (1)1
Vipe0% (1)204
Krikkand0% (1)1
Enkeltbekkasin0% (1)6
Buskskvett0% (1)1
Dvergdykker0% (1)1
Båndkorsnebb0% (1)2
Gransanger0% (1)1
Skogdue0% (1)1
Sivsanger0% (1)1
Rødnebbterne0% (1)2
Sandsvale0% (1)30
Knoppsvane0% (1)2
Blåstrupe0% (1)2
Sjøorre0% (1)10
Fasan0% (1)1
Horndykker0% (1)11
Kortnebbgås0% (1)8
Heilo0% (1)17
Lappspove0% (1)1
Rørsanger0% (1)9
Falkefamilien0% (1)1
Klatremus0% (1)2
Gråsidemus0% (1)2
Tornirisk0% (1)1
Lappmeis0% (1)10
Vandrefalk0% (1)1
Rosenfink0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)1
Dvergfluesnapper0% (1)6
Gulsanger0% (1)1
Rødstjert0% (1)4
Storfugl0% (1)1
Hubro0% (1)2
Snøugle0% (1)2
Vendehals0% (1)1