Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nordland

Det er til nå registrert totalt 266751 individ og 167 arter fra 2070 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (1926)48837
Skjære73% (1531)18136
Blåmeis64% (1339)15717
Dompap61% (1271)20063
Grønnfink51% (1071)34602
Granmeis43% (893)8327
Svarttrost42% (882)4740
Kråke42% (872)11815
Gråsisik34% (706)19744
Gråspurv32% (676)20054
Nøtteskrike18% (392)2073
Flaggspett17% (361)860
Gulspurv16% (348)6564
Svartmeis16% (332)1914
Ekorn14% (291)1025
Sidensvans13% (276)7866
Grønnsisik12% (261)4437
Bokfink10% (225)1820
Bjørkefink10% (223)2657
Havørn8% (179)736
Spurvehauk7% (155)281
Gråtrost7% (151)6617
Rødstrupe6% (137)309
Stær5% (113)4758
Pilfink5% (112)935
Ravn4% (91)374
Gråspett4% (91)232
Elg4% (86)286
Gråmåke3% (74)3042
Katt3% (70)231
Bydue3% (69)791
Rådyr3% (68)348
Rødvingetrost2% (62)1721
Rødrev2% (55)123
Stokkand2% (53)1718
Løvmeis2% (50)302
Munk2% (48)88
Gråhegre2% (47)964
Tyrkerdue2% (45)174
Hare2% (42)88
Trekryper1% (37)75
Polarsisik1% (36)287
Røyskatt1% (33)52
Gjerdesmett1% (33)69
Svartbak1% (32)416
Hønsehauk1% (28)35
Fiskemåke1% (28)538
Kongeørn1% (28)60
Siland1% (28)520
Konglebit1% (28)268
Perleugle1% (27)38
Ringdue1% (25)145
Orrfugl1% (23)125
Ærfugl1% (23)1692
Grankorsnebb1% (22)167
Sangsvane1% (22)157
Storskarv1% (22)437
Kjernebiter1% (22)45
Spurveugle1% (22)25
Grønnspett1% (21)60
Lavskrike1% (21)85
Markmus1% (21)58
Spettmeis0% (19)33
Toppmeis0% (17)53
Ringtrost0% (17)368
Lirype0% (16)92
Brunsisik0% (15)102
Jernspurv0% (14)35
Haukugle0% (14)22
Fossekall0% (13)22
Snøspurv0% (12)1586
Linerle0% (11)63
Oter0% (10)10
Svarthvit fluesnapper0% (10)37
Dvergspett0% (10)14
Varsler0% (10)14
Bergirisk0% (9)143
Fjæreplytt0% (8)128
Stillits0% (8)27
Tretåspett0% (8)9
Krykkje0% (7)170
Fuglekonge0% (7)25
Laksand0% (7)115
Svartspett0% (7)11
Toppskarv0% (7)96
Vånd0% (7)14
Stjertmeis0% (6)50
Nøttekråke0% (6)8
Kvinand0% (5)27
Storspove0% (5)185
Teist0% (5)19
Småskogmus0% (5)18
Mår0% (5)5
Krattspissmus0% (5)12
Toppand0% (4)31
Kaie0% (4)34
Kornkråke0% (4)9
Furukorsnebb0% (4)12
Hettemåke0% (4)20
Løvsanger0% (4)78
Tårnfalk0% (4)5
Husmus0% (4)8
Snømus0% (4)8
Tjeld0% (3)292
Kattugle0% (3)3
Sivspurv0% (3)6
Måltrost0% (3)387
Mink0% (3)4
Svane0% (3)13
Grågås0% (3)12
Havelle0% (3)48
Alke0% (3)34
Alkekonge0% (3)5
Dvergfalk0% (3)3
Jerpe0% (3)7
Musvåk0% (2)2
Rødstilk0% (2)11
Båndkorsnebb0% (2)4
Rugde0% (2)3
Gjøk0% (2)2
Due0% (2)22
Knoppsvane0% (2)7
Blåstrupe0% (2)3
Gravand0% (2)4
Praktærfugl0% (2)11
Jaktfalk0% (2)3
Fjellrype0% (2)16
Hornugle0% (2)2
Låvesvale0% (1)5
Taksvale0% (1)1
Vipe0% (1)204
Krikkand0% (1)1
Enkeltbekkasin0% (1)6
Buskskvett0% (1)1
Dvergdykker0% (1)1
Heipiplerke0% (1)6
Gransanger0% (1)1
Skogdue0% (1)1
Sivsanger0% (1)1
Rødnebbterne0% (1)2
Sandsvale0% (1)30
Sjøorre0% (1)10
Fasan0% (1)1
Horndykker0% (1)11
Skarvefamilien0% (1)1000
Kortnebbgås0% (1)8
Svartand0% (1)50
Heilo0% (1)17
Lappspove0% (1)1
Skjærpiplerke0% (1)2
Rørsanger0% (1)9
Falkefamilien0% (1)1
Klatremus0% (1)2
Gråsidemus0% (1)2
Tornirisk0% (1)1
Lappmeis0% (1)10
Vandrefalk0% (1)1
Rosenfink0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)1
Dvergfluesnapper0% (1)6
Gulsanger0% (1)1
Rødstjert0% (1)4
Storfugl0% (1)1
Hubro0% (1)2
Snøugle0% (1)2
Vendehals0% (1)1
Svartflekktrost0% (1)1