Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nordland

Det er til nå registrert totalt 302 941 individ og 165 arter fra 2 388 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis92% (2 216)54 939Kart
Skjære73% (1 753)20 719Kart
Blåmeis65% (1 563)18 181Kart
Dompap62% (1 485)24 444Kart
Grønnfink51% (1 218)38 500Kart
Granmeis44% (1 060)9 741Kart
Kråke41% (993)13 390Kart
Svarttrost41% (992)5 371Kart
Gråsisik36% (870)24 480Kart
Gråspurv33% (799)23 791Kart
Nøtteskrike18% (434)2 312Kart
Gulspurv16% (402)7 481Kart
Svartmeis16% (401)2 303Kart
Flaggspett16% (398)944Kart
Ekorn14% (338)1 248Kart
Sidensvans12% (296)8 206Kart
Grønnsisik11% (284)4 716Kart
Bokfink10% (242)1 910Kart
Bjørkefink10% (239)2 952Kart
Havørn8% (197)826Kart
Spurvehauk7% (171)307Kart
Rødstrupe6% (167)385Kart
Gråtrost6% (161)6 653Kart
Pilfink6% (155)1 410Kart
Stær5% (130)5 190Kart
Ravn4% (106)443Kart
Gråspett4% (104)256Kart
Elg4% (99)326Kart
Rådyr3% (82)427Kart
Katt3% (82)266Kart
Gråmåke3% (79)3 180Kart
Bydue3% (75)916Kart
Rødvingetrost2% (65)1 724Kart
Rødrev2% (63)144Kart
Munk2% (59)109Kart
Stokkand2% (56)1 778Kart
Tyrkerdue2% (56)237Kart
Hare2% (52)120Kart
Polarsisik2% (52)429Kart
Gråhegre2% (51)1 009Kart
Trekryper2% (48)102Kart
Løvmeis1% (46)289Kart
Røyskatt1% (41)63Kart
Gjerdesmett1% (41)89Kart
Hønsehauk1% (33)43Kart
Kongeørn1% (33)79Kart
Svartbak1% (32)421Kart
Perleugle1% (31)43Kart
Fiskemåke1% (30)611Kart
Ringdue1% (29)156Kart
Siland1% (29)549Kart
Konglebit1% (28)268Kart
Markmus1% (27)70Kart
Spettmeis1% (26)45Kart
Sangsvane1% (26)177Kart
Ærfugl1% (26)1 721Kart
Orrfugl1% (25)147Kart
Grankorsnebb1% (24)174Kart
Storskarv1% (24)454Kart
Lavskrike1% (24)91Kart
Kjernebiter1% (24)56Kart
Grønnspett0% (23)62Kart
Stillits0% (23)135Kart
Spurveugle0% (23)26Kart
Brunsisik0% (22)124Kart
Toppmeis0% (20)58Kart
Oter0% (18)22Kart
Ringtrost0% (17)368Kart
Haukugle0% (17)28Kart
Lirype0% (16)92Kart
Jernspurv0% (15)36Kart
Fossekall0% (14)26Kart
Bergirisk0% (14)340Kart
Snøspurv0% (13)1 598Kart
Linerle0% (11)63Kart
Dvergspett0% (11)15Kart
Svarthvit fluesnapper0% (10)37Kart
Varsler0% (10)14Kart
Tretåspett0% (10)11Kart
Fjæreplytt0% (9)153Kart
Fuglekonge0% (8)43Kart
Laksand0% (8)116Kart
Svartspett0% (8)12Kart
Toppskarv0% (8)100Kart
Vånd0% (8)15Kart
Krykkje0% (7)170Kart
Teist0% (7)23Kart
Tårnfalk0% (7)9Kart
Krattspissmus0% (7)23Kart
Stjertmeis0% (6)50Kart
Småskogmus0% (6)21Kart
Nøttekråke0% (6)8Kart
Kvinand0% (5)27Kart
Storspove0% (5)186Kart
Husmus0% (5)9Kart
Snømus0% (5)9Kart
Mår0% (5)5Kart
Toppand0% (4)31Kart
Kaie0% (4)34Kart
Kornkråke0% (4)9Kart
Furukorsnebb0% (4)12Kart
Hettemåke0% (4)20Kart
Løvsanger0% (4)78Kart
Knoppsvane0% (4)12Kart
Dvergfalk0% (4)4Kart
Tjeld0% (3)292Kart
Kattugle0% (3)3Kart
Rugde0% (3)4Kart
Sivspurv0% (3)6Kart
Måltrost0% (3)387Kart
Mink0% (3)4Kart
Svane0% (3)13Kart
Grågås0% (3)12Kart
Havelle0% (3)48Kart
Alke0% (3)35Kart
Alkekonge0% (3)5Kart
Jaktfalk0% (3)4Kart
Jerpe0% (3)7Kart
Fjellrype0% (3)22Kart
Enkeltbekkasin0% (2)7Kart
Musvåk0% (2)2Kart
Rødstilk0% (2)11Kart
Heipiplerke0% (2)7Kart
Båndkorsnebb0% (2)4Kart
Gjøk0% (2)2Kart
Due0% (2)22Kart
Blåstrupe0% (2)3Kart
Gravand0% (2)4Kart
Praktærfugl0% (2)11Kart
Svartand0% (2)52Kart
Klatremus0% (2)3Kart
Tornirisk0% (2)2Kart
Hornugle0% (2)2Kart
Låvesvale0% (1)5Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Vipe0% (1)204Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)3Kart
Sivsanger0% (1)1Kart
Rødnebbterne0% (1)2Kart
Sandsvale0% (1)20Kart
Sjøorre0% (1)10Kart
Fiskeørn0% (1)1Kart
Fasan0% (1)1Kart
Horndykker0% (1)11Kart
Kortnebbgås0% (1)8Kart
Heilo0% (1)17Kart
Lappspove0% (1)1Kart
Skjærpiplerke0% (1)2Kart
Rørsanger0% (1)9Kart
Falkefamilien0% (1)1Kart
Gråsidemus0% (1)2Kart
Lappmeis0% (1)6Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)1Kart
Gulsanger0% (1)1Kart
Rødstjert0% (1)4Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Hubro0% (1)2Kart
Vendehals0% (1)1Kart
Svartflekktrost0% (1)1Kart