Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nordland

Det er til nå registrert totalt 242389 individ og 164 arter fra 1939 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (1804)44234
Skjære73% (1429)16516
Blåmeis64% (1246)14120
Dompap59% (1158)17467
Grønnfink50% (982)31611
Svarttrost42% (831)4401
Granmeis42% (829)7596
Kråke42% (818)10570
Gråsisik34% (673)18852
Gråspurv32% (625)17818
Nøtteskrike19% (369)1918
Flaggspett17% (341)803
Gulspurv16% (327)6194
Svartmeis15% (305)1700
Sidensvans13% (264)7562
Ekorn13% (257)878
Grønnsisik12% (248)4105
Bokfink11% (218)1694
Bjørkefink11% (217)2395
Havørn8% (158)661
Spurvehauk7% (150)266
Gråtrost7% (147)6602
Rødstrupe6% (129)277
Stær5% (110)4225
Gråspett4% (88)228
Pilfink4% (85)657
Ravn4% (83)348
Elg3% (75)240
Katt3% (67)211
Gråmåke3% (64)2849
Rødvingetrost3% (60)1710
Rådyr3% (59)300
Bydue2% (57)656
Rødrev2% (51)114
Stokkand2% (49)1536
Løvmeis2% (49)296
Gråhegre2% (44)876
Munk2% (41)76
Tyrkerdue2% (41)151
Polarsisik1% (35)273
Hare1% (34)69
Trekryper1% (33)70
Svartbak1% (29)398
Gjerdesmett1% (29)64
Hønsehauk1% (27)34
Siland1% (27)451
Perleugle1% (27)38
Konglebit1% (26)158
Kongeørn1% (25)51
Røyskatt1% (24)37
Fiskemåke1% (23)461
Ringdue1% (23)113
Orrfugl1% (22)117
Ærfugl1% (21)1607
Markmus1% (21)56
Grønnspett1% (20)57
Sangsvane0% (19)131
Lavskrike0% (19)83
Spettmeis0% (18)31
Storskarv0% (18)403
Kjernebiter0% (18)33
Grankorsnebb0% (17)104
Toppmeis0% (17)53
Spurveugle0% (17)19
Ringtrost0% (16)367
Brunsisik0% (15)99
Lirype0% (14)87
Jernspurv0% (13)32
Fossekall0% (12)21
Snøspurv0% (12)1586
Haukugle0% (12)16
Linerle0% (10)62
Varsler0% (10)14
Svarthvit fluesnapper0% (9)33
Dvergspett0% (9)13
Oter0% (8)8
Stillits0% (8)27
Tretåspett0% (8)8
Krykkje0% (7)169
Toppskarv0% (7)88
Fjæreplytt0% (7)116
Vånd0% (7)13
Bergirisk0% (7)102
Fuglekonge0% (6)24
Stjertmeis0% (6)50
Laksand0% (6)114
Nøttekråke0% (6)8
Storspove0% (5)185
Svartspett0% (5)8
Teist0% (5)16
Småskogmus0% (5)18
Mår0% (5)5
Krattspissmus0% (5)12
Kaie0% (4)34
Kornkråke0% (4)9
Furukorsnebb0% (4)12
Hettemåke0% (4)20
Løvsanger0% (4)78
Kvinand0% (4)25
Husmus0% (4)8
Toppand0% (3)25
Tjeld0% (3)292
Kattugle0% (3)3
Sivspurv0% (3)6
Svane0% (3)13
Grågås0% (3)12
Havelle0% (3)48
Alke0% (3)34
Alkekonge0% (3)5
Tårnfalk0% (3)4
Snømus0% (3)7
Dvergfalk0% (3)3
Jerpe0% (3)7
Musvåk0% (2)2
Rødstilk0% (2)11
Rugde0% (2)3
Gjøk0% (2)2
Måltrost0% (2)386
Due0% (2)22
Mink0% (2)2
Gravand0% (2)4
Praktærfugl0% (2)11
Jaktfalk0% (2)2
Fjellrype0% (2)16
Hornugle0% (2)2
Låvesvale0% (1)5
Taksvale0% (1)1
Vipe0% (1)204
Krikkand0% (1)1
Enkeltbekkasin0% (1)6
Buskskvett0% (1)1
Dvergdykker0% (1)1
Båndkorsnebb0% (1)2
Gransanger0% (1)1
Skogdue0% (1)1
Sivsanger0% (1)1
Rødnebbterne0% (1)2
Sandsvale0% (1)30
Knoppsvane0% (1)2
Blåstrupe0% (1)2
Sjøorre0% (1)10
Fasan0% (1)1
Horndykker0% (1)11
Kortnebbgås0% (1)8
Heilo0% (1)17
Lappspove0% (1)1
Skjærpiplerke0% (1)2
Rørsanger0% (1)9
Falkefamilien0% (1)1
Klatremus0% (1)2
Gråsidemus0% (1)2
Tornirisk0% (1)1
Lappmeis0% (1)10
Vandrefalk0% (1)1
Rosenfink0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)1
Dvergfluesnapper0% (1)6
Gulsanger0% (1)1
Rødstjert0% (1)4
Storfugl0% (1)1
Hubro0% (1)2
Snøugle0% (1)2
Vendehals0% (1)1
Svartflekktrost0% (1)1