Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Innlandet

Det er til nå registrert totalt 682873 individ og 163 arter fra 3890 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (3687)81578
Blåmeis85% (3343)58354
Dompap75% (2920)71815
Skjære74% (2898)33714
Spettmeis68% (2646)16210
Flaggspett55% (2170)8290
Grønnfink50% (1959)50002
Gulspurv47% (1858)59434
Pilfink47% (1839)60430
Gråsisik45% (1780)60016
Granmeis41% (1603)17120
Svartmeis35% (1375)11193
Ekorn33% (1291)6168
Nøtteskrike30% (1183)8804
Gråspurv25% (977)18191
Kråke22% (875)27599
Grønnsisik20% (798)17650
Stillits16% (645)10466
Toppmeis11% (458)1840
Svarttrost10% (414)1918
Spurvehauk10% (407)847
Sidensvans8% (336)11379
Bokfink8% (329)8134
Rådyr8% (324)2398
Kaie7% (301)8063
Bjørkefink7% (277)4947
Gråtrost6% (264)1960
Kjernebiter6% (241)1247
Stjertmeis6% (235)2197
Trekryper5% (213)575
Gråspett5% (203)523
Løvmeis5% (202)1267
Katt4% (184)744
Rødstrupe4% (176)690
Bydue4% (171)5154
Lavskrike3% (126)566
Ravn2% (103)392
Elg2% (100)340
Rødrev2% (95)151
Grønnspett2% (94)165
Spurveugle2% (84)111
Fasan2% (78)602
Ringdue1% (75)610
Tyrkerdue1% (75)641
Brunsisik1% (64)788
Hare1% (58)128
Nøttekråke1% (58)212
Grankorsnebb1% (57)319
Hønsehauk1% (54)103
Orrfugl1% (51)630
Polarsisik1% (51)317
Kornkråke1% (46)1146
Svartspett1% (46)84
Konglebit1% (46)322
Markmus1% (42)142
Stær1% (39)592
Husmus0% (36)136
Jernspurv0% (32)283
Gjerdesmett0% (32)58
Varsler0% (30)49
Perleugle0% (30)41
Dvergspett0% (26)33
Linerle0% (25)196
Fuglekonge0% (25)57
Munk0% (25)44
Røyskatt0% (24)33
Kattugle0% (23)30
Rødvingetrost0% (21)123
Snømus0% (20)27
Kongeørn0% (18)36
Mår0% (17)26
Stokkand0% (16)335
Haukugle0% (16)25
Fossekall0% (15)42
Sangsvane0% (13)116
Småskogmus0% (13)39
Gråmåke0% (12)39
Furukorsnebb0% (12)54
Svarthvit fluesnapper0% (12)30
Storskogmus0% (12)24
Storfugl0% (12)33
Grevling0% (11)18
Måltrost0% (9)107
Trane0% (8)215
Rødstjert0% (8)12
Tretåspett0% (8)10
Fiskemåke0% (7)86
Musvåk0% (7)18
Snøspurv0% (7)19
Hjort0% (7)48
Låvesvale0% (6)198
Knoppsvane0% (6)23
Dvergfalk0% (6)8
Duetrost0% (6)27
Lirype0% (6)46
Kvinand0% (5)114
Laksand0% (5)85
Tårnfalk0% (5)6
Fjellmarkmus0% (5)17
Klatremus0% (5)17
Båndkorsnebb0% (4)10
Kanadagås0% (4)37
Løvsanger0% (4)18
Bergirisk0% (4)7
Gulerle0% (4)4
Lappmeis0% (4)5
Jaktfalk0% (4)11
Fjellrype0% (4)17
Buskskvett0% (3)5
Skogdue0% (3)8
Sivspurv0% (3)15
Storlom0% (3)6
Havørn0% (3)4
Duefamilien0% (3)19
Ringtrost0% (3)17
Vandrefalk0% (3)3
Jerpe0% (3)14
Rapphøne0% (3)11
Hubro0% (3)4
Lappugle0% (3)3
Hvitryggspett0% (3)3
Svartkråke0% (3)13
Gråhegre0% (2)2
Toppand0% (2)48
Krikkand0% (2)34
Sanglerke0% (2)6
Rugde0% (2)2
Hettemåke0% (2)9
Gjøk0% (2)5
Due0% (2)6
Rype0% (2)15
Sjøorre0% (2)9
Grågås0% (2)22
Lomvi0% (2)108
Hortulan0% (2)3
Fjellvåk0% (2)2
Jordugle0% (2)4
Taksvale0% (1)5
Vipe0% (1)4
Svartbak0% (1)1
Oter0% (1)1
Brunnakke0% (1)4
Hagesanger0% (1)1
Makrellterne0% (1)1
Trepiplerke0% (1)2
Sandsvale0% (1)2
Storspove0% (1)1
Toppdykker0% (1)1
Brunrotte0% (1)3
Storskarv0% (1)2
Toppskarv0% (1)43
Måker0% (1)4
Tornirisk0% (1)2
Steinskvett0% (1)1
Rosenfink0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)2
Dverglo0% (1)4
Snøugle0% (1)3
Hornugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)7
Turteldue0% (1)1
Såerle0% (1)5
Svartstrupetrost0% (1)1