Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Innlandet

Det er til nå registrert totalt 958 698 individ og 171 arter fra 5 380 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (5 086)113 814Kart
Blåmeis85% (4 625)82 237Kart
Dompap75% (4 048)105 709Kart
Skjære74% (4 013)48 054Kart
Spettmeis69% (3 762)24 019Kart
Flaggspett58% (3 168)12 939Kart
Grønnfink50% (2 717)67 792Kart
Pilfink48% (2 596)91 304Kart
Gulspurv46% (2 505)79 661Kart
Granmeis42% (2 313)23 580Kart
Ekorn40% (2 173)12 013Kart
Gråsisik39% (2 130)70 608Kart
Svartmeis33% (1 815)15 073Kart
Nøtteskrike30% (1 659)13 042Kart
Gråspurv25% (1 373)26 198Kart
Kråke21% (1 179)31 924Kart
Grønnsisik21% (1 134)26 760Kart
Stillits18% (1 013)17 007Kart
Bjørkefink13% (731)13 631Kart
Svarttrost11% (605)2 772Kart
Toppmeis10% (580)2 221Kart
Spurvehauk10% (576)1 193Kart
Rådyr10% (572)4 236Kart
Kaie8% (456)12 363Kart
Bokfink8% (449)10 200Kart
Sidensvans8% (434)15 187Kart
Stjertmeis6% (368)3 472Kart
Kjernebiter6% (335)1 759Kart
Gråtrost6% (330)2 642Kart
Gråspett6% (323)780Kart
Trekryper5% (290)756Kart
Rødstrupe5% (270)1 033Kart
Katt4% (262)1 103Kart
Bydue4% (246)6 566Kart
Lavskrike3% (179)815Kart
Ravn3% (163)630Kart
Elg2% (157)545Kart
Grønnspett2% (144)266Kart
Rødrev2% (143)267Kart
Fasan2% (115)820Kart
Hare2% (110)272Kart
Spurveugle1% (107)154Kart
Ringdue1% (105)1 083Kart
Hønsehauk1% (103)173Kart
Tyrkerdue1% (101)826Kart
Nøttekråke1% (88)302Kart
Brunsisik1% (79)998Kart
Markmus1% (68)231Kart
Orrfugl1% (67)898Kart
Konglebit1% (65)465Kart
Kornkråke1% (62)1 494Kart
Grankorsnebb1% (62)368Kart
Svartspett1% (59)108Kart
Polarsisik1% (59)355Kart
Stær1% (57)682Kart
Husmus1% (57)247Kart
Gjerdesmett0% (44)82Kart
Varsler0% (43)64Kart
Dvergspett0% (42)55Kart
Røyskatt0% (42)66Kart
Perleugle0% (41)58Kart
Fuglekonge0% (34)74Kart
Kattugle0% (34)46Kart
Jernspurv0% (33)321Kart
Kongeørn0% (31)64Kart
Munk0% (30)50Kart
Linerle0% (29)281Kart
Snømus0% (29)39Kart
Mår0% (28)49Kart
Stokkand0% (26)447Kart
Fossekall0% (24)68Kart
Rødvingetrost0% (24)229Kart
Storskogmus0% (23)51Kart
Småskogmus0% (20)64Kart
Svarthvit fluesnapper0% (19)68Kart
Haukugle0% (19)29Kart
Grevling0% (17)26Kart
Gråmåke0% (16)75Kart
Hjort0% (16)136Kart
Sangsvane0% (16)193Kart
Storfugl0% (15)39Kart
Furukorsnebb0% (14)58Kart
Tårnfalk0% (12)21Kart
Musvåk0% (11)29Kart
Snøspurv0% (11)62Kart
Klatremus0% (11)35Kart
Fiskemåke0% (10)108Kart
Måltrost0% (10)212Kart
Trane0% (10)281Kart
Rødstjert0% (10)22Kart
Lirype0% (10)72Kart
Fjellrype0% (10)68Kart
Kvinand0% (8)128Kart
Laksand0% (8)105Kart
Tretåspett0% (8)10Kart
Skogdue0% (7)19Kart
Knoppsvane0% (7)35Kart
Låvesvale0% (6)246Kart
Due0% (6)34Kart
Vånd0% (6)10Kart
Bergirisk0% (6)12Kart
Dvergfalk0% (6)9Kart
Duetrost0% (6)27Kart
Krattspissmus0% (6)14Kart
Kanadagås0% (5)49Kart
Løvsanger0% (5)33Kart
Duefamilien0% (5)26Kart
Fjellmarkmus0% (5)17Kart
Buskskvett0% (4)6Kart
Båndkorsnebb0% (4)10Kart
Storlom0% (4)7Kart
Havørn0% (4)5Kart
Ringtrost0% (4)23Kart
Gulerle0% (4)4Kart
Vandrefalk0% (4)5Kart
Jaktfalk0% (4)11Kart
Fjellvåk0% (4)4Kart
Rapphøne0% (4)15Kart
Lappugle0% (4)4Kart
Hvitryggspett0% (4)4Kart
Krikkand0% (3)36Kart
Oter0% (3)4Kart
Gransanger0% (3)4Kart
Hettemåke0% (3)10Kart
Sivspurv0% (3)87Kart
Gjøk0% (3)11Kart
Brunrotte0% (3)5Kart
Lappmeis0% (3)4Kart
Jerpe0% (3)14Kart
Hubro0% (3)4Kart
Gråhegre0% (2)3Kart
Vipe0% (2)6Kart
Toppand0% (2)48Kart
Sanglerke0% (2)6Kart
Rugde0% (2)2Kart
Trepiplerke0% (2)9Kart
Rype0% (2)15Kart
Storspove0% (2)3Kart
Sjøorre0% (2)9Kart
Grågås0% (2)22Kart
Lomvi0% (2)108Kart
Steinskvett0% (2)4Kart
Rosenfink0% (2)4Kart
Gråfluesnapper0% (2)5Kart
Jordugle0% (2)2Kart
Taksvale0% (1)5Kart
Svartbak0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)2Kart
Brunnakke0% (1)4Kart
Heipiplerke0% (1)3Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Makrellterne0% (1)1Kart
Løvmeis0% (1)1Kart
Sandsvale0% (1)2Kart
Mink0% (1)2Kart
Blåstrupe0% (1)2Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Fiskeørn0% (1)6Kart
Storskarv0% (1)2Kart
Toppskarv0% (1)43Kart
Skogsnipe0% (1)2Kart
Måker0% (1)4Kart
Vintererle0% (1)3Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Hortulan0% (1)2Kart
Dverglo0% (1)4Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)11Kart
Turteldue0% (1)1Kart
Såerle0% (1)5Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart