Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Innlandet

Det er til nå registrert totalt 878 945 individ og 171 arter fra 5 044 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (4 771)104 538Kart
Blåmeis85% (4 327)75 767Kart
Skjære74% (3 735)43 772Kart
Dompap74% (3 733)93 576Kart
Spettmeis69% (3 499)21 751Kart
Flaggspett57% (2 892)11 424Kart
Grønnfink49% (2 514)62 170Kart
Pilfink48% (2 427)82 732Kart
Gulspurv46% (2 336)73 527Kart
Granmeis42% (2 130)21 596Kart
Gråsisik39% (2 013)66 510Kart
Ekorn38% (1 956)10 244Kart
Svartmeis33% (1 686)13 854Kart
Nøtteskrike30% (1 546)11 751Kart
Gråspurv25% (1 281)23 882Kart
Kråke21% (1 097)30 524Kart
Grønnsisik21% (1 089)25 609Kart
Stillits18% (917)15 152Kart
Bjørkefink14% (707)13 318Kart
Svarttrost10% (550)2 556Kart
Toppmeis10% (539)2 062Kart
Spurvehauk10% (532)1 083Kart
Rådyr9% (491)3 573Kart
Bokfink8% (427)9 788Kart
Sidensvans8% (424)14 837Kart
Kaie8% (412)11 037Kart
Kjernebiter6% (327)1 681Kart
Stjertmeis6% (315)2 976Kart
Gråtrost6% (314)2 579Kart
Gråspett5% (291)705Kart
Trekryper5% (265)692Kart
Rødstrupe5% (262)982Kart
Katt4% (243)1 000Kart
Bydue4% (226)6 088Kart
Lavskrike3% (170)752Kart
Ravn2% (145)552Kart
Elg2% (135)468Kart
Rødrev2% (128)230Kart
Grønnspett2% (127)234Kart
Fasan2% (104)740Kart
Ringdue1% (96)1 008Kart
Spurveugle1% (96)135Kart
Tyrkerdue1% (92)763Kart
Hare1% (90)218Kart
Hønsehauk1% (83)146Kart
Nøttekråke1% (81)276Kart
Brunsisik1% (75)929Kart
Konglebit1% (65)465Kart
Markmus1% (63)210Kart
Grankorsnebb1% (61)365Kart
Orrfugl1% (60)776Kart
Kornkråke1% (59)1 273Kart
Svartspett1% (54)99Kart
Stær1% (53)673Kart
Polarsisik1% (53)337Kart
Husmus1% (51)231Kart
Røyskatt0% (41)57Kart
Gjerdesmett0% (41)74Kart
Varsler0% (39)60Kart
Dvergspett0% (38)49Kart
Perleugle0% (36)53Kart
Fuglekonge0% (34)74Kart
Jernspurv0% (33)315Kart
Kongeørn0% (30)57Kart
Munk0% (30)50Kart
Kattugle0% (29)38Kart
Linerle0% (28)272Kart
Snømus0% (26)36Kart
Rødvingetrost0% (24)219Kart
Mår0% (24)42Kart
Stokkand0% (23)432Kart
Fossekall0% (22)59Kart
Storskogmus0% (20)45Kart
Småskogmus0% (19)61Kart
Svarthvit fluesnapper0% (17)65Kart
Grevling0% (17)25Kart
Haukugle0% (17)27Kart
Gråmåke0% (15)59Kart
Sangsvane0% (15)155Kart
Furukorsnebb0% (14)58Kart
Hjort0% (14)79Kart
Storfugl0% (13)34Kart
Tårnfalk0% (12)21Kart
Musvåk0% (10)26Kart
Måltrost0% (10)206Kart
Snøspurv0% (10)44Kart
Trane0% (10)271Kart
Klatremus0% (10)33Kart
Rødstjert0% (10)22Kart
Lirype0% (10)68Kart
Fiskemåke0% (9)106Kart
Fjellrype0% (9)55Kart
Laksand0% (8)105Kart
Tretåspett0% (8)10Kart
Kvinand0% (7)127Kart
Knoppsvane0% (7)35Kart
Låvesvale0% (6)236Kart
Skogdue0% (6)17Kart
Due0% (6)34Kart
Bergirisk0% (6)12Kart
Dvergfalk0% (6)9Kart
Duetrost0% (6)27Kart
Kanadagås0% (5)49Kart
Løvsanger0% (5)33Kart
Fjellmarkmus0% (5)17Kart
Krattspissmus0% (5)13Kart
Buskskvett0% (4)6Kart
Båndkorsnebb0% (4)10Kart
Storlom0% (4)7Kart
Havørn0% (4)5Kart
Ringtrost0% (4)23Kart
Vånd0% (4)7Kart
Gulerle0% (4)4Kart
Vandrefalk0% (4)4Kart
Jaktfalk0% (4)10Kart
Fjellvåk0% (4)4Kart
Rapphøne0% (4)15Kart
Lappugle0% (4)4Kart
Krikkand0% (3)36Kart
Gransanger0% (3)4Kart
Hettemåke0% (3)10Kart
Sivspurv0% (3)87Kart
Gjøk0% (3)10Kart
Brunrotte0% (3)5Kart
Duefamilien0% (3)19Kart
Lappmeis0% (3)4Kart
Jerpe0% (3)14Kart
Hubro0% (3)4Kart
Hvitryggspett0% (3)3Kart
Gråhegre0% (2)3Kart
Vipe0% (2)6Kart
Toppand0% (2)48Kart
Oter0% (2)2Kart
Sanglerke0% (2)6Kart
Rugde0% (2)2Kart
Trepiplerke0% (2)9Kart
Rype0% (2)15Kart
Storspove0% (2)3Kart
Sjøorre0% (2)9Kart
Grågås0% (2)22Kart
Lomvi0% (2)108Kart
Steinskvett0% (2)4Kart
Rosenfink0% (2)4Kart
Gråfluesnapper0% (2)5Kart
Jordugle0% (2)2Kart
Taksvale0% (1)5Kart
Svartbak0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)2Kart
Brunnakke0% (1)4Kart
Heipiplerke0% (1)3Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Makrellterne0% (1)1Kart
Løvmeis0% (1)4Kart
Sandsvale0% (1)2Kart
Mink0% (1)2Kart
Blåstrupe0% (1)2Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Fiskeørn0% (1)6Kart
Storskarv0% (1)2Kart
Toppskarv0% (1)43Kart
Skogsnipe0% (1)2Kart
Måker0% (1)4Kart
Vintererle0% (1)3Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Hortulan0% (1)2Kart
Dverglo0% (1)4Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)11Kart
Turteldue0% (1)1Kart
Såerle0% (1)5Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart