Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Innlandet

Det er til nå registrert totalt 690 963 individ og 164 arter fra 3902 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (3695)82 381Kart
Blåmeis85% (3352)58 923Kart
Dompap74% (2925)72 560Kart
Skjære74% (2904)34 035Kart
Spettmeis68% (2655)16 453Kart
Flaggspett55% (2180)8420Kart
Grønnfink50% (1967)50 556Kart
Gulspurv47% (1862)59 702Kart
Pilfink47% (1845)60 810Kart
Gråsisik45% (1781)60 356Kart
Granmeis41% (1637)17 525Kart
Svartmeis35% (1378)11 354Kart
Ekorn33% (1299)6391Kart
Nøtteskrike30% (1185)9053Kart
Gråspurv25% (981)18 286Kart
Kråke22% (877)27 638Kart
Grønnsisik20% (801)18 126Kart
Stillits16% (649)10 510Kart
Toppmeis11% (458)1840Kart
Svarttrost10% (419)2053Kart
Spurvehauk10% (411)860Kart
Sidensvans8% (336)11 379Kart
Bokfink8% (331)8611Kart
Rådyr8% (324)2426Kart
Kaie7% (301)8103Kart
Bjørkefink7% (280)6096Kart
Gråtrost6% (266)2016Kart
Kjernebiter6% (246)1284Kart
Stjertmeis6% (236)2202Kart
Trekryper5% (213)579Kart
Gråspett5% (206)529Kart
Katt4% (184)744Kart
Rødstrupe4% (182)787Kart
Bydue4% (171)5179Kart
Løvmeis3% (135)782Kart
Lavskrike3% (126)568Kart
Ravn2% (103)392Kart
Elg2% (100)340Kart
Grønnspett2% (96)167Kart
Rødrev2% (96)152Kart
Spurveugle2% (84)111Kart
Ringdue2% (79)642Kart
Fasan1% (78)602Kart
Tyrkerdue1% (75)665Kart
Brunsisik1% (64)788Kart
Hare1% (58)136Kart
Nøttekråke1% (58)215Kart
Grankorsnebb1% (57)332Kart
Hønsehauk1% (54)103Kart
Orrfugl1% (51)630Kart
Polarsisik1% (51)317Kart
Svartspett1% (47)86Kart
Konglebit1% (47)338Kart
Kornkråke1% (46)1146Kart
Markmus1% (43)144Kart
Stær1% (40)628Kart
Husmus0% (37)143Kart
Jernspurv0% (32)303Kart
Gjerdesmett0% (32)58Kart
Varsler0% (30)49Kart
Perleugle0% (30)41Kart
Linerle0% (27)246Kart
Fuglekonge0% (26)58Kart
Dvergspett0% (26)34Kart
Munk0% (25)45Kart
Røyskatt0% (24)33Kart
Kattugle0% (23)30Kart
Rødvingetrost0% (22)159Kart
Snømus0% (20)27Kart
Kongeørn0% (18)36Kart
Mår0% (18)31Kart
Stokkand0% (16)335Kart
Haukugle0% (16)25Kart
Svarthvit fluesnapper0% (15)59Kart
Fossekall0% (15)42Kart
Gråmåke0% (13)42Kart
Sangsvane0% (13)116Kart
Småskogmus0% (13)39Kart
Furukorsnebb0% (12)54Kart
Grevling0% (12)19Kart
Storskogmus0% (12)25Kart
Storfugl0% (12)33Kart
Måltrost0% (10)138Kart
Rødstjert0% (10)20Kart
Trane0% (8)229Kart
Tretåspett0% (8)10Kart
Fiskemåke0% (7)86Kart
Musvåk0% (7)18Kart
Snøspurv0% (7)19Kart
Hjort0% (7)48Kart
Låvesvale0% (6)204Kart
Knoppsvane0% (6)23Kart
Tårnfalk0% (6)8Kart
Dvergfalk0% (6)8Kart
Duetrost0% (6)27Kart
Lirype0% (6)46Kart
Løvsanger0% (5)33Kart
Kvinand0% (5)114Kart
Laksand0% (5)85Kart
Fjellmarkmus0% (5)17Kart
Klatremus0% (5)17Kart
Lappmeis0% (5)6Kart
Båndkorsnebb0% (4)10Kart
Skogdue0% (4)10Kart
Kanadagås0% (4)37Kart
Ringtrost0% (4)22Kart
Bergirisk0% (4)7Kart
Gulerle0% (4)4Kart
Jaktfalk0% (4)11Kart
Fjellrype0% (4)17Kart
Buskskvett0% (3)5Kart
Sivspurv0% (3)79Kart
Storlom0% (3)6Kart
Havørn0% (3)4Kart
Duefamilien0% (3)19Kart
Vandrefalk0% (3)3Kart
Jerpe0% (3)14Kart
Rapphøne0% (3)11Kart
Hubro0% (3)4Kart
Lappugle0% (3)3Kart
Hvitryggspett0% (3)3Kart
Svartkråke0% (3)13Kart
Gråhegre0% (2)2Kart
Toppand0% (2)48Kart
Krikkand0% (2)34Kart
Sanglerke0% (2)6Kart
Gransanger0% (2)3Kart
Rugde0% (2)2Kart
Hettemåke0% (2)9Kart
Trepiplerke0% (2)9Kart
Gjøk0% (2)7Kart
Due0% (2)6Kart
Rype0% (2)15Kart
Sjøorre0% (2)9Kart
Grågås0% (2)22Kart
Lomvi0% (2)108Kart
Steinskvett0% (2)3Kart
Hortulan0% (2)3Kart
Fjellvåk0% (2)2Kart
Jordugle0% (2)4Kart
Taksvale0% (1)5Kart
Vipe0% (1)4Kart
Svartbak0% (1)1Kart
Oter0% (1)1Kart
Brunnakke0% (1)4Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Makrellterne0% (1)1Kart
Sandsvale0% (1)2Kart
Storspove0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Brunrotte0% (1)3Kart
Storskarv0% (1)2Kart
Toppskarv0% (1)43Kart
Måker0% (1)4Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)2Kart
Dverglo0% (1)4Kart
Snøugle0% (1)3Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Krattspissmus0% (1)7Kart
Turteldue0% (1)1Kart
Såerle0% (1)5Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart