Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Innlandet

Det er til nå registrert totalt 686758 individ og 164 arter fra 3898 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (3693)81866
Blåmeis85% (3350)58575
Dompap74% (2923)72101
Skjære74% (2903)33854
Spettmeis68% (2652)16316
Flaggspett55% (2178)8364
Grønnfink50% (1962)50233
Gulspurv47% (1861)59468
Pilfink47% (1845)60607
Gråsisik45% (1781)60182
Granmeis41% (1604)17198
Svartmeis35% (1375)11250
Ekorn33% (1297)6281
Nøtteskrike30% (1183)8903
Gråspurv25% (981)18246
Kråke22% (875)27622
Grønnsisik20% (800)18031
Stillits16% (646)10477
Toppmeis11% (458)1840
Svarttrost10% (418)2035
Spurvehauk10% (408)851
Sidensvans8% (336)11379
Bokfink8% (331)8477
Rådyr8% (324)2405
Kaie7% (301)8080
Bjørkefink7% (279)5203
Gråtrost6% (265)2015
Kjernebiter6% (246)1277
Stjertmeis6% (235)2197
Trekryper5% (213)575
Gråspett5% (203)523
Løvmeis5% (202)1268
Katt4% (184)744
Rødstrupe4% (182)779
Bydue4% (171)5179
Lavskrike3% (126)566
Ravn2% (103)392
Elg2% (100)340
Rødrev2% (95)151
Grønnspett2% (94)165
Spurveugle2% (84)111
Ringdue2% (79)636
Fasan2% (78)602
Tyrkerdue1% (75)658
Brunsisik1% (64)788
Hare1% (58)136
Nøttekråke1% (58)212
Grankorsnebb1% (57)332
Hønsehauk1% (54)103
Orrfugl1% (51)630
Polarsisik1% (51)317
Konglebit1% (47)338
Kornkråke1% (46)1146
Svartspett1% (46)84
Markmus1% (43)144
Stær1% (40)628
Husmus0% (36)137
Jernspurv0% (32)302
Gjerdesmett0% (32)58
Varsler0% (30)49
Perleugle0% (30)41
Linerle0% (27)243
Fuglekonge0% (26)58
Dvergspett0% (26)33
Munk0% (25)45
Røyskatt0% (24)33
Kattugle0% (23)30
Rødvingetrost0% (21)141
Snømus0% (20)27
Kongeørn0% (18)36
Mår0% (18)31
Stokkand0% (16)335
Haukugle0% (16)25
Svarthvit fluesnapper0% (15)59
Fossekall0% (15)42
Gråmåke0% (13)42
Sangsvane0% (13)116
Småskogmus0% (13)39
Furukorsnebb0% (12)54
Grevling0% (12)19
Storskogmus0% (12)24
Storfugl0% (12)33
Måltrost0% (10)138
Rødstjert0% (10)18
Trane0% (8)229
Tretåspett0% (8)10
Fiskemåke0% (7)86
Musvåk0% (7)18
Snøspurv0% (7)19
Hjort0% (7)48
Låvesvale0% (6)204
Knoppsvane0% (6)23
Tårnfalk0% (6)8
Dvergfalk0% (6)8
Duetrost0% (6)27
Lirype0% (6)46
Løvsanger0% (5)31
Kvinand0% (5)114
Laksand0% (5)85
Fjellmarkmus0% (5)17
Klatremus0% (5)17
Lappmeis0% (5)6
Båndkorsnebb0% (4)10
Skogdue0% (4)10
Kanadagås0% (4)37
Ringtrost0% (4)22
Bergirisk0% (4)7
Gulerle0% (4)4
Jaktfalk0% (4)11
Fjellrype0% (4)17
Buskskvett0% (3)5
Sivspurv0% (3)79
Storlom0% (3)6
Havørn0% (3)4
Duefamilien0% (3)19
Vandrefalk0% (3)3
Jerpe0% (3)14
Rapphøne0% (3)11
Hubro0% (3)4
Lappugle0% (3)3
Hvitryggspett0% (3)3
Svartkråke0% (3)13
Gråhegre0% (2)2
Toppand0% (2)48
Krikkand0% (2)34
Sanglerke0% (2)6
Gransanger0% (2)3
Rugde0% (2)2
Hettemåke0% (2)9
Trepiplerke0% (2)9
Gjøk0% (2)7
Due0% (2)6
Rype0% (2)15
Sjøorre0% (2)9
Grågås0% (2)22
Lomvi0% (2)108
Steinskvett0% (2)3
Hortulan0% (2)3
Fjellvåk0% (2)2
Jordugle0% (2)4
Taksvale0% (1)5
Vipe0% (1)4
Svartbak0% (1)1
Oter0% (1)1
Brunnakke0% (1)4
Hagesanger0% (1)1
Makrellterne0% (1)1
Sandsvale0% (1)2
Storspove0% (1)1
Toppdykker0% (1)1
Brunrotte0% (1)3
Storskarv0% (1)2
Toppskarv0% (1)43
Måker0% (1)4
Tornirisk0% (1)2
Rosenfink0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)2
Dverglo0% (1)4
Snøugle0% (1)3
Hornugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)7
Turteldue0% (1)1
Såerle0% (1)5
Svartstrupetrost0% (1)1