Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Innlandet

Det er til nå registrert totalt 768 332 individ og 165 arter fra 4 450 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (4 216)92 537Kart
Blåmeis85% (3 816)67 026Kart
Skjære73% (3 289)38 372Kart
Dompap72% (3 230)80 114Kart
Spettmeis68% (3 060)18 827Kart
Flaggspett56% (2 528)9 765Kart
Grønnfink49% (2 194)55 641Kart
Pilfink47% (2 128)70 872Kart
Gulspurv47% (2 111)67 187Kart
Gråsisik42% (1 911)64 173Kart
Granmeis42% (1 872)19 158Kart
Ekorn36% (1 627)8 224Kart
Svartmeis34% (1 525)12 466Kart
Nøtteskrike30% (1 357)10 198Kart
Gråspurv25% (1 119)20 678Kart
Kråke21% (975)28 841Kart
Grønnsisik18% (829)18 449Kart
Stillits16% (751)12 513Kart
Spurvehauk10% (487)986Kart
Toppmeis10% (486)1 897Kart
Svarttrost10% (466)2 268Kart
Rådyr9% (418)3 011Kart
Bokfink8% (356)9 284Kart
Kaie8% (356)9 478Kart
Sidensvans7% (343)11 470Kart
Bjørkefink6% (292)6 258Kart
Gråtrost6% (276)2 062Kart
Stjertmeis6% (272)2 537Kart
Kjernebiter5% (259)1 343Kart
Gråspett5% (252)610Kart
Trekryper5% (229)615Kart
Rødstrupe4% (218)854Kart
Katt4% (217)865Kart
Bydue4% (195)5 633Kart
Lavskrike3% (145)644Kart
Elg2% (124)416Kart
Ravn2% (119)454Kart
Grønnspett2% (114)199Kart
Rødrev2% (113)194Kart
Fasan2% (92)673Kart
Løvmeis2% (91)423Kart
Spurveugle2% (90)123Kart
Ringdue1% (86)783Kart
Tyrkerdue1% (85)704Kart
Hare1% (75)177Kart
Hønsehauk1% (71)129Kart
Nøttekråke1% (70)238Kart
Brunsisik1% (67)854Kart
Grankorsnebb1% (59)335Kart
Orrfugl1% (57)738Kart
Markmus1% (56)193Kart
Svartspett1% (52)95Kart
Polarsisik1% (52)326Kart
Kornkråke1% (51)1 178Kart
Konglebit1% (49)343Kart
Husmus0% (44)190Kart
Stær0% (43)638Kart
Gjerdesmett0% (35)62Kart
Varsler0% (35)54Kart
Perleugle0% (34)49Kart
Jernspurv0% (32)306Kart
Dvergspett0% (30)40Kart
Linerle0% (28)254Kart
Fuglekonge0% (28)62Kart
Munk0% (27)47Kart
Røyskatt0% (27)37Kart
Kattugle0% (24)31Kart
Rødvingetrost0% (24)162Kart
Kongeørn0% (23)47Kart
Mår0% (22)37Kart
Snømus0% (21)30Kart
Stokkand0% (19)401Kart
Fossekall0% (18)48Kart
Småskogmus0% (17)54Kart
Storskogmus0% (17)40Kart
Haukugle0% (16)25Kart
Svarthvit fluesnapper0% (15)59Kart
Gråmåke0% (14)50Kart
Grevling0% (13)20Kart
Sangsvane0% (13)116Kart
Furukorsnebb0% (12)54Kart
Storfugl0% (12)33Kart
Måltrost0% (10)139Kart
Hjort0% (10)52Kart
Rødstjert0% (10)20Kart
Tårnfalk0% (9)15Kart
Klatremus0% (9)26Kart
Fiskemåke0% (8)105Kart
Musvåk0% (8)21Kart
Snøspurv0% (8)30Kart
Trane0% (8)237Kart
Lirype0% (8)55Kart
Fjellrype0% (8)34Kart
Tretåspett0% (8)10Kart
Knoppsvane0% (7)35Kart
Låvesvale0% (6)204Kart
Kvinand0% (6)115Kart
Laksand0% (6)91Kart
Dvergfalk0% (6)8Kart
Duetrost0% (6)27Kart
Løvsanger0% (5)33Kart
Fjellmarkmus0% (5)17Kart
Båndkorsnebb0% (4)10Kart
Skogdue0% (4)12Kart
Kanadagås0% (4)37Kart
Havørn0% (4)5Kart
Ringtrost0% (4)22Kart
Bergirisk0% (4)7Kart
Gulerle0% (4)4Kart
Jaktfalk0% (4)11Kart
Rapphøne0% (4)15Kart
Krattspissmus0% (4)11Kart
Buskskvett0% (3)5Kart
Sivspurv0% (3)79Kart
Storlom0% (3)6Kart
Brunrotte0% (3)5Kart
Duefamilien0% (3)19Kart
Lappmeis0% (3)4Kart
Vandrefalk0% (3)3Kart
Fjellvåk0% (3)3Kart
Jerpe0% (3)14Kart
Hubro0% (3)4Kart
Lappugle0% (3)3Kart
Hvitryggspett0% (3)3Kart
Gråhegre0% (2)3Kart
Toppand0% (2)48Kart
Krikkand0% (2)34Kart
Sanglerke0% (2)6Kart
Gransanger0% (2)3Kart
Rugde0% (2)2Kart
Hettemåke0% (2)9Kart
Trepiplerke0% (2)9Kart
Gjøk0% (2)7Kart
Due0% (2)6Kart
Rype0% (2)15Kart
Sjøorre0% (2)9Kart
Grågås0% (2)22Kart
Lomvi0% (2)108Kart
Vånd0% (2)5Kart
Steinskvett0% (2)3Kart
Jordugle0% (2)4Kart
Taksvale0% (1)5Kart
Vipe0% (1)4Kart
Svartbak0% (1)1Kart
Oter0% (1)1Kart
Brunnakke0% (1)4Kart
Hagesanger0% (1)1Kart
Makrellterne0% (1)1Kart
Sandsvale0% (1)2Kart
Storspove0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Fiskeørn0% (1)6Kart
Storskarv0% (1)2Kart
Toppskarv0% (1)43Kart
Måker0% (1)4Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Hortulan0% (1)2Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)2Kart
Dverglo0% (1)4Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)11Kart
Turteldue0% (1)1Kart
Såerle0% (1)5Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart