Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 27.01.2024 — 28.01.2024

Det er til nå registrert totalt 299 947 individ og 141 arter fra 6 775 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (6 341)37 727Kart
Blåmeis82% (5 577)25 811Kart
Skjære67% (4 548)15 472Kart
Dompap55% (3 756)29 748Kart
Spettmeis44% (2 953)5 802Kart
Svarttrost41% (2 797)7 882Kart
Grønnfink39% (2 676)19 962Kart
Flaggspett36% (2 450)3 415Kart
Gråspurv35% (2 389)25 389Kart
Pilfink34% (2 326)21 530Kart
Granmeis30% (2 050)6 451Kart
Gråsisik28% (1 904)31 095Kart
Rødstrupe27% (1 832)2 469Kart
Svartmeis24% (1 658)3 978Kart
Kråke24% (1 641)7 816Kart
Ekorn22% (1 517)2 737Kart
Gulspurv22% (1 510)13 162Kart
Nøtteskrike15% (988)2 273Kart
Grønnsisik13% (854)5 705Kart
Stillits11% (713)4 556Kart
Bjørkefink10% (658)3 477Kart
Bokfink8% (563)1 947Kart
Rådyr7% (450)1 210Kart
Kjernebiter6% (383)909Kart
Løvmeis5% (346)819Kart
Spurvehauk5% (344)362Kart
Toppmeis4% (286)564Kart
Kaie4% (283)2 465Kart
Ringdue4% (275)1 037Kart
Katt4% (263)424Kart
Stær3% (214)1 799Kart
Bydue3% (212)1 514Kart
Gråmåke3% (200)1 295Kart
Trekryper3% (178)204Kart
Tyrkerdue2% (169)464Kart
Gråtrost2% (167)273Kart
Sidensvans2% (156)1 659Kart
Gjerdesmett2% (150)214Kart
Ravn2% (141)328Kart
Havørn2% (120)202Kart
Stjertmeis2% (115)646Kart
Gråspett1% (89)106Kart
Hare1% (85)126Kart
Brunsisik1% (81)634Kart
Polarsisik1% (63)381Kart
Grønnspett1% (59)73Kart
Stokkand1% (54)641Kart
Hønsehauk1% (52)54Kart
Fiskemåke1% (49)310Kart
Munk1% (49)63Kart
Rødrev1% (48)56Kart
Nøttekråke1% (46)78Kart
Gråhegre1% (43)84Kart
Elg1% (41)79Kart
Markmus1% (36)56Kart
Kattugle0% (32)43Kart
Fasan0% (32)63Kart
Fuglekonge0% (29)61Kart
Kornkråke0% (28)163Kart
Lavskrike0% (26)68Kart
Kongeørn0% (24)32Kart
Jernspurv0% (22)32Kart
Brunrotte0% (22)29Kart
Røyskatt0% (21)27Kart
Rødvingetrost0% (20)30Kart
Sangsvane0% (19)144Kart
Ærfugl0% (19)605Kart
Dvergspett0% (18)19Kart
Knoppsvane0% (18)130Kart
Storskarv0% (18)46Kart
Svartbak0% (15)47Kart
Hjort0% (15)69Kart
Småskogmus0% (15)23Kart
Siland0% (13)48Kart
Husmus0% (13)23Kart
Mår0% (13)15Kart
Oter0% (12)16Kart
Kvinand0% (12)42Kart
Spurveugle0% (12)12Kart
Musvåk0% (11)20Kart
Lappmeis0% (11)23Kart
Lirype0% (10)78Kart
Svartspett0% (9)11Kart
Duefamilien0% (9)46Kart
Orrfugl0% (8)17Kart
Toppskarv0% (8)17Kart
Varsler0% (8)9Kart
Grankorsnebb0% (7)14Kart
Snøspurv0% (7)38Kart
Haukugle0% (7)9Kart
Rugde0% (6)6Kart
Klatremus0% (6)16Kart
Snømus0% (6)6Kart
Hvitryggspett0% (6)6Kart
Furukorsnebb0% (5)6Kart
Fossekall0% (5)9Kart
Laksand0% (5)28Kart
Storskogmus0% (5)10Kart
Krattspissmus0% (5)13Kart
Toppand0% (4)6Kart
Storspove0% (4)9Kart
Grågås0% (4)11Kart
Dvergfalk0% (4)5Kart
Perleugle0% (4)4Kart
Tretåspett0% (4)4Kart
Skogdue0% (3)8Kart
Grevling0% (3)6Kart
Fjæreplytt0% (3)36Kart
Vånd0% (3)5Kart
Bergirisk0% (3)7Kart
Fjellrype0% (3)13Kart
Svartkråke0% (3)8Kart
Måltrost0% (2)3Kart
Teist0% (2)3Kart
Skjærpiplerke0% (2)2Kart
Tårnfalk0% (2)2Kart
Tornirisk0% (2)10Kart
Konglebit0% (2)2Kart
Storfugl0% (2)4Kart
Vannrikse0% (2)2Kart
Krykkje0% (1)1Kart
Krikkand0% (1)3Kart
Tjeld0% (1)1Kart
Brunnakke0% (1)2Kart
Kanadagås0% (1)23Kart
Sothøne0% (1)2Kart
Mink0% (1)1Kart
Smålom0% (1)4Kart
Toppdykker0% (1)3Kart
Sjøorre0% (1)12Kart
Gulnebblom0% (1)1Kart
Havsule0% (1)1Kart
Lomvi0% (1)1Kart
Alke0% (1)2Kart
Rødmus0% (1)7Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Myrhauk0% (1)1Kart
Jerpe0% (1)1Kart
Nordlig storskarv0% (1)25Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)2Kart