Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Bergen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 135960 individ og 116 arter fra 1177 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis91% (1076)19471
Svarttrost89% (1055)16725
Skjære77% (917)9758
Blåmeis77% (913)11123
Rødstrupe74% (874)3652
Gråspurv57% (672)22153
Spettmeis44% (525)2324
Kråke37% (440)4230
Grønnfink33% (398)8492
Dompap25% (305)2499
Grønnsisik21% (254)6377
Bjørkefink18% (214)6543
Bokfink18% (214)1769
Ringdue16% (196)2554
Svartmeis16% (194)1314
Granmeis15% (188)1138
Flaggspett14% (168)386
Gjerdesmett13% (157)467
Stjertmeis11% (139)1559
Gråsisik11% (135)2563
Gulspurv10% (123)1438
Gråtrost8% (99)550
Nøtteskrike8% (97)583
Løvmeis7% (94)392
Ekorn5% (68)159
Gråmåke5% (63)591
Tyrkerdue5% (62)465
Munk5% (59)124
Bydue5% (59)512
Katt4% (54)183
Pilfink4% (52)545
Spurvehauk4% (50)81
Stær4% (48)528
Trekryper3% (39)102
Fiskemåke3% (38)470
Stokkand2% (32)781
Gråhegre2% (29)104
Toppmeis2% (27)91
Rødvingetrost2% (26)164
Kjernebiter2% (25)115
Fuglekonge2% (24)103
Kaie2% (24)243
Kattugle1% (23)86
Stillits1% (23)208
Ravn1% (21)54
Knoppsvane1% (18)168
Sidensvans1% (16)542
Sangsvane1% (15)90
Ærfugl1% (12)554
Hjort0% (11)41
Toppand0% (10)98
Havørn0% (10)16
Brunrotte0% (10)16
Brunsisik0% (10)69
Hønsehauk0% (9)17
Svartbak0% (9)49
Gråspett0% (8)92
Storskarv0% (7)13
Siland0% (6)40
Markmus0% (6)8
Dvergspett0% (5)9
Småskogmus0% (5)13
Jernspurv0% (4)5
Kvinand0% (4)26
Toppskarv0% (4)36
Brunnakke0% (3)10
Fossekall0% (3)4
Snøspurv0% (3)17
Sivhøne0% (3)5
Piggsvin0% (3)7
Mår0% (3)4
Måker0% (2)85
Kongeørn0% (2)3
Kornkråke0% (2)6
Grankorsnebb0% (2)24
Rugde0% (2)2
Måltrost0% (2)3
Grønnspett0% (2)6
And0% (2)23
Laksand0% (2)3
Svartand0% (2)6
Husmus0% (2)3
Klatremus0% (2)2
Polarsisik0% (2)2
Spurveugle0% (2)3
Hvitryggspett0% (2)3
Vipe0% (1)1
Buskskvett0% (1)2
Furukorsnebb0% (1)4
Tornsanger0% (1)1
Skogdue0% (1)2
Sivspurv0% (1)1
Sildemåke0% (1)8
Kanadagås0% (1)7
Svarthvit fluesnapper0% (1)1
Løvsanger0% (1)2
Rødrev0% (1)1
Hare0% (1)4
Svartspett0% (1)1
Grågås0% (1)7
Fasan0% (1)1
Alkekonge0% (1)1
Duefamilien0% (1)2
Ringtrost0% (1)1
Storskogmus0% (1)1
Fjellmarkmus0% (1)1
Nøttekråke0% (1)1
Bergirisk0% (1)6
Duetrost0% (1)1
Varsler0% (1)2
Vannrikse0% (1)1
Hubro0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Svartkråke0% (1)4
Svartstrupetrost0% (1)1