Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Asker (Akershus)

Det er til nå registrert totalt 145 672 individ og 123 arter fra 940 foringsplasser.

Alle områder»Akershus»»

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (887)18 754Kart
Blåmeis88% (829)15 853Kart
Skjære80% (756)9 371Kart
Svarttrost70% (654)5 022Kart
Spettmeis67% (634)3 725Kart
Pilfink58% (546)17 124Kart
Flaggspett55% (521)2 072Kart
Dompap52% (492)8 391Kart
Grønnfink50% (470)11 114Kart
Rødstrupe47% (440)1 778Kart
Gråspurv46% (428)13 199Kart
Ekorn42% (394)1 788Kart
Gulspurv40% (379)6 985Kart
Kråke32% (297)2 624Kart
Stillits28% (262)3 308Kart
Nøtteskrike27% (250)1 167Kart
Grønnsisik23% (212)5 047Kart
Rådyr21% (198)1 388Kart
Kjernebiter21% (198)1 238Kart
Gråsisik21% (197)4 190Kart
Svartmeis19% (179)988Kart
Bjørkefink17% (162)2 322Kart
Granmeis12% (117)523Kart
Spurvehauk12% (115)204Kart
Bokfink12% (115)750Kart
Gråtrost11% (101)318Kart
Katt7% (69)363Kart
Ringdue7% (66)587Kart
Toppmeis6% (52)177Kart
Sidensvans6% (52)766Kart
Kaie5% (47)711Kart
Trekryper5% (44)93Kart
Gråmåke4% (39)696Kart
Stjertmeis4% (38)275Kart
Løvmeis4% (36)165Kart
Bydue4% (34)390Kart
Hønsehauk3% (27)37Kart
Stokkand3% (24)776Kart
Grønnspett2% (23)41Kart
Stær2% (22)309Kart
Nøttekråke2% (21)45Kart
Brunrotte2% (18)28Kart
Gjerdesmett2% (17)28Kart
Fiskemåke1% (14)70Kart
Brunsisik1% (14)135Kart
Husmus1% (13)38Kart
Kattugle1% (12)24Kart
Munk1% (12)14Kart
Ravn1% (12)45Kart
Markmus1% (12)24Kart
Jernspurv1% (11)43Kart
Rødrev1% (11)17Kart
Grevling1% (10)24Kart
Svartspett1% (9)10Kart
Tyrkerdue1% (9)29Kart
Gråhegre1% (8)21Kart
Fuglekonge1% (8)19Kart
Spurveugle1% (6)9Kart
Linerle1% (5)21Kart
Kornkråke1% (5)15Kart
Rødvingetrost1% (5)16Kart
Småskogmus1% (5)9Kart
Svartbak0% (4)14Kart
Musvåk0% (4)7Kart
Svarthvit fluesnapper0% (4)8Kart
Gråspett0% (4)6Kart
Hare0% (4)5Kart
Hettemåke0% (3)6Kart
Løvsanger0% (3)3Kart
Fossekall0% (3)9Kart
Knoppsvane0% (3)21Kart
Vånd0% (3)5Kart
Polarsisik0% (3)12Kart
Varsler0% (3)3Kart
Måltrost0% (2)2Kart
Due0% (2)32Kart
Dvergspett0% (2)3Kart
Siland0% (2)6Kart
Snøspurv0% (2)32Kart
Orrfugl0% (2)2Kart
Fasan0% (2)12Kart
Vintererle0% (2)3Kart
Ringtrost0% (2)4Kart
Lavskrike0% (2)2Kart
Storskogmus0% (2)13Kart
Mår0% (2)2Kart
Vandrefalk0% (2)2Kart
Duetrost0% (2)4Kart
Låvesvale0% (1)3Kart
Taksvale0% (1)1Kart
Sanglerke0% (1)2Kart
Furukorsnebb0% (1)2Kart
Grankorsnebb0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)11Kart
Sildemåke0% (1)1Kart
Kanadagås0% (1)3Kart
Sothøne0% (1)2Kart
Tårnseiler0% (1)4Kart
Kvinand0% (1)4Kart
Laksand0% (1)2Kart
Røyskatt0% (1)1Kart
Storlom0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)12Kart
Hjort0% (1)6Kart
Havørn0% (1)1Kart
Toppskarv0% (1)13Kart
Ærfugl0% (1)42Kart
Svartand0% (1)2Kart
Lomvi0% (1)1Kart
Alke0% (1)2Kart
Duefamilien0% (1)10Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Klatremus0% (1)2Kart
Snømus0% (1)1Kart
Bergirisk0% (1)1Kart
Gulerle0% (1)2Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Møller0% (1)1Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Isfugl0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart