Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Agder

Det er til nå registrert totalt 308 995 individ og 165 arter fra 1 998 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (1 898)67 406Kart
Blåmeis89% (1 785)41 215Kart
Skjære72% (1 446)14 730Kart
Svarttrost69% (1 393)12 188Kart
Rødstrupe64% (1 298)5 970Kart
Spettmeis57% (1 140)6 337Kart
Gråspurv45% (903)33 195Kart
Dompap44% (896)13 610Kart
Flaggspett40% (814)2 725Kart
Grønnfink38% (776)21 183Kart
Nøtteskrike33% (671)3 811Kart
Pilfink31% (634)12 849Kart
Kråke28% (574)5 976Kart
Bokfink27% (541)7 868Kart
Svartmeis22% (441)2 167Kart
Bjørkefink21% (430)11 709Kart
Gulspurv20% (417)6 082Kart
Ringdue17% (345)3 354Kart
Kjernebiter17% (340)3 461Kart
Grønnsisik15% (318)7 354Kart
Granmeis15% (317)2 031Kart
Ekorn14% (285)814Kart
Gråsisik12% (248)4 779Kart
Spurvehauk11% (233)492Kart
Gråtrost11% (228)938Kart
Stillits11% (227)2 055Kart
Gjerdesmett10% (201)506Kart
Stær7% (142)1 682Kart
Toppmeis6% (135)451Kart
Løvmeis5% (111)456Kart
Gråmåke5% (109)1 343Kart
Tyrkerdue5% (103)620Kart
Trekryper5% (102)181Kart
Sidensvans5% (101)1 844Kart
Katt4% (82)313Kart
Munk3% (79)220Kart
Rådyr3% (71)341Kart
Grønnspett3% (70)117Kart
Jernspurv3% (69)203Kart
Ravn2% (56)566Kart
Kaie2% (43)501Kart
Fiskemåke2% (41)423Kart
Bydue1% (39)369Kart
Hønsehauk1% (38)53Kart
Rødvingetrost1% (36)244Kart
Rugde1% (30)57Kart
Stokkand1% (29)1 419Kart
Gråhegre1% (28)48Kart
Fuglekonge1% (26)89Kart
Gråspett1% (26)42Kart
Dvergspett1% (25)55Kart
Måltrost1% (24)52Kart
Knoppsvane1% (23)185Kart
Svartspett1% (23)33Kart
Linerle1% (22)84Kart
Varsler1% (22)30Kart
Brunrotte1% (21)35Kart
Svartbak1% (20)82Kart
Stjertmeis1% (20)163Kart
Kattugle1% (20)70Kart
Storskarv0% (18)109Kart
Markmus0% (17)44Kart
Fossekall0% (15)46Kart
Havørn0% (15)34Kart
Spurveugle0% (14)17Kart
Musvåk0% (11)20Kart
Laksand0% (11)59Kart
Brunsisik0% (11)60Kart
Kvinand0% (10)148Kart
Sangsvane0% (10)166Kart
Husmus0% (10)32Kart
Kongeørn0% (9)49Kart
Svarthvit fluesnapper0% (9)44Kart
Siland0% (9)36Kart
Ærfugl0% (9)74Kart
Nøttekråke0% (9)32Kart
Hvitryggspett0% (9)9Kart
Grankorsnebb0% (8)38Kart
Grevling0% (8)15Kart
Løvsanger0% (7)29Kart
Låvesvale0% (6)77Kart
Due0% (6)36Kart
Røyskatt0% (6)6Kart
Rødrev0% (6)8Kart
Hare0% (6)8Kart
Vintererle0% (6)25Kart
Ringtrost0% (6)9Kart
Bergirisk0% (6)17Kart
Polarsisik0% (6)26Kart
Toppand0% (5)23Kart
Elg0% (5)12Kart
Orrfugl0% (5)62Kart
Vandrefalk0% (5)8Kart
Konglebit0% (5)32Kart
Duetrost0% (5)12Kart
Heipiplerke0% (4)9Kart
Furukorsnebb0% (4)27Kart
Skogdue0% (4)8Kart
Hettemåke0% (4)41Kart
Tårnseiler0% (4)27Kart
Snøspurv0% (4)26Kart
Fasan0% (4)4Kart
Vånd0% (4)9Kart
Kornkråke0% (3)3Kart
Hjort0% (3)9Kart
Grågås0% (3)5Kart
Trane0% (3)5Kart
Snømus0% (3)4Kart
Rosenfink0% (3)9Kart
Rødstjert0% (3)7Kart
Vannrikse0% (3)3Kart
Hubro0% (3)3Kart
Haukugle0% (3)4Kart
Vendehals0% (3)3Kart
Krattspissmus0% (3)4Kart
Vipe0% (2)3Kart
Krikkand0% (2)3Kart
Strandsnipe0% (2)14Kart
Sanglerke0% (2)4Kart
Gransanger0% (2)2Kart
Hagesanger0% (2)2Kart
Sivspurv0% (2)4Kart
Kanadagås0% (2)7Kart
Gjøk0% (2)6Kart
Sothøne0% (2)4Kart
Toppskarv0% (2)4Kart
Havelle0% (2)3Kart
Alke0% (2)24Kart
Skjærpiplerke0% (2)3Kart
Småskogmus0% (2)6Kart
Klatremus0% (2)2Kart
Hortulan0% (2)5Kart
Møller0% (2)2Kart
Myrhauk0% (2)2Kart
Storfugl0% (2)6Kart
Hornugle0% (2)3Kart
Nattravn0% (2)2Kart
Hærfugl0% (2)2Kart
Mandarinand0% (2)3Kart
Mellomskarv0% (2)6Kart
Taksvale0% (1)4Kart
Tjeld0% (1)1Kart
Bøksanger0% (1)2Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Sildemåke0% (1)18Kart
Mink0% (1)1Kart
Sjøorre0% (1)1Kart
Hvitkinngås0% (1)5Kart
Lappfiskand0% (1)2Kart
Fjæreplytt0% (1)1Kart
Duefamilien0% (1)2Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Lavskrike0% (1)4Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Steinskvett0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)4Kart
Svartstrupe0% (1)2Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Lirype0% (1)6Kart
Lappugle0% (1)1Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart