Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Agder

Det er til nå registrert totalt 273 901 individ og 163 arter fra 1718 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (1629)59 948Kart
Blåmeis89% (1530)35 952Kart
Skjære71% (1229)12 500Kart
Svarttrost66% (1148)9936Kart
Rødstrupe62% (1073)4910Kart
Spettmeis53% (919)5203Kart
Dompap46% (797)12 332Kart
Gråspurv42% (736)28 898Kart
Grønnfink40% (696)19 863Kart
Flaggspett38% (661)2248Kart
Nøtteskrike34% (593)3367Kart
Pilfink30% (529)10 871Kart
Kråke29% (513)5300Kart
Bokfink28% (496)7208Kart
Bjørkefink23% (410)11 445Kart
Svartmeis22% (384)1914Kart
Gulspurv22% (378)5695Kart
Grønnsisik17% (309)7280Kart
Kjernebiter17% (309)3208Kart
Ringdue17% (299)2788Kart
Granmeis16% (275)1861Kart
Gråsisik13% (231)4678Kart
Spurvehauk12% (210)434Kart
Gråtrost11% (203)873Kart
Ekorn11% (197)561Kart
Stillits11% (190)1750Kart
Gjerdesmett8% (138)383Kart
Toppmeis7% (131)435Kart
Stær6% (114)1205Kart
Løvmeis5% (100)422Kart
Gråmåke5% (99)1287Kart
Sidensvans5% (97)1802Kart
Tyrkerdue5% (92)573Kart
Trekryper5% (91)167Kart
Munk3% (67)189Kart
Grønnspett3% (61)100Kart
Katt3% (60)245Kart
Jernspurv3% (56)182Kart
Rådyr3% (53)257Kart
Ravn2% (50)434Kart
Fiskemåke2% (39)405Kart
Kaie2% (38)439Kart
Hønsehauk1% (33)46Kart
Rødvingetrost1% (32)234Kart
Bydue1% (31)300Kart
Stokkand1% (25)1308Kart
Fuglekonge1% (23)78Kart
Linerle1% (22)78Kart
Måltrost1% (22)49Kart
Dvergspett1% (22)51Kart
Varsler1% (22)30Kart
Knoppsvane1% (21)164Kart
Gråhegre1% (20)33Kart
Gråspett1% (19)34Kart
Svartbak1% (18)74Kart
Stjertmeis1% (18)149Kart
Svartspett1% (18)28Kart
Kattugle0% (17)64Kart
Storskarv0% (17)103Kart
Rugde0% (16)27Kart
Fossekall0% (12)41Kart
Brunrotte0% (12)25Kart
Spurveugle0% (12)15Kart
Laksand0% (11)58Kart
Havørn0% (11)27Kart
Brunsisik0% (11)60Kart
Musvåk0% (10)19Kart
Svarthvit fluesnapper0% (9)44Kart
Kvinand0% (9)114Kart
Kongeørn0% (8)45Kart
Markmus0% (8)19Kart
Grankorsnebb0% (7)35Kart
Løvsanger0% (7)29Kart
Siland0% (7)30Kart
Grevling0% (7)10Kart
Ærfugl0% (7)50Kart
Nøttekråke0% (7)27Kart
Hvitryggspett0% (7)7Kart
Due0% (6)36Kart
Sangsvane0% (6)151Kart
Husmus0% (6)19Kart
Bergirisk0% (6)17Kart
Polarsisik0% (6)26Kart
Låvesvale0% (5)67Kart
Toppand0% (5)23Kart
Vintererle0% (5)23Kart
Ringtrost0% (5)8Kart
Konglebit0% (5)32Kart
Heipiplerke0% (4)9Kart
Furukorsnebb0% (4)27Kart
Hettemåke0% (4)41Kart
Tårnseiler0% (4)27Kart
Elg0% (4)9Kart
Røyskatt0% (4)4Kart
Rødrev0% (4)4Kart
Hare0% (4)6Kart
Orrfugl0% (4)39Kart
Vandrefalk0% (4)7Kart
Duetrost0% (4)4Kart
Kornkråke0% (3)3Kart
Snøspurv0% (3)25Kart
Hjort0% (3)9Kart
Grågås0% (3)5Kart
Fasan0% (3)3Kart
Trane0% (3)5Kart
Rosenfink0% (3)9Kart
Rødstjert0% (3)7Kart
Vannrikse0% (3)3Kart
Hubro0% (3)3Kart
Haukugle0% (3)4Kart
Vendehals0% (3)3Kart
Vipe0% (2)3Kart
Krikkand0% (2)3Kart
Strandsnipe0% (2)14Kart
Sanglerke0% (2)4Kart
Gransanger0% (2)2Kart
Hagesanger0% (2)2Kart
Skogdue0% (2)5Kart
Sivspurv0% (2)4Kart
Kanadagås0% (2)7Kart
Gjøk0% (2)6Kart
Sothøne0% (2)4Kart
Toppskarv0% (2)4Kart
Alke0% (2)24Kart
Skjærpiplerke0% (2)3Kart
Småskogmus0% (2)6Kart
Vånd0% (2)6Kart
Møller0% (2)2Kart
Myrhauk0% (2)2Kart
Storfugl0% (2)6Kart
Hornugle0% (2)3Kart
Nattravn0% (2)2Kart
Hærfugl0% (2)2Kart
Krattspissmus0% (2)3Kart
Taksvale0% (1)4Kart
Tjeld0% (1)1Kart
Bøksanger0% (1)2Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Sildemåke0% (1)18Kart
Mink0% (1)1Kart
Sjøorre0% (1)1Kart
Hvitkinngås0% (1)5Kart
Havelle0% (1)2Kart
Lappfiskand0% (1)2Kart
Duefamilien0% (1)2Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Lavskrike0% (1)4Kart
Snømus0% (1)2Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Steinskvett0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Hortulan0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)4Kart
Svartstrupe0% (1)2Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Lirype0% (1)6Kart
Lappugle0% (1)1Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Mandarinand0% (1)2Kart
Mellomskarv0% (1)2Kart