Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Agder

Det er til nå registrert totalt 372 772 individ og 172 arter fra 2 308 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (2 180)79 508Kart
Blåmeis88% (2 053)49 321Kart
Skjære72% (1 674)17 993Kart
Svarttrost68% (1 590)14 004Kart
Rødstrupe64% (1 493)6 918Kart
Spettmeis56% (1 307)7 578Kart
Gråspurv45% (1 060)39 974Kart
Dompap44% (1 023)15 538Kart
Flaggspett42% (981)3 408Kart
Grønnfink39% (921)25 177Kart
Pilfink31% (733)15 505Kart
Nøtteskrike31% (720)4 279Kart
Kråke28% (662)10 332Kart
Bjørkefink26% (621)18 455Kart
Bokfink26% (612)8 641Kart
Svartmeis21% (506)2 520Kart
Gulspurv19% (461)6 573Kart
Kjernebiter17% (407)4 089Kart
Grønnsisik17% (397)8 914Kart
Ringdue16% (372)3 693Kart
Granmeis15% (359)2 310Kart
Ekorn14% (344)1 041Kart
Spurvehauk12% (300)631Kart
Stillits12% (296)3 085Kart
Gråsisik11% (263)5 012Kart
Gråtrost10% (245)1 010Kart
Gjerdesmett10% (236)599Kart
Stær7% (162)1 810Kart
Toppmeis6% (141)464Kart
Trekryper5% (125)221Kart
Løvmeis5% (124)523Kart
Gråmåke5% (120)1 541Kart
Tyrkerdue5% (118)822Kart
Katt4% (115)441Kart
Sidensvans4% (109)2 010Kart
Rådyr4% (104)511Kart
Munk3% (86)252Kart
Grønnspett3% (82)147Kart
Jernspurv3% (72)215Kart
Ravn2% (66)655Kart
Bydue2% (49)462Kart
Hønsehauk2% (48)71Kart
Kaie2% (48)592Kart
Fiskemåke1% (46)477Kart
Rødvingetrost1% (40)252Kart
Stokkand1% (37)1 785Kart
Rugde1% (35)69Kart
Gråspett1% (31)52Kart
Gråhegre1% (30)51Kart
Fuglekonge1% (28)105Kart
Varsler1% (28)38Kart
Måltrost1% (27)56Kart
Dvergspett1% (27)59Kart
Brunrotte1% (27)48Kart
Kattugle1% (26)85Kart
Knoppsvane1% (26)208Kart
Svartspett1% (25)38Kart
Stjertmeis0% (23)182Kart
Linerle0% (22)86Kart
Svartbak0% (21)90Kart
Spurveugle0% (20)23Kart
Storskarv0% (19)128Kart
Havørn0% (18)41Kart
Markmus0% (18)59Kart
Fossekall0% (17)48Kart
Musvåk0% (16)28Kart
Sangsvane0% (15)190Kart
Laksand0% (14)64Kart
Brunsisik0% (14)71Kart
Kongeørn0% (13)57Kart
Kvinand0% (13)225Kart
Grevling0% (12)22Kart
Ærfugl0% (12)96Kart
Husmus0% (12)85Kart
Siland0% (10)40Kart
Elg0% (10)20Kart
Nøttekråke0% (10)33Kart
Hvitryggspett0% (10)12Kart
Grankorsnebb0% (9)39Kart
Svarthvit fluesnapper0% (9)44Kart
Rødrev0% (9)14Kart
Hare0% (9)11Kart
Furukorsnebb0% (8)46Kart
Røyskatt0% (8)9Kart
Due0% (7)46Kart
Løvsanger0% (7)29Kart
Orrfugl0% (7)78Kart
Vandrefalk0% (7)11Kart
Låvesvale0% (6)77Kart
Vintererle0% (6)25Kart
Ringtrost0% (6)9Kart
Bergirisk0% (6)32Kart
Polarsisik0% (6)26Kart
Konglebit0% (6)36Kart
Duetrost0% (6)15Kart
Toppand0% (5)23Kart
Grågås0% (5)19Kart
Heipiplerke0% (4)9Kart
Skogdue0% (4)8Kart
Hettemåke0% (4)41Kart
Tårnseiler0% (4)27Kart
Snøspurv0% (4)26Kart
Hjort0% (4)11Kart
Fasan0% (4)4Kart
Vånd0% (4)9Kart
Snømus0% (4)6Kart
Storfugl0% (4)8Kart
Mellomskarv0% (4)8Kart
Kornkråke0% (3)3Kart
Toppskarv0% (3)5Kart
Trane0% (3)5Kart
Alke0% (3)28Kart
Skjærpiplerke0% (3)7Kart
Småskogmus0% (3)7Kart
Mår0% (3)3Kart
Rosenfink0% (3)9Kart
Rødstjert0% (3)8Kart
Vannrikse0% (3)3Kart
Hubro0% (3)3Kart
Haukugle0% (3)4Kart
Vendehals0% (3)3Kart
Krattspissmus0% (3)4Kart
Vipe0% (2)3Kart
Krikkand0% (2)3Kart
Strandsnipe0% (2)14Kart
Tjeld0% (2)9Kart
Sanglerke0% (2)4Kart
Gransanger0% (2)2Kart
Hagesanger0% (2)2Kart
Sivspurv0% (2)4Kart
Kanadagås0% (2)7Kart
Gjøk0% (2)6Kart
Sothøne0% (2)4Kart
Havelle0% (2)3Kart
Duefamilien0% (2)10Kart
Tårnfalk0% (2)3Kart
Klatremus0% (2)2Kart
Tornirisk0% (2)4Kart
Hortulan0% (2)5Kart
Møller0% (2)2Kart
Myrhauk0% (2)2Kart
Hornugle0% (2)3Kart
Nattravn0% (2)2Kart
Hærfugl0% (2)2Kart
Mandarinand0% (2)3Kart
Taksvale0% (1)4Kart
Bøksanger0% (1)2Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Båndkorsnebb0% (1)4Kart
Sildemåke0% (1)18Kart
Mink0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)2Kart
Sjøorre0% (1)1Kart
Sædgås0% (1)1Kart
Hvitkinngås0% (1)5Kart
Lappfiskand0% (1)2Kart
Fjæreplytt0% (1)1Kart
Piggsvin0% (1)2Kart
Storskogmus0% (1)1Kart
Gulerle0% (1)1Kart
Steinskvett0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)4Kart
Svartstrupe0% (1)2Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Lirype0% (1)6Kart
Lappugle0% (1)1Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart