Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Agder

Det er til nå registrert totalt 342 749 individ og 169 arter fra 2 195 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (2 069)73 942Kart
Blåmeis88% (1 942)45 465Kart
Skjære72% (1 586)16 572Kart
Svarttrost68% (1 508)13 087Kart
Rødstrupe64% (1 421)6 500Kart
Spettmeis56% (1 230)6 969Kart
Gråspurv45% (1 002)37 077Kart
Dompap43% (950)14 358Kart
Flaggspett39% (876)3 032Kart
Grønnfink38% (855)23 112Kart
Nøtteskrike32% (703)4 061Kart
Pilfink31% (688)14 358Kart
Kråke28% (627)7 967Kart
Bokfink26% (582)8 228Kart
Bjørkefink25% (556)16 121Kart
Svartmeis21% (465)2 303Kart
Gulspurv20% (442)6 364Kart
Kjernebiter16% (371)3 724Kart
Ringdue15% (350)3 412Kart
Grønnsisik15% (345)7 945Kart
Granmeis15% (342)2 182Kart
Ekorn14% (319)946Kart
Spurvehauk12% (267)557Kart
Stillits11% (263)2 601Kart
Gråsisik11% (253)4 877Kart
Gråtrost10% (238)985Kart
Gjerdesmett9% (217)551Kart
Stær7% (156)1 776Kart
Toppmeis6% (139)460Kart
Trekryper5% (118)206Kart
Gråmåke5% (117)1 463Kart
Løvmeis5% (116)480Kart
Tyrkerdue5% (110)714Kart
Sidensvans4% (104)1 880Kart
Katt4% (99)373Kart
Rådyr4% (92)437Kart
Munk3% (85)240Kart
Grønnspett3% (76)132Kart
Jernspurv3% (72)213Kart
Ravn2% (61)591Kart
Fiskemåke2% (45)464Kart
Kaie2% (45)531Kart
Bydue2% (45)435Kart
Hønsehauk2% (44)63Kart
Rødvingetrost1% (39)251Kart
Stokkand1% (37)1 641Kart
Rugde1% (32)63Kart
Gråhegre1% (29)50Kart
Gråspett1% (29)49Kart
Fuglekonge1% (27)100Kart
Måltrost1% (27)56Kart
Dvergspett1% (26)57Kart
Knoppsvane1% (25)203Kart
Brunrotte1% (25)42Kart
Varsler1% (24)32Kart
Svartspett1% (23)35Kart
Linerle1% (22)86Kart
Svartbak0% (21)89Kart
Stjertmeis0% (21)175Kart
Kattugle0% (21)75Kart
Storskarv0% (19)116Kart
Markmus0% (18)57Kart
Fossekall0% (17)48Kart
Havørn0% (16)35Kart
Musvåk0% (15)25Kart
Spurveugle0% (14)17Kart
Kongeørn0% (13)56Kart
Laksand0% (13)62Kart
Sangsvane0% (13)178Kart
Kvinand0% (12)176Kart
Ærfugl0% (12)96Kart
Brunsisik0% (12)64Kart
Husmus0% (11)35Kart
Svarthvit fluesnapper0% (9)44Kart
Siland0% (9)36Kart
Grevling0% (9)17Kart
Nøttekråke0% (9)32Kart
Hvitryggspett0% (9)9Kart
Grankorsnebb0% (8)38Kart
Due0% (7)46Kart
Løvsanger0% (7)29Kart
Låvesvale0% (6)77Kart
Elg0% (6)14Kart
Røyskatt0% (6)6Kart
Rødrev0% (6)10Kart
Hare0% (6)8Kart
Orrfugl0% (6)68Kart
Vintererle0% (6)25Kart
Ringtrost0% (6)9Kart
Bergirisk0% (6)17Kart
Vandrefalk0% (6)9Kart
Polarsisik0% (6)26Kart
Konglebit0% (6)33Kart
Duetrost0% (6)15Kart
Toppand0% (5)23Kart
Grågås0% (5)19Kart
Heipiplerke0% (4)9Kart
Furukorsnebb0% (4)27Kart
Hettemåke0% (4)41Kart
Tårnseiler0% (4)27Kart
Snøspurv0% (4)26Kart
Fasan0% (4)4Kart
Vånd0% (4)9Kart
Snømus0% (4)5Kart
Kornkråke0% (3)3Kart
Hjort0% (3)9Kart
Toppskarv0% (3)5Kart
Trane0% (3)5Kart
Alke0% (3)28Kart
Skjærpiplerke0% (3)7Kart
Rosenfink0% (3)9Kart
Rødstjert0% (3)7Kart
Vannrikse0% (3)3Kart
Hubro0% (3)3Kart
Haukugle0% (3)4Kart
Vendehals0% (3)3Kart
Krattspissmus0% (3)4Kart
Mellomskarv0% (3)7Kart
Vipe0% (2)3Kart
Krikkand0% (2)3Kart
Strandsnipe0% (2)14Kart
Tjeld0% (2)9Kart
Sanglerke0% (2)4Kart
Gransanger0% (2)2Kart
Hagesanger0% (2)2Kart
Skogdue0% (2)5Kart
Sivspurv0% (2)4Kart
Kanadagås0% (2)7Kart
Gjøk0% (2)6Kart
Sothøne0% (2)4Kart
Havelle0% (2)3Kart
Tårnfalk0% (2)3Kart
Småskogmus0% (2)6Kart
Klatremus0% (2)2Kart
Hortulan0% (2)5Kart
Møller0% (2)2Kart
Myrhauk0% (2)2Kart
Storfugl0% (2)6Kart
Hornugle0% (2)3Kart
Nattravn0% (2)2Kart
Hærfugl0% (2)2Kart
Mandarinand0% (2)3Kart
Taksvale0% (1)4Kart
Bøksanger0% (1)2Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Sildemåke0% (1)18Kart
Mink0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)2Kart
Sjøorre0% (1)1Kart
Hvitkinngås0% (1)5Kart
Lappfiskand0% (1)2Kart
Fjæreplytt0% (1)1Kart
Duefamilien0% (1)2Kart
Piggsvin0% (1)2Kart
Lavskrike0% (1)4Kart
Storskogmus0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Gulerle0% (1)1Kart
Steinskvett0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)4Kart
Svartstrupe0% (1)2Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Lirype0% (1)6Kart
Lappugle0% (1)1Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart