Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Agder

Det er til nå registrert totalt 272888 individ og 163 arter fra 1712 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (1624)59702
Blåmeis89% (1526)35783
Skjære71% (1226)12446
Svarttrost66% (1146)9882
Rødstrupe62% (1069)4866
Spettmeis53% (915)5159
Dompap46% (790)12288
Gråspurv42% (733)28824
Grønnfink40% (692)19825
Flaggspett38% (657)2232
Nøtteskrike34% (591)3362
Pilfink30% (527)10796
Kråke29% (512)5288
Bokfink28% (496)7208
Bjørkefink23% (408)11420
Svartmeis22% (382)1904
Gulspurv22% (378)5679
Grønnsisik18% (309)7280
Kjernebiter17% (307)3200
Ringdue17% (298)2780
Granmeis16% (274)1859
Gråsisik13% (230)4662
Spurvehauk12% (210)434
Gråtrost11% (203)872
Ekorn11% (195)556
Stillits10% (186)1728
Gjerdesmett8% (137)381
Toppmeis7% (131)435
Stær6% (114)1205
Løvmeis5% (100)422
Gråmåke5% (99)1287
Sidensvans5% (97)1782
Tyrkerdue5% (92)573
Trekryper5% (91)167
Munk3% (67)189
Grønnspett3% (61)100
Katt3% (60)245
Jernspurv3% (56)181
Rådyr3% (53)257
Ravn2% (50)434
Fiskemåke2% (39)405
Kaie2% (38)439
Hønsehauk1% (33)46
Rødvingetrost1% (32)234
Bydue1% (31)300
Stokkand1% (25)1308
Fuglekonge1% (23)78
Linerle1% (22)78
Måltrost1% (22)49
Dvergspett1% (22)51
Varsler1% (22)30
Knoppsvane1% (21)164
Gråhegre1% (20)33
Gråspett1% (19)34
Svartbak1% (18)74
Stjertmeis1% (18)149
Svartspett1% (18)28
Kattugle0% (17)64
Storskarv0% (17)103
Rugde0% (16)27
Fossekall0% (12)41
Brunrotte0% (12)25
Spurveugle0% (12)15
Laksand0% (11)58
Havørn0% (11)27
Brunsisik0% (11)60
Musvåk0% (10)19
Svarthvit fluesnapper0% (9)44
Kvinand0% (9)114
Kongeørn0% (8)45
Grankorsnebb0% (7)35
Løvsanger0% (7)29
Siland0% (7)30
Grevling0% (7)10
Ærfugl0% (7)50
Markmus0% (7)17
Nøttekråke0% (7)27
Hvitryggspett0% (7)7
Due0% (6)36
Sangsvane0% (6)151
Husmus0% (6)19
Bergirisk0% (6)17
Polarsisik0% (6)26
Låvesvale0% (5)67
Toppand0% (5)23
Vintererle0% (5)23
Ringtrost0% (5)8
Konglebit0% (5)32
Heipiplerke0% (4)9
Furukorsnebb0% (4)27
Hettemåke0% (4)41
Tårnseiler0% (4)27
Elg0% (4)9
Røyskatt0% (4)4
Rødrev0% (4)4
Hare0% (4)6
Orrfugl0% (4)39
Vandrefalk0% (4)7
Duetrost0% (4)4
Kornkråke0% (3)3
Snøspurv0% (3)25
Hjort0% (3)9
Grågås0% (3)5
Fasan0% (3)3
Trane0% (3)5
Rosenfink0% (3)9
Rødstjert0% (3)7
Vannrikse0% (3)3
Hubro0% (3)3
Haukugle0% (3)4
Vendehals0% (3)3
Vipe0% (2)3
Krikkand0% (2)3
Strandsnipe0% (2)14
Sanglerke0% (2)4
Gransanger0% (2)2
Hagesanger0% (2)2
Skogdue0% (2)5
Sivspurv0% (2)4
Kanadagås0% (2)7
Gjøk0% (2)6
Sothøne0% (2)4
Toppskarv0% (2)4
Alke0% (2)24
Skjærpiplerke0% (2)3
Småskogmus0% (2)6
Vånd0% (2)6
Møller0% (2)2
Myrhauk0% (2)2
Storfugl0% (2)6
Hornugle0% (2)3
Nattravn0% (2)2
Hærfugl0% (2)2
Krattspissmus0% (2)3
Taksvale0% (1)4
Tjeld0% (1)1
Bøksanger0% (1)2
Brunnakke0% (1)1
Sildemåke0% (1)18
Mink0% (1)1
Sjøorre0% (1)1
Hvitkinngås0% (1)5
Havelle0% (1)2
Lappfiskand0% (1)2
Duefamilien0% (1)2
Tårnfalk0% (1)1
Lavskrike0% (1)4
Snømus0% (1)2
Tornirisk0% (1)2
Steinskvett0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Jaktfalk0% (1)1
Hortulan0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)4
Svartstrupe0% (1)2
Fjellvåk0% (1)1
Lirype0% (1)6
Lappugle0% (1)1
Jordugle0% (1)1
Perleugle0% (1)1
Svartkråke0% (1)1
Mandarinand0% (1)2
Mellomskarv0% (1)2