Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Oslo

Det er til nå registrert totalt 146336 individ og 119 arter fra 1480 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis91% (1351)20594
Skjære81% (1204)10321
Blåmeis81% (1202)13638
Svarttrost76% (1131)7246
Gråspurv48% (714)16585
Spettmeis46% (693)2956
Pilfink44% (661)16212
Grønnfink42% (631)12792
Flaggspett38% (564)1618
Dompap34% (513)5810
Kråke27% (414)2524
Rødstrupe26% (387)1077
Ekorn23% (341)1177
Grønnsisik21% (325)7194
Gråsisik20% (303)7634
Stillits18% (274)3017
Gråtrost17% (262)874
Svartmeis14% (212)951
Gulspurv13% (204)2330
Kjernebiter11% (164)817
Bydue8% (132)1785
Spurvehauk8% (120)193
Granmeis7% (108)413
Bjørkefink6% (100)1054
Bokfink6% (99)659
Nøtteskrike6% (97)372
Ringdue6% (90)556
Gråmåke5% (85)617
Rådyr5% (83)546
Katt4% (73)300
Toppmeis4% (65)205
Sidensvans4% (64)1858
Trekryper3% (56)144
Tyrkerdue2% (42)425
Stjertmeis2% (41)317
Kaie2% (36)319
Fiskemåke2% (33)134
Hønsehauk1% (26)30
Gjerdesmett1% (26)40
Løvmeis1% (24)57
Stær1% (22)164
Munk1% (21)75
Fuglekonge1% (18)61
Nøttekråke1% (16)32
Grankorsnebb0% (14)41
Rødvingetrost0% (11)19
Markmus0% (10)22
Gråhegre0% (9)12
Brunsisik0% (9)34
Polarsisik0% (8)12
Stokkand0% (7)76
Kattugle0% (7)10
Grønnspett0% (7)39
Linerle0% (6)17
Jernspurv0% (6)12
Dvergspett0% (6)10
Brunrotte0% (6)13
Rødrev0% (5)9
Svartspett0% (5)5
Skogdue0% (4)11
Fossekall0% (4)9
Elg0% (4)7
Duefamilien0% (4)18
Ringtrost0% (4)5
Husmus0% (4)10
Småskogmus0% (4)6
Spurveugle0% (4)6
Svartbak0% (3)14
Hettemåke0% (3)23
Måltrost0% (3)4
Ravn0% (3)3
Knoppsvane0% (3)14
Hare0% (3)6
Grevling0% (3)7
Lavskrike0% (3)5
Storskogmus0% (3)6
Vandrefalk0% (3)3
Konglebit0% (3)6
Musvåk0% (2)2
Løvsanger0% (2)4
Gråspett0% (2)2
Snøspurv0% (2)7
Storskarv0% (2)2
Vånd0% (2)3
Snømus0% (2)2
Perleugle0% (2)2
Toppand0% (1)4
Krikkand0% (1)5
Brunnakke0% (1)1
Heipiplerke0% (1)2
Kornkråke0% (1)1
Båndkorsnebb0% (1)20
Hagesanger0% (1)1
Sothøne0% (1)20
Due0% (1)2
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Røyskatt0% (1)1
Toppdykker0% (1)1
Hjort0% (1)2
Havørn0% (1)1
Grågås0% (1)2
Fasan0% (1)1
Sangsvane0% (1)2
Hvitkinngås0% (1)4
Stjertand0% (1)1
Vintererle0% (1)1
Piggsvin0% (1)1
Tårnfalk0% (1)1
Klatremus0% (1)3
Bergirisk0% (1)3
Dvergfalk0% (1)1
Møller0% (1)2
Varsler0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Svartkråke0% (1)1
Svartglente0% (1)1
Mellomskarv0% (1)4