Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Alver (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 28910 individ og 87 arter fra 237 hager.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (231)5017
Blåmeis90% (214)3249
Svarttrost89% (213)2105
Rødstrupe75% (178)686
Skjære69% (165)1391
Spettmeis61% (146)785
Grønnfink46% (110)2730
Granmeis45% (107)649
Dompap43% (102)956
Kråke37% (88)1217
Flaggspett36% (86)201
Gråspurv35% (85)2118
Svartmeis32% (77)444
Grønnsisik29% (70)1392
Bokfink27% (65)434
Bjørkefink25% (61)1360
Løvmeis24% (59)437
Nøtteskrike21% (50)249
Gråsisik19% (47)735
Gjerdesmett17% (42)108
Gulspurv15% (36)433
Spurvehauk9% (23)44
Gråtrost8% (21)138
Stillits8% (20)329
Stjertmeis6% (15)145
Katt6% (15)59
Stær5% (13)66
Gråmåke5% (12)204
Grønnspett5% (12)15
Trekryper5% (12)17
Gråhegre4% (11)95
Havørn4% (11)20
Ringdue4% (10)85
Fuglekonge3% (9)31
Kattugle2% (7)13
Toppmeis2% (7)11
Hønsehauk2% (6)11
Munk2% (6)13
Ravn2% (6)15
Rødvingetrost2% (6)21
Ekorn2% (6)20
Kjernebiter2% (6)10
Stokkand2% (5)15
Sidensvans2% (5)44
Brunsisik2% (5)27
Svartbak1% (4)27
Siland1% (3)44
Knoppsvane1% (3)9
Hjort1% (3)18
Storskarv1% (3)10
Ærfugl1% (3)491
Pilfink1% (3)11
Mår1% (3)11
Fiskemåke0% (2)15
Enkeltbekkasin0% (2)9
Gråspett0% (2)4
Kvinand0% (2)8
Dvergspett0% (2)4
Røyskatt0% (2)2
Brunrotte0% (2)2
Tyrkerdue0% (2)5
Husmus0% (2)5
Småskogmus0% (2)3
Nøttekråke0% (2)6
Toppand0% (1)2
Oter0% (1)2
Kongeørn0% (1)1
Musvåk0% (1)1
Jernspurv0% (1)11
Kaie0% (1)14
Furukorsnebb0% (1)2
Grankorsnebb0% (1)3
Skogdue0% (1)1
Rugde0% (1)4
Fossekall0% (1)11
Mink0% (1)2
Rødrev0% (1)1
Snøspurv0% (1)2
Grågås0% (1)5
Sangsvane0% (1)2
Toppskarv0% (1)2
Bydue0% (1)2
Markmus0% (1)4
Dvergfalk0% (1)1
Polarsisik0% (1)4
Pirol0% (1)4
Haukugle0% (1)1