Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Alver (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 28910 individ og 87 arter fra 237 hager.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (231)5017
Blåmeis90% (214)3249
Grønnfink46% (110)2730
Gråspurv35% (85)2118
Svarttrost89% (213)2105
Grønnsisik29% (70)1392
Skjære69% (165)1391
Bjørkefink25% (61)1360
Kråke37% (88)1217
Dompap43% (102)956
Spettmeis61% (146)785
Gråsisik19% (47)735
Rødstrupe75% (178)686
Granmeis45% (107)649
Ærfugl1% (3)491
Svartmeis32% (77)444
Løvmeis24% (59)437
Bokfink27% (65)434
Gulspurv15% (36)433
Stillits8% (20)329
Nøtteskrike21% (50)249
Gråmåke5% (12)204
Flaggspett36% (86)201
Stjertmeis6% (15)145
Gråtrost8% (21)138
Gjerdesmett17% (42)108
Gråhegre4% (11)95
Ringdue4% (10)85
Stær5% (13)66
Katt6% (15)59
Spurvehauk9% (23)44
Siland1% (3)44
Sidensvans2% (5)44
Fuglekonge3% (9)31
Svartbak1% (4)27
Brunsisik2% (5)27
Rødvingetrost2% (6)21
Ekorn2% (6)20
Havørn4% (11)20
Hjort1% (3)18
Trekryper5% (12)17
Stokkand2% (5)15
Fiskemåke0% (2)15
Ravn2% (6)15
Grønnspett5% (12)15
Kaie0% (1)14
Kattugle2% (7)13
Munk2% (6)13
Hønsehauk2% (6)11
Jernspurv0% (1)11
Toppmeis2% (7)11
Fossekall0% (1)11
Pilfink1% (3)11
Mår1% (3)11
Storskarv1% (3)10
Kjernebiter2% (6)10
Enkeltbekkasin0% (2)9
Knoppsvane1% (3)9
Kvinand0% (2)8
Nøttekråke0% (2)6
Grågås0% (1)5
Tyrkerdue0% (2)5
Husmus0% (2)5
Rugde0% (1)4
Gråspett0% (2)4
Dvergspett0% (2)4
Markmus0% (1)4
Polarsisik0% (1)4
Pirol0% (1)4
Grankorsnebb0% (1)3
Småskogmus0% (2)3
Toppand0% (1)2
Oter0% (1)2
Furukorsnebb0% (1)2
Mink0% (1)2
Røyskatt0% (2)2
Snøspurv0% (1)2
Sangsvane0% (1)2
Brunrotte0% (2)2
Toppskarv0% (1)2
Bydue0% (1)2
Kongeørn0% (1)1
Musvåk0% (1)1
Skogdue0% (1)1
Rødrev0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Haukugle0% (1)1