Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Alver (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 29233 individ og 91 arter fra 238 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (232)5044
Blåmeis90% (215)3272
Svarttrost89% (214)2110
Rødstrupe75% (179)691
Skjære69% (166)1397
Spettmeis61% (146)787
Grønnfink47% (112)2737
Granmeis44% (107)652
Dompap43% (103)968
Kråke37% (89)1226
Flaggspett36% (87)204
Gråspurv36% (86)2129
Svartmeis32% (78)451
Grønnsisik30% (72)1410
Bokfink28% (67)500
Bjørkefink26% (63)1378
Løvmeis25% (60)443
Nøtteskrike21% (50)249
Gråsisik19% (47)737
Gjerdesmett18% (43)112
Gulspurv15% (38)437
Spurvehauk10% (24)46
Gråtrost8% (21)138
Stillits8% (21)335
Stjertmeis6% (16)155
Katt6% (15)59
Stær5% (14)68
Grønnspett5% (13)16
Gråmåke5% (12)204
Havørn5% (12)28
Trekryper5% (12)17
Gråhegre4% (11)96
Ringdue4% (11)87
Fuglekonge3% (9)31
Hønsehauk2% (7)13
Kattugle2% (7)13
Toppmeis2% (7)11
Ravn2% (7)18
Ekorn2% (7)22
Kjernebiter2% (7)12
Munk2% (6)13
Rødvingetrost2% (6)21
Stokkand2% (5)15
Sidensvans2% (5)44
Brunsisik2% (5)27
Svartbak1% (4)27
Siland1% (3)44
Knoppsvane1% (3)9
Hjort1% (3)18
Storskarv1% (3)10
Ærfugl1% (3)491
Pilfink1% (3)11
Mår1% (3)11
Fiskemåke0% (2)15
Enkeltbekkasin0% (2)9
Kongeørn0% (2)3
Musvåk0% (2)3
Skogdue0% (2)5
Gråspett0% (2)4
Kvinand0% (2)8
Dvergspett0% (2)4
Røyskatt0% (2)2
Brunrotte0% (2)2
Tyrkerdue0% (2)5
Husmus0% (2)5
Småskogmus0% (2)3
Nøttekråke0% (2)6
Linerle0% (1)20
Låvesvale0% (1)10
Toppand0% (1)2
Oter0% (1)2
Jernspurv0% (1)11
Kaie0% (1)14
Furukorsnebb0% (1)2
Grankorsnebb0% (1)3
Rugde0% (1)4
Gjøk0% (1)2
Fossekall0% (1)11
Mink0% (1)2
Rødrev0% (1)1
Snøspurv0% (1)2
Grågås0% (1)5
Sangsvane0% (1)2
Toppskarv0% (1)2
Bydue0% (1)2
Markmus0% (1)4
Dvergfalk0% (1)1
Polarsisik0% (1)4
Pirol0% (1)4
Fjellvåk0% (1)4
Haukugle0% (1)1