Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Alver (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 39 478 individ og 96 arter fra 294 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis97% (287)6 505Kart
Svarttrost92% (272)3 058Kart
Blåmeis91% (268)4 355Kart
Rødstrupe76% (224)922Kart
Skjære72% (214)1 830Kart
Spettmeis63% (187)1 069Kart
Dompap47% (141)1 500Kart
Grønnfink47% (141)3 314Kart
Granmeis45% (133)862Kart
Kråke39% (116)1 578Kart
Gråspurv38% (112)3 016Kart
Flaggspett36% (107)252Kart
Bjørkefink34% (100)3 021Kart
Bokfink32% (95)702Kart
Svartmeis29% (86)552Kart
Grønnsisik27% (82)1 540Kart
Løvmeis23% (70)542Kart
Nøtteskrike22% (67)353Kart
Gjerdesmett17% (51)149Kart
Gråsisik15% (47)737Kart
Gulspurv13% (41)487Kart
Spurvehauk10% (31)64Kart
Stær10% (30)223Kart
Stillits9% (29)377Kart
Gråtrost8% (26)200Kart
Katt6% (19)85Kart
Stjertmeis5% (17)191Kart
Havørn5% (15)38Kart
Gråmåke4% (14)282Kart
Ringdue4% (14)103Kart
Grønnspett4% (14)20Kart
Ekorn4% (14)39Kart
Trekryper4% (14)22Kart
Gråhegre4% (12)105Kart
Ravn3% (11)35Kart
Kjernebiter3% (11)19Kart
Fuglekonge3% (10)40Kart
Kattugle3% (10)22Kart
Toppmeis2% (8)17Kart
Stokkand2% (7)37Kart
Hønsehauk2% (7)18Kart
Munk2% (7)15Kart
Rødvingetrost2% (6)21Kart
Hjort2% (6)36Kart
Pilfink2% (6)47Kart
Tyrkerdue1% (5)12Kart
Sidensvans1% (5)44Kart
Mår1% (5)14Kart
Brunsisik1% (5)27Kart
Svartbak1% (4)35Kart
Siland1% (4)68Kart
Storskarv1% (4)12Kart
Husmus1% (4)8Kart
Fiskemåke1% (3)16Kart
Enkeltbekkasin1% (3)11Kart
Gråspett1% (3)5Kart
Dvergspett1% (3)5Kart
Knoppsvane1% (3)13Kart
Ærfugl1% (3)605Kart
Nøttekråke1% (3)7Kart
Oter0% (2)6Kart
Kongeørn0% (2)3Kart
Musvåk0% (2)3Kart
Skogdue0% (2)11Kart
Kvinand0% (2)8Kart
Røyskatt0% (2)2Kart
Grågås0% (2)6Kart
Sangsvane0% (2)6Kart
Brunrotte0% (2)2Kart
Småskogmus0% (2)4Kart
Markmus0% (2)16Kart
Vånd0% (2)6Kart
Linerle0% (1)20Kart
Låvesvale0% (1)10Kart
Vipe0% (1)1Kart
Toppand0% (1)2Kart
Jernspurv0% (1)11Kart
Kaie0% (1)14Kart
Furukorsnebb0% (1)2Kart
Grankorsnebb0% (1)9Kart
Rugde0% (1)4Kart
Gjøk0% (1)2Kart
Fossekall0% (1)19Kart
Mink0% (1)2Kart
Rødrev0% (1)1Kart
Snøspurv0% (1)2Kart
Toppskarv0% (1)5Kart
Vintererle0% (1)1Kart
Piggsvin0% (1)4Kart
Bydue0% (1)2Kart
Klatremus0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)4Kart
Fjellvåk0% (1)4Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Haukugle0% (1)1Kart