Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Buskerud

Det er til nå registrert totalt 345 329 individ og 138 arter fra 2 025 foringsplasser.

Alle områder»»

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (1 894)45 944Kart
Blåmeis83% (1 690)31 360Kart
Skjære72% (1 452)18 676Kart
Dompap62% (1 252)25 957Kart
Spettmeis59% (1 191)7 192Kart
Flaggspett56% (1 125)5 073Kart
Pilfink52% (1 043)43 571Kart
Grønnfink50% (1 008)31 099Kart
Gulspurv39% (782)23 319Kart
Ekorn36% (726)3 928Kart
Granmeis35% (700)6 284Kart
Gråspurv32% (638)18 049Kart
Gråsisik30% (614)16 997Kart
Nøtteskrike30% (603)4 391Kart
Svartmeis29% (595)4 511Kart
Grønnsisik25% (515)12 868Kart
Svarttrost20% (401)1 710Kart
Stillits19% (380)6 062Kart
Rødstrupe18% (370)1 038Kart
Kråke17% (347)5 045Kart
Toppmeis16% (331)1 509Kart
Bjørkefink15% (303)5 123Kart
Spurvehauk15% (294)694Kart
Rådyr11% (219)1 513Kart
Bokfink10% (209)3 550Kart
Kjernebiter8% (163)997Kart
Sidensvans8% (158)4 748Kart
Gråspett8% (157)446Kart
Trekryper7% (149)337Kart
Gråtrost6% (127)1 082Kart
Katt6% (125)636Kart
Stjertmeis5% (103)830Kart
Kaie4% (78)1 253Kart
Bydue4% (77)1 867Kart
Grønnspett4% (75)135Kart
Lavskrike3% (69)311Kart
Ravn3% (66)290Kart
Løvmeis3% (60)260Kart
Hønsehauk3% (56)90Kart
Ringdue3% (56)833Kart
Rødrev3% (56)107Kart
Tyrkerdue2% (48)361Kart
Hare2% (47)107Kart
Stær2% (41)773Kart
Stokkand2% (40)1 096Kart
Spurveugle2% (40)54Kart
Brunsisik2% (33)312Kart
Nøttekråke2% (31)105Kart
Markmus1% (30)80Kart
Svartspett1% (25)46Kart
Gjerdesmett1% (25)45Kart
Elg1% (24)74Kart
Dvergspett1% (21)33Kart
Jernspurv1% (20)77Kart
Fuglekonge1% (19)71Kart
Grankorsnebb1% (19)92Kart
Husmus1% (19)162Kart
Mår1% (19)25Kart
Varsler1% (18)20Kart
Gråmåke1% (17)266Kart
Orrfugl1% (17)87Kart
Fasan1% (16)52Kart
Sangsvane1% (15)174Kart
Polarsisik1% (15)30Kart
Kattugle1% (14)30Kart
Munk1% (14)31Kart
Kongeørn1% (13)26Kart
Rødvingetrost1% (13)37Kart
Røyskatt1% (12)23Kart
Konglebit1% (12)27Kart
Haukugle1% (12)14Kart
Linerle1% (11)93Kart
Kvinand1% (11)60Kart
Svarthvit fluesnapper0% (9)27Kart
Fossekall0% (9)20Kart
Knoppsvane0% (9)59Kart
Grevling0% (9)27Kart
Brunrotte0% (8)14Kart
Lirype0% (8)149Kart
Perleugle0% (8)11Kart
Skogdue0% (7)29Kart
Storfugl0% (7)20Kart
Fiskemåke0% (6)96Kart
Kornkråke0% (6)29Kart
Småskogmus0% (6)11Kart
Laksand0% (5)10Kart
Snømus0% (5)6Kart
Furukorsnebb0% (4)20Kart
Måltrost0% (4)16Kart
Vånd0% (4)9Kart
Musvåk0% (3)9Kart
Kanadagås0% (3)21Kart
Mink0% (3)3Kart
Hjort0% (3)7Kart
Grågås0% (3)232Kart
Toppskarv0% (3)4Kart
Storskogmus0% (3)10Kart
Fjellmarkmus0% (3)11Kart
Klatremus0% (3)6Kart
Dvergfalk0% (3)3Kart
Rødstjert0% (3)4Kart
Duetrost0% (3)5Kart
Fjellrype0% (3)38Kart
Hettemåke0% (2)3Kart
Due0% (2)4Kart
Løvsanger0% (2)10Kart
Tårnseiler0% (2)25Kart
Snøspurv0% (2)16Kart
Ringtrost0% (2)8Kart
Bergirisk0% (2)30Kart
Jaktfalk0% (2)3Kart
Gråfluesnapper0% (2)8Kart
Tretåspett0% (2)2Kart
Låvesvale0% (1)5Kart
Taksvale0% (1)62Kart
Toppand0% (1)2Kart
Svartbak0% (1)1Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)2Kart
Gransanger0% (1)14Kart
Sivspurv0% (1)1Kart
Sothøne0% (1)10Kart
Rype0% (1)4Kart
Skogmus0% (1)2Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Svartand0% (1)13Kart
Trane0% (1)4Kart
Piggsvin0% (1)1Kart
Tårnfalk0% (1)6Kart
Tornirisk0% (1)7Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Møller0% (1)1Kart
Myrhauk0% (1)1Kart
Lappugle0% (1)1Kart
Hvitryggspett0% (1)1Kart
Klippedue0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)3Kart