Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Arendal (Agder)

Det er til nå registrert totalt 37789 individ og 95 arter fra 214 hager.

Alle områder»Agder»Arendal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis91% (196)6445
Blåmeis88% (189)4272
Skjære76% (164)1612
Rødstrupe75% (162)768
Svarttrost70% (151)1353
Spettmeis64% (137)750
Gråspurv53% (115)4030
Flaggspett50% (107)414
Pilfink43% (94)2124
Kråke41% (88)1686
Dompap40% (87)1518
Grønnfink39% (85)1895
Nøtteskrike30% (65)349
Bokfink29% (64)828
Bjørkefink29% (63)2518
Ringdue24% (52)685
Grønnsisik21% (46)1307
Svartmeis19% (42)179
Gulspurv18% (40)560
Kjernebiter18% (39)428
Stillits17% (37)298
Gråsisik15% (33)721
Gråtrost14% (32)231
Ekorn13% (29)81
Spurvehauk13% (28)49
Sidensvans11% (25)758
Toppmeis10% (22)42
Gråmåke9% (21)280
Gjerdesmett9% (21)42
Trekryper7% (16)28
Granmeis7% (15)32
Stær6% (14)151
Rådyr6% (14)90
Munk6% (13)30
Katt6% (13)42
Jernspurv5% (12)62
Grønnspett4% (10)12
Fiskemåke3% (8)101
Kaie3% (7)107
Ravn3% (7)206
Stokkand2% (6)73
Rødvingetrost2% (6)180
Svartspett2% (6)9
Bydue2% (6)77
Tyrkerdue2% (6)14
Hønsehauk2% (5)6
Knoppsvane2% (5)35
Musvåk1% (4)7
Løvmeis1% (4)8
Dvergspett1% (4)5
Gråhegre1% (3)3
Svartbak1% (3)16
Stjertmeis1% (3)16
Kattugle1% (3)6
Due1% (3)32
Grevling1% (3)5
Brunrotte1% (3)11
Linerle0% (2)12
Fuglekonge0% (2)4
Rugde0% (2)3
Måltrost0% (2)3
Sothøne0% (2)4
Gråspett0% (2)3
Elg0% (2)4
Grågås0% (2)3
Storskarv0% (2)4
Brunsisik0% (2)10
Rødstjert0% (2)6
Spurveugle0% (2)2
Hærfugl0% (2)2
Låvesvale0% (1)53
Toppand0% (1)2
Kanadagås0% (1)1
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Fossekall0% (1)2
Mink0% (1)1
Røyskatt0% (1)1
Rødrev0% (1)1
Snøspurv0% (1)4
Sangsvane0% (1)6
Hvitkinngås0% (1)5
Ærfugl0% (1)14
Alke0% (1)23
Tårnfalk0% (1)1
Småskogmus0% (1)2
Markmus0% (1)2
Snømus0% (1)2
Bergirisk0% (1)5
Rosenfink0% (1)7
Møller0% (1)1
Svartstrupe0% (1)2
Hubro0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Mellomskarv0% (1)2