Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestvågøy (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 18 475 individ og 81 arter fra 138 foringsplasser.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis90% (125)2 259Kart
Skjære73% (101)1 384Kart
Svarttrost68% (94)387Kart
Grønnfink61% (85)2 102Kart
Gråspurv59% (82)4 201Kart
Kråke54% (75)1 284Kart
Dompap51% (71)866Kart
Granmeis34% (48)314Kart
Bjørkefink32% (45)1 309Kart
Blåmeis26% (37)189Kart
Gråsisik19% (27)596Kart
Gråtrost15% (21)235Kart
Havørn13% (19)77Kart
Bokfink12% (17)93Kart
Sidensvans12% (17)416Kart
Rødstrupe10% (14)22Kart
Ravn9% (13)57Kart
Rødvingetrost8% (12)229Kart
Tyrkerdue8% (12)38Kart
Spurvehauk7% (11)13Kart
Stær7% (10)121Kart
Flaggspett7% (10)10Kart
Nøtteskrike5% (8)18Kart
Sangsvane5% (7)95Kart
Stokkand4% (6)245Kart
Gråmåke4% (6)109Kart
Gråhegre3% (5)204Kart
Kongeørn3% (5)21Kart
Grankorsnebb3% (5)22Kart
Siland3% (5)48Kart
Røyskatt3% (5)6Kart
Grønnsisik3% (5)25Kart
Oter2% (4)5Kart
Munk2% (4)8Kart
Katt2% (4)12Kart
Bergirisk2% (4)244Kart
Fiskemåke2% (3)247Kart
Ringdue2% (3)5Kart
Gråspett2% (3)6Kart
Storskarv2% (3)48Kart
Ringtrost2% (3)6Kart
Gjerdesmett2% (3)3Kart
Lirype2% (3)25Kart
Linerle1% (2)15Kart
Hønsehauk1% (2)2Kart
Krykkje1% (2)154Kart
Svartbak1% (2)37Kart
Enkeltbekkasin1% (2)7Kart
Svartmeis1% (2)8Kart
Svarthvit fluesnapper1% (2)8Kart
Løvsanger1% (2)48Kart
Fossekall1% (2)5Kart
Rødrev1% (2)3Kart
Ærfugl1% (2)428Kart
Teist1% (2)6Kart
Konglebit1% (2)21Kart
Låvesvale0% (1)5Kart
Toppand0% (1)20Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Kornkråke0% (1)1Kart
Båndkorsnebb0% (1)2Kart
Hettemåke0% (1)16Kart
Sivspurv0% (1)1Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Måltrost0% (1)1Kart
Sandsvale0% (1)20Kart
Gulspurv0% (1)2Kart
Kvinand0% (1)1Kart
Laksand0% (1)1Kart
Elg0% (1)4Kart
Knoppsvane0% (1)5Kart
Mink0% (1)1Kart
Hare0% (1)2Kart
Snøspurv0% (1)20Kart
Grågås0% (1)2Kart
Horndykker0% (1)11Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Pilfink0% (1)8Kart
Husmus0% (1)1Kart
Vånd0% (1)1Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart