Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestvågøy (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 12671 individ og 70 arter fra 94 hager.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (85)1618
Skjære77% (73)1043
Svarttrost67% (63)243
Gråspurv61% (58)3296
Kråke58% (55)917
Grønnfink58% (55)1439
Dompap46% (44)460
Granmeis30% (29)193
Bjørkefink26% (25)309
Blåmeis26% (25)123
Gråsisik19% (18)294
Gråtrost18% (17)209
Sidensvans15% (15)366
Havørn12% (12)38
Rødvingetrost11% (11)228
Flaggspett10% (10)10
Spurvehauk9% (9)10
Bokfink9% (9)38
Rødstrupe9% (9)13
Ravn9% (9)32
Stær8% (8)112
Tyrkerdue7% (7)24
Gråmåke5% (5)105
Siland5% (5)21
Grønnsisik5% (5)25
Stokkand4% (4)127
Gråhegre4% (4)154
Katt4% (4)11
Sangsvane4% (4)69
Kongeørn3% (3)5
Nøtteskrike3% (3)6
Løvmeis3% (3)29
Linerle2% (2)15
Krykkje2% (2)131
Svartbak2% (2)37
Fiskemåke2% (2)221
Svartmeis2% (2)3
Grankorsnebb2% (2)9
Munk2% (2)3
Svarthvit fluesnapper2% (2)8
Løvsanger2% (2)48
Fossekall2% (2)5
Gråspett2% (2)4
Storskarv2% (2)43
Ærfugl2% (2)428
Konglebit2% (2)21
Lirype2% (2)10
Låvesvale1% (1)5
Hønsehauk1% (1)1
Toppand1% (1)20
Krikkand1% (1)1
Enkeltbekkasin1% (1)6
Kornkråke1% (1)1
Hettemåke1% (1)16
Sivspurv1% (1)1
Ringdue1% (1)2
Gjøk1% (1)1
Måltrost1% (1)1
Sandsvale1% (1)30
Gulspurv1% (1)2
Kvinand1% (1)1
Røyskatt1% (1)1
Rødrev1% (1)2
Hare1% (1)1
Grågås1% (1)2
Horndykker1% (1)11
Teist1% (1)1
Ringtrost1% (1)3
Bergirisk1% (1)8
Vandrefalk1% (1)1