Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestvågøy (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 19 805 individ og 81 arter fra 147 foringsplasser.

Alle områder»Nordland»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis91% (134)2 454Kart
Skjære74% (110)1 492Kart
Svarttrost69% (102)433Kart
Grønnfink61% (90)2 518Kart
Gråspurv60% (89)4 418Kart
Kråke52% (77)1 364Kart
Dompap51% (75)934Kart
Granmeis36% (54)348Kart
Bjørkefink30% (45)1 309Kart
Blåmeis28% (42)214Kart
Gråsisik19% (28)598Kart
Gråtrost14% (21)235Kart
Havørn14% (21)91Kart
Bokfink11% (17)102Kart
Sidensvans11% (17)416Kart
Rødstrupe9% (14)23Kart
Ravn9% (14)71Kart
Tyrkerdue9% (14)42Kart
Spurvehauk8% (12)15Kart
Rødvingetrost8% (12)229Kart
Sangsvane7% (11)106Kart
Stær6% (10)121Kart
Flaggspett6% (10)10Kart
Nøtteskrike5% (8)18Kart
Røyskatt5% (8)9Kart
Stokkand4% (7)288Kart
Gråmåke4% (7)111Kart
Gråhegre4% (6)221Kart
Kongeørn3% (5)21Kart
Grankorsnebb3% (5)22Kart
Siland3% (5)50Kart
Katt3% (5)13Kart
Grønnsisik3% (5)25Kart
Oter2% (4)5Kart
Munk2% (4)8Kart
Bergirisk2% (4)244Kart
Lirype2% (4)27Kart
Svartbak2% (3)38Kart
Fiskemåke2% (3)247Kart
Svartmeis2% (3)12Kart
Ringdue2% (3)5Kart
Gråspett2% (3)6Kart
Storskarv2% (3)48Kart
Ringtrost2% (3)6Kart
Gjerdesmett2% (3)3Kart
Linerle1% (2)15Kart
Hønsehauk1% (2)2Kart
Krykkje1% (2)162Kart
Enkeltbekkasin1% (2)7Kart
Svarthvit fluesnapper1% (2)8Kart
Løvsanger1% (2)48Kart
Fossekall1% (2)6Kart
Rødrev1% (2)3Kart
Ærfugl1% (2)428Kart
Teist1% (2)6Kart
Konglebit1% (2)21Kart
Låvesvale0% (1)5Kart
Toppand0% (1)20Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Kornkråke0% (1)1Kart
Båndkorsnebb0% (1)2Kart
Hettemåke0% (1)16Kart
Sivspurv0% (1)1Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Måltrost0% (1)1Kart
Sandsvale0% (1)20Kart
Gulspurv0% (1)2Kart
Kvinand0% (1)1Kart
Laksand0% (1)1Kart
Elg0% (1)4Kart
Knoppsvane0% (1)5Kart
Mink0% (1)1Kart
Hare0% (1)2Kart
Snøspurv0% (1)20Kart
Grågås0% (1)2Kart
Horndykker0% (1)11Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Pilfink0% (1)8Kart
Husmus0% (1)1Kart
Vånd0% (1)1Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart