Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hemnes (Nordland)

Det er til nå registrert totalt 14380 individ og 69 arter fra 143 hager.

Alle områder»Nordland»Aarborte - Hattfjelldal»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (139)3239
Skjære81% (116)1255
Blåmeis74% (107)1005
Dompap71% (102)1581
Granmeis51% (73)666
Kråke46% (66)502
Gråsisik41% (60)1412
Grønnfink41% (59)995
Nøtteskrike37% (53)272
Ekorn30% (44)198
Svartmeis28% (41)243
Grønnsisik25% (36)598
Svarttrost24% (35)76
Gulspurv24% (35)518
Gråspurv17% (25)429
Flaggspett16% (23)43
Gråspett13% (19)28
Havørn12% (18)26
Elg11% (17)36
Sidensvans10% (15)160
Bokfink9% (14)45
Rådyr9% (14)40
Ravn7% (11)39
Perleugle7% (11)19
Spurvehauk6% (10)16
Pilfink5% (8)53
Bjørkefink4% (6)26
Bydue4% (6)140
Lavskrike4% (6)14
Kongeørn3% (5)6
Rødstrupe3% (5)9
Rødrev3% (5)6
Hare3% (5)12
Spurveugle3% (5)8
Stokkand2% (4)412
Trekryper2% (4)7
Hønsehauk2% (3)3
Gråtrost2% (3)124
Røyskatt2% (3)5
Sangsvane2% (3)10
Tyrkerdue2% (3)8
Kjernebiter2% (3)13
Stær1% (2)2
Toppmeis1% (2)2
Spettmeis1% (2)2
Svartspett1% (2)2
Storskarv1% (2)4
Gjerdesmett1% (2)2
Polarsisik1% (2)20
Konglebit1% (2)5
Lirype1% (2)6
Haukugle1% (2)2
Tretåspett1% (2)3
Gråmåke0% (1)3
Fiskemåke0% (1)5
Oter0% (1)1
Jernspurv0% (1)1
Grankorsnebb0% (1)10
Løvmeis0% (1)1
Grønnspett0% (1)1
Katt0% (1)1
Orrfugl0% (1)1
Småskogmus0% (1)1
Markmus0% (1)2
Nøttekråke0% (1)1
Varsler0% (1)1
Jerpe0% (1)2
Storfugl0% (1)1
Hornugle0% (1)1