Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Østfold

Det er til nå registrert totalt 423 013 individ og 135 arter fra 2 352 foringsplasser.

Alle områder»»

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (2 218)55 888Kart
Blåmeis88% (2 080)39 421Kart
Skjære76% (1 799)26 048Kart
Spettmeis64% (1 496)9 900Kart
Svarttrost63% (1 470)10 468Kart
Gulspurv60% (1 411)45 977Kart
Pilfink57% (1 342)50 834Kart
Flaggspett57% (1 330)5 171Kart
Dompap52% (1 214)16 232Kart
Rødstrupe49% (1 157)4 303Kart
Grønnfink49% (1 141)26 247Kart
Gråspurv41% (976)26 879Kart
Ekorn26% (601)2 457Kart
Grønnsisik25% (592)13 647Kart
Svartmeis25% (584)3 677Kart
Bjørkefink24% (575)10 147Kart
Kråke24% (555)7 211Kart
Stillits22% (523)7 464Kart
Gråsisik21% (499)11 751Kart
Granmeis21% (492)3 241Kart
Nøtteskrike20% (468)3 097Kart
Bokfink17% (393)3 936Kart
Rådyr14% (320)1 974Kart
Ringdue13% (308)3 217Kart
Spurvehauk13% (298)639Kart
Toppmeis12% (273)1 118Kart
Gråtrost11% (262)1 262Kart
Kjernebiter11% (251)1 252Kart
Kaie9% (214)7 211Kart
Bydue8% (189)8 424Kart
Løvmeis8% (182)1 031Kart
Trekryper7% (175)435Kart
Gjerdesmett7% (167)389Kart
Sidensvans7% (163)3 727Kart
Katt7% (156)777Kart
Tyrkerdue5% (120)621Kart
Gråmåke4% (90)1 170Kart
Stjertmeis4% (88)619Kart
Stær3% (66)718Kart
Ravn3% (61)187Kart
Fasan3% (61)259Kart
Grønnspett2% (51)90Kart
Munk2% (48)91Kart
Hønsehauk2% (42)71Kart
Jernspurv2% (41)109Kart
Hare2% (40)90Kart
Fiskemåke2% (38)296Kart
Fuglekonge1% (34)163Kart
Rødrev1% (26)37Kart
Dvergspett1% (25)44Kart
Markmus1% (25)64Kart
Kattugle1% (24)41Kart
Svartspett1% (24)47Kart
Brunsisik1% (23)248Kart
Grankorsnebb1% (19)103Kart
Elg1% (19)44Kart
Brunrotte1% (19)24Kart
Småskogmus1% (18)39Kart
Musvåk1% (15)23Kart
Rødvingetrost1% (15)54Kart
Linerle1% (13)121Kart
Stokkand1% (13)192Kart
Gråhegre1% (13)36Kart
Måltrost1% (12)19Kart
Nøttekråke1% (12)16Kart
Knoppsvane0% (11)161Kart
Grevling0% (11)19Kart
Gråspett0% (10)12Kart
Husmus0% (10)31Kart
Varsler0% (10)11Kart
Kornkråke0% (9)223Kart
Sangsvane0% (9)331Kart
Duefamilien0% (8)31Kart
Duetrost0% (6)22Kart
Furukorsnebb0% (5)18Kart
Svarthvit fluesnapper0% (5)38Kart
Kvinand0% (5)29Kart
Røyskatt0% (5)5Kart
Polarsisik0% (5)63Kart
Svartbak0% (4)16Kart
Orrfugl0% (4)4Kart
Hjort0% (4)11Kart
Grågås0% (4)430Kart
Storskarv0% (4)18Kart
Ærfugl0% (4)189Kart
Ringtrost0% (4)6Kart
Vånd0% (4)4Kart
Konglebit0% (4)12Kart
Spurveugle0% (4)8Kart
Sivspurv0% (3)3Kart
Due0% (3)15Kart
Løvsanger0% (3)34Kart
Fossekall0% (3)17Kart
Laksand0% (3)29Kart
Havørn0% (3)4Kart
Vintererle0% (3)3Kart
Storskogmus0% (3)8Kart
Krattspissmus0% (3)5Kart
Toppand0% (2)5Kart
Måker0% (2)6Kart
Skogdue0% (2)3Kart
Rugde0% (2)2Kart
Siland0% (2)6Kart
Mink0% (2)3Kart
Piggsvin0% (2)5Kart
Snømus0% (2)2Kart
Mår0% (2)3Kart
Tornirisk0% (2)6Kart
Dvergfalk0% (2)2Kart
Rødstjert0% (2)3Kart
Storfugl0% (2)2Kart
Rapphøne0% (2)9Kart
Mellomskarv0% (2)11Kart
Taksvale0% (1)4Kart
Tjeld0% (1)2Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Trepiplerke0% (1)2Kart
Gjøk0% (1)2Kart
Sothøne0% (1)2Kart
Tårnseiler0% (1)5Kart
Snøspurv0% (1)6Kart
Blåstrupe0% (1)2Kart
Alke0% (1)1Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Lavskrike0% (1)2Kart
Rosenfink0% (1)1Kart
Gråfluesnapper0% (1)7Kart
Hubro0% (1)1Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Perleugle0% (1)1Kart
Vendehals0% (1)2Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Rosenstær0% (1)1Kart
Halsbåndparakitt0% (1)1Kart