Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Orkland (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 54 526 individ og 90 arter fra 324 foringsplasser.

Alle områder»Trøndelag»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis96% (313)7 433Kart
Blåmeis87% (283)5 468Kart
Dompap76% (247)5 544Kart
Skjære62% (203)1 897Kart
Granmeis51% (168)2 007Kart
Gulspurv51% (167)6 364Kart
Grønnfink47% (155)2 524Kart
Spettmeis46% (150)682Kart
Flaggspett42% (137)515Kart
Gråsisik42% (137)4 769Kart
Svartmeis41% (135)1 170Kart
Nøtteskrike34% (112)696Kart
Grønnsisik33% (107)3 296Kart
Ekorn27% (88)399Kart
Pilfink26% (87)2 168Kart
Gråspurv26% (86)2 241Kart
Svarttrost26% (86)261Kart
Kråke24% (80)810Kart
Bjørkefink21% (70)2 134Kart
Løvmeis20% (66)468Kart
Rødstrupe18% (59)130Kart
Toppmeis13% (45)346Kart
Trekryper13% (45)171Kart
Bokfink12% (41)748Kart
Spurvehauk12% (40)66Kart
Rådyr9% (31)212Kart
Kjernebiter8% (27)140Kart
Gråspett7% (23)39Kart
Stjertmeis6% (21)273Kart
Sidensvans6% (21)311Kart
Katt5% (19)47Kart
Grønnspett3% (12)17Kart
Stillits3% (11)40Kart
Gråtrost3% (10)31Kart
Stær2% (9)39Kart
Elg2% (9)18Kart
Havørn2% (9)31Kart
Hønsehauk2% (8)11Kart
Spurveugle2% (8)10Kart
Ravn2% (7)26Kart
Bydue2% (7)374Kart
Rødrev1% (6)6Kart
Gjerdesmett1% (6)10Kart
Nøttekråke1% (6)7Kart
Kattugle1% (5)8Kart
Dvergspett1% (5)14Kart
Husmus1% (5)14Kart
Brunsisik1% (5)43Kart
Kongeørn1% (4)8Kart
Fossekall1% (4)8Kart
Polarsisik1% (4)16Kart
Varsler1% (4)7Kart
Gråmåke0% (3)47Kart
Kaie0% (3)16Kart
Grankorsnebb0% (3)8Kart
Markmus0% (3)10Kart
Konglebit0% (3)26Kart
Hvitryggspett0% (3)4Kart
Stokkand0% (2)121Kart
Jernspurv0% (2)3Kart
Munk0% (2)2Kart
Svarthvit fluesnapper0% (2)5Kart
Hare0% (2)2Kart
Sangsvane0% (2)8Kart
Storskarv0% (2)12Kart
Tyrkerdue0% (2)13Kart
Klatremus0% (2)5Kart
Tretåspett0% (2)2Kart
Linerle0% (1)2Kart
Gråhegre0% (1)14Kart
Svartbak0% (1)13Kart
Fiskemåke0% (1)11Kart
Tjeld0% (1)8Kart
Fuglekonge0% (1)42Kart
Kornkråke0% (1)2Kart
Furukorsnebb0% (1)2Kart
Ringdue0% (1)1Kart
Rødvingetrost0% (1)1Kart
Kvinand0% (1)6Kart
Orrfugl0% (1)1Kart
Svartspett0% (1)2Kart
Ærfugl0% (1)55Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Lavskrike0% (1)7Kart
Småskogmus0% (1)1Kart
Snømus0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Jerpe0% (1)2Kart
Haukugle0% (1)1Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart