Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Orkland (Trøndelag)

Det er til nå registrert totalt 44284 individ og 86 arter fra 254 hager.

Alle områder»Trøndelag»Flatanger»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (242)6120
Blåmeis85% (218)4438
Dompap70% (180)4277
Skjære64% (163)1542
Gulspurv52% (134)5206
Granmeis51% (132)1686
Gråsisik49% (126)4532
Grønnfink46% (117)2169
Svartmeis44% (112)980
Flaggspett41% (105)380
Spettmeis39% (101)491
Nøtteskrike35% (91)575
Grønnsisik33% (86)2855
Kråke28% (73)671
Ekorn28% (73)319
Pilfink28% (72)1684
Gråspurv27% (71)1926
Svarttrost27% (71)214
Løvmeis24% (62)426
Rødstrupe17% (44)91
Trekryper14% (38)145
Toppmeis14% (37)304
Spurvehauk12% (33)55
Bokfink12% (32)693
Kjernebiter10% (27)135
Sidensvans7% (20)308
Gråspett7% (19)31
Stjertmeis7% (18)231
Rådyr7% (18)125
Bjørkefink6% (17)580
Katt5% (14)40
Gråtrost3% (9)29
Grønnspett3% (9)14
Stær3% (8)38
Havørn3% (8)30
Ravn2% (6)24
Elg2% (6)13
Bydue2% (6)331
Stillits2% (6)12
Nøttekråke2% (6)7
Spurveugle2% (6)8
Dvergspett1% (5)14
Brunsisik1% (5)43
Hønsehauk1% (4)6
Rødrev1% (4)4
Gjerdesmett1% (4)5
Varsler1% (4)7
Gråmåke1% (3)47
Kongeørn1% (3)7
Kattugle1% (3)5
Grankorsnebb1% (3)8
Fossekall1% (3)7
Husmus1% (3)6
Markmus1% (3)9
Konglebit1% (3)26
Hvitryggspett1% (3)3
Stokkand0% (2)121
Munk0% (2)2
Svarthvit fluesnapper0% (2)5
Sangsvane0% (2)8
Storskarv0% (2)12
Tyrkerdue0% (2)13
Klatremus0% (2)5
Polarsisik0% (2)5
Tretåspett0% (2)2
Linerle0% (1)2
Gråhegre0% (1)14
Svartbak0% (1)13
Fiskemåke0% (1)11
Tjeld0% (1)8
Jernspurv0% (1)2
Fuglekonge0% (1)42
Kaie0% (1)6
Kornkråke0% (1)2
Ringdue0% (1)1
Rødvingetrost0% (1)1
Kvinand0% (1)6
Orrfugl0% (1)1
Svartspett0% (1)2
Ærfugl0% (1)55
Ringtrost0% (1)1
Lavskrike0% (1)7
Snømus0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Jerpe0% (1)2
Svartstrupetrost0% (1)1