Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trøndelag

Det er til nå registrert totalt 860 099 individ og 171 arter fra 5 597 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (5 209)107 304Kart
Blåmeis83% (4 693)71 703Kart
Skjære71% (4 025)39 532Kart
Dompap65% (3 640)72 651Kart
Gulspurv51% (2 906)98 976Kart
Grønnfink50% (2 805)58 758Kart
Gråspurv42% (2 376)77 073Kart
Flaggspett39% (2 202)6 664Kart
Granmeis38% (2 176)21 003Kart
Spettmeis37% (2 093)8 746Kart
Gråsisik32% (1 839)52 816Kart
Pilfink32% (1 835)41 439Kart
Kråke31% (1 750)24 766Kart
Svarttrost30% (1 706)6 943Kart
Svartmeis28% (1 579)11 857Kart
Grønnsisik27% (1 530)31 688Kart
Bjørkefink26% (1 501)31 429Kart
Nøtteskrike21% (1 212)7 461Kart
Rødstrupe20% (1 156)3 089Kart
Ekorn20% (1 147)4 773Kart
Bokfink13% (767)7 372Kart
Løvmeis13% (755)4 674Kart
Sidensvans11% (630)20 877Kart
Spurvehauk10% (612)1 126Kart
Toppmeis8% (465)2 201Kart
Rådyr7% (445)2 136Kart
Trekryper7% (431)1 037Kart
Gråtrost7% (419)3 997Kart
Kaie6% (383)10 908Kart
Kjernebiter5% (315)1 484Kart
Ringdue5% (291)1 849Kart
Katt4% (273)876Kart
Stillits4% (263)2 521Kart
Gråspett4% (254)436Kart
Stær4% (244)2 415Kart
Havørn4% (238)775Kart
Gjerdesmett3% (204)396Kart
Ravn3% (176)849Kart
Gråmåke2% (160)1 922Kart
Bydue2% (153)2 958Kart
Grønnspett2% (119)202Kart
Elg1% (110)347Kart
Tyrkerdue1% (106)432Kart
Stjertmeis1% (104)905Kart
Hønsehauk1% (92)128Kart
Munk1% (83)191Kart
Nøttekråke1% (80)195Kart
Hare1% (78)126Kart
Lavskrike1% (78)265Kart
Rødrev1% (71)117Kart
Kornkråke1% (69)661Kart
Polarsisik1% (67)329Kart
Brunsisik1% (63)303Kart
Fiskemåke1% (58)562Kart
Kongeørn1% (57)123Kart
Varsler1% (56)73Kart
Kattugle0% (54)94Kart
Spurveugle0% (52)62Kart
Fuglekonge0% (48)179Kart
Dvergspett0% (45)68Kart
Konglebit0% (45)265Kart
Grankorsnebb0% (44)247Kart
Stokkand0% (40)959Kart
Rødvingetrost0% (39)220Kart
Sangsvane0% (37)371Kart
Gråhegre0% (34)201Kart
Orrfugl0% (31)210Kart
Jernspurv0% (30)39Kart
Storskarv0% (30)212Kart
Markmus0% (30)64Kart
Svartspett0% (26)38Kart
Siland0% (21)156Kart
Husmus0% (21)53Kart
Svartbak0% (20)76Kart
Fossekall0% (20)40Kart
Kvinand0% (19)103Kart
Ærfugl0% (19)691Kart
Brunrotte0% (18)24Kart
Småskogmus0% (16)35Kart
Tretåspett0% (16)19Kart
Hjort0% (14)95Kart
Oter0% (13)19Kart
Røyskatt0% (13)16Kart
Snøspurv0% (13)159Kart
Perleugle0% (13)15Kart
Furukorsnebb0% (12)30Kart
Mår0% (12)14Kart
Haukugle0% (12)14Kart
Hvitryggspett0% (12)18Kart
Linerle0% (11)33Kart
Grevling0% (10)12Kart
Vånd0% (10)38Kart
Dvergfalk0% (10)10Kart
Lirype0% (10)84Kart
Måltrost0% (9)32Kart
Fasan0% (8)28Kart
Snømus0% (8)9Kart
Båndkorsnebb0% (7)35Kart
Svarthvit fluesnapper0% (7)15Kart
Laksand0% (6)29Kart
Havelle0% (6)30Kart
Trane0% (6)31Kart
Jerpe0% (6)8Kart
Gransanger0% (5)13Kart
Due0% (5)16Kart
Klatremus0% (5)9Kart
Musvåk0% (4)6Kart
Storspove0% (4)7Kart
Tårnfalk0% (4)14Kart
Ringtrost0% (4)5Kart
Storskogmus0% (4)15Kart
Bergirisk0% (4)13Kart
Fjellrype0% (4)14Kart
Hornugle0% (4)4Kart
Krattspissmus0% (4)5Kart
Tjeld0% (3)16Kart
Brunnakke0% (3)19Kart
Skogdue0% (3)13Kart
Løvsanger0% (3)9Kart
Rødstjert0% (3)5Kart
Duetrost0% (3)7Kart
Fjellvåk0% (3)4Kart
Storfugl0% (3)3Kart
Svartstrupetrost0% (3)3Kart
Låvesvale0% (2)3Kart
Enkeltbekkasin0% (2)3Kart
Måker0% (2)9Kart
Rødstilk0% (2)7Kart
Hagesanger0% (2)6Kart
Hettemåke0% (2)14Kart
Kanadagås0% (2)14Kart
Knoppsvane0% (2)28Kart
Sjøorre0% (2)37Kart
Grågås0% (2)31Kart
Toppskarv0% (2)12Kart
Alke0% (2)7Kart
Duefamilien0% (2)3Kart
Gulerle0% (2)6Kart
Vipe0% (1)6Kart
Krykkje0% (1)1Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Rugde0% (1)1Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Tårnseiler0% (1)3Kart
Mink0% (1)1Kart
Storlom0% (1)2Kart
Smålom0% (1)8Kart
Skogmus0% (1)1Kart
Islom0% (1)2Kart
Gulnebblom0% (1)1Kart
Gråstrupedykker0% (1)1Kart
Svartand0% (1)2Kart
Dobbeltbekkasin0% (1)1Kart
Svarthalespove0% (1)9Kart
Steinvender0% (1)15Kart
Polarmåke0% (1)2Kart
Teist0% (1)5Kart
Fjellmarkmus0% (1)2Kart
Lappmeis0% (1)1Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Fjellmyrløper0% (1)2Kart
Hubro0% (1)1Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Turteldue0% (1)1Kart
Mongolturteldue0% (1)1Kart
Nordlig storskarv0% (1)2Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart