Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trøndelag

Det er til nå registrert totalt 922 294 individ og 174 arter fra 5 835 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (5 433)115 339Kart
Blåmeis84% (4 904)77 614Kart
Skjære72% (4 219)43 014Kart
Dompap65% (3 801)80 281Kart
Gulspurv51% (3 007)103 714Kart
Grønnfink50% (2 938)64 139Kart
Gråspurv42% (2 468)81 653Kart
Flaggspett40% (2 366)7 391Kart
Granmeis39% (2 313)22 674Kart
Spettmeis38% (2 236)9 733Kart
Pilfink33% (1 948)45 420Kart
Gråsisik32% (1 905)55 533Kart
Kråke31% (1 837)27 963Kart
Svarttrost30% (1 771)7 446Kart
Svartmeis28% (1 683)12 815Kart
Grønnsisik26% (1 561)32 590Kart
Bjørkefink25% (1 517)31 730Kart
Ekorn22% (1 314)5 691Kart
Nøtteskrike21% (1 264)7 961Kart
Rødstrupe20% (1 194)3 273Kart
Bokfink13% (787)7 574Kart
Løvmeis13% (779)4 887Kart
Spurvehauk11% (653)1 229Kart
Sidensvans11% (644)21 231Kart
Toppmeis8% (491)2 300Kart
Rådyr8% (482)2 482Kart
Trekryper7% (455)1 102Kart
Gråtrost7% (430)4 057Kart
Kaie6% (405)11 941Kart
Kjernebiter5% (332)1 535Kart
Ringdue5% (310)2 015Kart
Stillits5% (308)3 063Kart
Katt4% (290)968Kart
Gråspett4% (267)467Kart
Stær4% (257)2 539Kart
Havørn4% (249)834Kart
Gjerdesmett3% (211)411Kart
Ravn3% (185)901Kart
Gråmåke2% (166)2 110Kart
Bydue2% (166)3 240Kart
Grønnspett2% (134)227Kart
Elg1% (115)369Kart
Tyrkerdue1% (113)504Kart
Stjertmeis1% (109)951Kart
Hønsehauk1% (103)144Kart
Hare1% (88)141Kart
Munk1% (86)196Kart
Lavskrike1% (81)281Kart
Rødrev1% (80)140Kart
Nøttekråke1% (80)211Kart
Kornkråke1% (75)748Kart
Polarsisik1% (74)385Kart
Brunsisik1% (63)304Kart
Kongeørn1% (61)133Kart
Fiskemåke1% (60)582Kart
Kattugle1% (60)111Kart
Varsler0% (58)78Kart
Spurveugle0% (56)66Kart
Fuglekonge0% (52)187Kart
Dvergspett0% (47)71Kart
Konglebit0% (45)265Kart
Grankorsnebb0% (44)249Kart
Stokkand0% (43)1 052Kart
Rødvingetrost0% (40)221Kart
Sangsvane0% (39)392Kart
Gråhegre0% (36)217Kart
Jernspurv0% (33)42Kart
Orrfugl0% (33)216Kart
Markmus0% (32)73Kart
Storskarv0% (30)228Kart
Svartspett0% (28)41Kart
Husmus0% (23)58Kart
Fossekall0% (21)45Kart
Siland0% (21)156Kart
Svartbak0% (20)82Kart
Kvinand0% (20)107Kart
Ærfugl0% (19)705Kart
Brunrotte0% (18)25Kart
Småskogmus0% (18)37Kart
Tretåspett0% (18)21Kart
Snøspurv0% (17)201Kart
Hjort0% (16)106Kart
Røyskatt0% (15)18Kart
Mår0% (15)17Kart
Perleugle0% (15)17Kart
Snømus0% (14)16Kart
Oter0% (13)22Kart
Furukorsnebb0% (12)30Kart
Haukugle0% (12)14Kart
Hvitryggspett0% (12)18Kart
Linerle0% (11)33Kart
Måltrost0% (10)33Kart
Grevling0% (10)12Kart
Vånd0% (10)43Kart
Dvergfalk0% (10)10Kart
Lirype0% (10)84Kart
Svarthvit fluesnapper0% (8)21Kart
Fasan0% (8)28Kart
Båndkorsnebb0% (7)35Kart
Skogdue0% (7)31Kart
Laksand0% (6)29Kart
Havelle0% (6)30Kart
Trane0% (6)33Kart
Klatremus0% (6)10Kart
Jerpe0% (6)9Kart
Gransanger0% (5)13Kart
Due0% (5)16Kart
Storspove0% (5)9Kart
Duefamilien0% (5)12Kart
Tårnfalk0% (5)15Kart
Ringtrost0% (5)7Kart
Krattspissmus0% (5)7Kart
Musvåk0% (4)6Kart
Storskogmus0% (4)15Kart
Bergirisk0% (4)13Kart
Fjellvåk0% (4)5Kart
Fjellrype0% (4)14Kart
Hornugle0% (4)4Kart
Tjeld0% (3)16Kart
Brunnakke0% (3)19Kart
Løvsanger0% (3)9Kart
Toppskarv0% (3)14Kart
Rødstjert0% (3)5Kart
Duetrost0% (3)7Kart
Storfugl0% (3)3Kart
Svartstrupetrost0% (3)3Kart
Låvesvale0% (2)3Kart
Enkeltbekkasin0% (2)3Kart
Måker0% (2)9Kart
Rødstilk0% (2)7Kart
Hagesanger0% (2)6Kart
Hettemåke0% (2)14Kart
Kanadagås0% (2)14Kart
Knoppsvane0% (2)28Kart
Sjøorre0% (2)37Kart
Grågås0% (2)31Kart
Alke0% (2)7Kart
Gulerle0% (2)6Kart
Vandrefalk0% (2)2Kart
Hubro0% (2)2Kart
Vipe0% (1)6Kart
Krykkje0% (1)1Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Rugde0% (1)1Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Tårnseiler0% (1)3Kart
Mink0% (1)1Kart
Storlom0% (1)2Kart
Smålom0% (1)8Kart
Skogmus0% (1)1Kart
Islom0% (1)2Kart
Gulnebblom0% (1)1Kart
Gråstrupedykker0% (1)1Kart
Horndykker0% (1)2Kart
Svartand0% (1)2Kart
Dobbeltbekkasin0% (1)1Kart
Svarthalespove0% (1)9Kart
Steinvender0% (1)15Kart
Polarmåke0% (1)2Kart
Teist0% (1)5Kart
Piggsvin0% (1)2Kart
Fjellmarkmus0% (1)2Kart
Lappmeis0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Fjellmyrløper0% (1)2Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Turteldue0% (1)1Kart
Mongolturteldue0% (1)1Kart
Klippedue0% (1)10Kart
Nordlig storskarv0% (1)2Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart