Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trøndelag

Det er til nå registrert totalt 734 662 individ og 170 arter fra 4 735 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (4 407)93 875Kart
Blåmeis84% (3 988)62 138Kart
Skjære71% (3 390)33 984Kart
Dompap62% (2 953)60 319Kart
Gulspurv53% (2 540)88 682Kart
Grønnfink48% (2 315)50 808Kart
Gråspurv42% (2 014)67 387Kart
Granmeis40% (1 923)18 995Kart
Flaggspett40% (1 905)5 669Kart
Gråsisik36% (1 748)51 211Kart
Spettmeis35% (1 689)7 025Kart
Kråke33% (1 563)22 504Kart
Svarttrost31% (1 511)6 181Kart
Pilfink31% (1 497)33 743Kart
Svartmeis29% (1 412)10 769Kart
Grønnsisik25% (1 223)26 280Kart
Nøtteskrike22% (1 044)6 434Kart
Rødstrupe20% (985)2 597Kart
Ekorn20% (975)4 153Kart
Løvmeis14% (697)4 355Kart
Bokfink13% (624)6 629Kart
Sidensvans12% (602)20 170Kart
Bjørkefink12% (585)9 150Kart
Spurvehauk11% (543)975Kart
Toppmeis9% (436)2 097Kart
Trekryper8% (409)962Kart
Gråtrost8% (387)3 733Kart
Rådyr7% (354)1 672Kart
Kaie7% (342)8 627Kart
Kjernebiter5% (262)1 299Kart
Stær4% (227)2 250Kart
Katt4% (226)713Kart
Ringdue4% (225)1 380Kart
Stillits4% (218)2 098Kart
Gråspett4% (217)387Kart
Havørn4% (216)687Kart
Gjerdesmett3% (187)355Kart
Ravn3% (158)752Kart
Gråmåke2% (136)1 706Kart
Bydue2% (129)2 565Kart
Stjertmeis2% (101)877Kart
Grønnspett2% (101)173Kart
Elg1% (86)270Kart
Hønsehauk1% (81)112Kart
Tyrkerdue1% (80)343Kart
Munk1% (75)178Kart
Lavskrike1% (72)241Kart
Nøttekråke1% (69)157Kart
Polarsisik1% (67)329Kart
Brunsisik1% (63)301Kart
Kornkråke1% (61)623Kart
Hare1% (58)92Kart
Rødrev1% (55)91Kart
Varsler1% (54)70Kart
Kongeørn1% (51)107Kart
Spurveugle1% (51)61Kart
Fiskemåke0% (45)494Kart
Fuglekonge0% (44)158Kart
Dvergspett0% (40)60Kart
Konglebit0% (39)242Kart
Kattugle0% (38)65Kart
Stokkand0% (37)817Kart
Rødvingetrost0% (37)216Kart
Sangsvane0% (32)247Kart
Grankorsnebb0% (30)157Kart
Gråhegre0% (29)181Kart
Jernspurv0% (28)36Kart
Orrfugl0% (26)171Kart
Storskarv0% (26)185Kart
Svartspett0% (25)33Kart
Markmus0% (22)55Kart
Siland0% (19)145Kart
Svartbak0% (18)70Kart
Fossekall0% (18)38Kart
Ærfugl0% (18)671Kart
Kvinand0% (17)98Kart
Tretåspett0% (14)17Kart
Snøspurv0% (13)159Kart
Brunrotte0% (13)17Kart
Husmus0% (13)32Kart
Hjort0% (12)85Kart
Mår0% (12)13Kart
Perleugle0% (12)14Kart
Røyskatt0% (11)14Kart
Hvitryggspett0% (11)17Kart
Dvergfalk0% (10)10Kart
Furukorsnebb0% (9)23Kart
Måltrost0% (9)32Kart
Småskogmus0% (9)19Kart
Haukugle0% (9)10Kart
Linerle0% (8)25Kart
Oter0% (8)13Kart
Fasan0% (8)28Kart
Vånd0% (8)29Kart
Lirype0% (8)73Kart
Svarthvit fluesnapper0% (7)15Kart
Grevling0% (6)7Kart
Havelle0% (6)30Kart
Snømus0% (6)7Kart
Båndkorsnebb0% (5)29Kart
Gransanger0% (5)13Kart
Trane0% (5)26Kart
Musvåk0% (4)6Kart
Storspove0% (4)7Kart
Ringtrost0% (4)5Kart
Storskogmus0% (4)15Kart
Klatremus0% (4)8Kart
Jerpe0% (4)6Kart
Fjellrype0% (4)9Kart
Hornugle0% (4)4Kart
Tjeld0% (3)16Kart
Brunnakke0% (3)19Kart
Skogdue0% (3)13Kart
Løvsanger0% (3)9Kart
Laksand0% (3)14Kart
Tårnfalk0% (3)13Kart
Bergirisk0% (3)11Kart
Duetrost0% (3)7Kart
Krattspissmus0% (3)4Kart
Låvesvale0% (2)3Kart
Enkeltbekkasin0% (2)3Kart
Måker0% (2)9Kart
Hagesanger0% (2)6Kart
Hettemåke0% (2)14Kart
Kanadagås0% (2)14Kart
Knoppsvane0% (2)28Kart
Sjøorre0% (2)30Kart
Grågås0% (2)31Kart
Toppskarv0% (2)12Kart
Alke0% (2)7Kart
Duefamilien0% (2)3Kart
Gulerle0% (2)6Kart
Rødstjert0% (2)4Kart
Fjellvåk0% (2)3Kart
Storfugl0% (2)2Kart
Svartstrupetrost0% (2)2Kart
Vipe0% (1)6Kart
Krykkje0% (1)1Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Rødstilk0% (1)1Kart
Rugde0% (1)1Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Due0% (1)4Kart
Tårnseiler0% (1)3Kart
Mink0% (1)1Kart
Storlom0% (1)2Kart
Smålom0% (1)7Kart
Skogmus0% (1)1Kart
Islom0% (1)2Kart
Gulnebblom0% (1)1Kart
Gråstrupedykker0% (1)1Kart
Svartand0% (1)2Kart
Dobbeltbekkasin0% (1)1Kart
Svarthalespove0% (1)9Kart
Steinvender0% (1)15Kart
Polarmåke0% (1)2Kart
Teist0% (1)5Kart
Fjellmarkmus0% (1)2Kart
Lappmeis0% (1)1Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Turteldue0% (1)1Kart
Mongolturteldue0% (1)1Kart
Nordlig storskarv0% (1)2Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart