Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trøndelag

Det er til nå registrert totalt 656998 individ og 169 arter fra 4276 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (3978)84568
Blåmeis83% (3576)55030
Skjære72% (3086)30319
Dompap62% (2657)52621
Gulspurv54% (2318)78299
Grønnfink48% (2083)45238
Gråspurv43% (1868)61021
Granmeis39% (1710)17204
Flaggspett39% (1683)4917
Gråsisik38% (1628)47731
Kråke33% (1437)20064
Spettmeis33% (1427)5895
Svarttrost31% (1333)5296
Pilfink30% (1305)28405
Svartmeis29% (1256)9489
Grønnsisik27% (1186)25637
Nøtteskrike22% (969)5872
Ekorn20% (857)3554
Rødstrupe19% (838)2134
Løvmeis15% (644)4080
Sidensvans13% (564)19214
Bokfink12% (552)5970
Bjørkefink12% (530)8003
Spurvehauk11% (490)858
Toppmeis9% (396)1945
Gråtrost8% (364)3647
Trekryper8% (357)842
Kaie7% (312)7708
Rådyr6% (278)1230
Kjernebiter5% (242)1166
Katt4% (207)614
Stær4% (199)1958
Havørn4% (197)622
Gråspett4% (191)346
Ringdue4% (178)1079
Gjerdesmett3% (167)301
Ravn3% (139)658
Stillits3% (136)1052
Gråmåke2% (126)1546
Bydue2% (117)2253
Stjertmeis2% (97)835
Grønnspett1% (83)148
Elg1% (76)234
Lavskrike1% (69)231
Tyrkerdue1% (67)283
Hønsehauk1% (65)91
Nøttekråke1% (62)136
Kornkråke1% (59)601
Munk1% (57)139
Brunsisik1% (57)278
Polarsisik1% (57)289
Varsler1% (51)66
Spurveugle1% (49)59
Rødrev1% (47)68
Kongeørn1% (44)93
Hare0% (42)61
Fiskemåke0% (41)461
Konglebit0% (39)242
Fuglekonge0% (35)145
Rødvingetrost0% (34)211
Stokkand0% (33)750
Dvergspett0% (33)53
Kattugle0% (31)54
Sangsvane0% (30)241
Gråhegre0% (29)163
Grankorsnebb0% (27)147
Jernspurv0% (26)34
Storskarv0% (25)168
Orrfugl0% (23)164
Svartspett0% (23)29
Siland0% (19)145
Svartbak0% (18)67
Markmus0% (18)43
Fossekall0% (16)29
Ærfugl0% (16)661
Kvinand0% (14)94
Snøspurv0% (13)159
Brunrotte0% (12)15
Husmus0% (12)26
Perleugle0% (12)14
Dvergfalk0% (11)12
Tretåspett0% (11)12
Røyskatt0% (10)12
Hjort0% (10)82
Hvitryggspett0% (10)14
Mår0% (9)9
Haukugle0% (9)10
Måltrost0% (8)31
Lirype0% (8)73
Linerle0% (7)23
Furukorsnebb0% (7)19
Fasan0% (7)23
Oter0% (6)9
Svarthvit fluesnapper0% (6)14
Vånd0% (6)20
Snømus0% (6)6
Båndkorsnebb0% (5)29
Grevling0% (5)6
Havelle0% (5)28
Gransanger0% (4)11
Storspove0% (4)7
Trane0% (4)23
Ringtrost0% (4)5
Småskogmus0% (4)8
Storskogmus0% (4)15
Klatremus0% (4)8
Jerpe0% (4)6
Hornugle0% (4)4
Måker0% (3)19
Tjeld0% (3)16
Musvåk0% (3)4
Brunnakke0% (3)19
Skogdue0% (3)13
Løvsanger0% (3)9
Laksand0% (3)14
Tårnfalk0% (3)13
Bergirisk0% (3)11
Fjellrype0% (3)7
Krattspissmus0% (3)4
Låvesvale0% (2)3
Enkeltbekkasin0% (2)3
Hettemåke0% (2)14
Kanadagås0% (2)14
Knoppsvane0% (2)28
Sjøorre0% (2)15
Grågås0% (2)31
Toppskarv0% (2)12
Alke0% (2)7
Duefamilien0% (2)3
Gulerle0% (2)6
Lappmeis0% (2)5
Rødstjert0% (2)4
Duetrost0% (2)6
Fjellvåk0% (2)3
Storfugl0% (2)2
Svartstrupetrost0% (2)2
Vipe0% (1)6
Krykkje0% (1)1
Buskskvett0% (1)1
Rødstilk0% (1)1
Hagesanger0% (1)4
Rugde0% (1)1
Gjøk0% (1)1
Due0% (1)4
Tårnseiler0% (1)3
Mink0% (1)1
Storlom0% (1)2
Islom0% (1)2
Gulnebblom0% (1)1
Svartand0% (1)2
Dobbeltbekkasin0% (1)1
Svarthalespove0% (1)9
Steinvender0% (1)15
Polarmåke0% (1)2
Teist0% (1)5
Fjellmarkmus0% (1)2
Steinskvett0% (1)1
Vandrefalk0% (1)1
Aftenfalk0% (1)1
Jaktfalk0% (1)1
Hubro0% (1)1
Hærfugl0% (1)1
Grønlandsmåke0% (1)1
Svartkråke0% (1)1
Turteldue0% (1)1
 0% (1)2
Mongolturteldue0% (1)1
Nordlig storskarv0% (1)2
Hvithodespurv0% (1)1