Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trøndelag

Det er til nå registrert totalt 994 536 individ og 172 arter fra 6 139 foringsplasser.

Alle områder»»

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (5 718)123 079Kart
Blåmeis84% (5 164)83 372Kart
Skjære72% (4 437)46 052Kart
Dompap66% (4 042)88 706Kart
Gulspurv51% (3 109)107 286Kart
Grønnfink51% (3 104)68 543Kart
Gråspurv42% (2 595)87 172Kart
Flaggspett41% (2 526)8 136Kart
Granmeis40% (2 456)24 505Kart
Spettmeis39% (2 396)10 819Kart
Gråsisik36% (2 236)68 391Kart
Pilfink34% (2 082)49 903Kart
Kråke32% (1 939)30 601Kart
Svarttrost30% (1 853)8 009Kart
Svartmeis30% (1 827)14 081Kart
Grønnsisik26% (1 624)33 866Kart
Bjørkefink25% (1 552)32 178Kart
Ekorn23% (1 433)6 443Kart
Nøtteskrike22% (1 355)8 621Kart
Rødstrupe20% (1 257)3 524Kart
Løvmeis13% (820)5 161Kart
Bokfink13% (817)7 902Kart
Spurvehauk11% (678)1 301Kart
Sidensvans11% (673)21 510Kart
Toppmeis9% (527)2 407Kart
Rådyr8% (520)2 807Kart
Trekryper8% (487)1 168Kart
Gråtrost7% (453)4 100Kart
Kaie7% (435)12 729Kart
Kjernebiter6% (369)1 660Kart
Stillits6% (340)3 505Kart
Ringdue5% (322)2 169Kart
Katt5% (311)1 070Kart
Gråspett5% (284)503Kart
Stær4% (266)2 613Kart
Havørn4% (258)887Kart
Gjerdesmett4% (219)431Kart
Ravn3% (204)972Kart
Bydue3% (180)3 634Kart
Gråmåke3% (173)2 228Kart
Grønnspett2% (143)248Kart
Elg2% (120)389Kart
Tyrkerdue2% (117)552Kart
Stjertmeis2% (116)1 022Kart
Hønsehauk2% (112)158Kart
Polarsisik2% (106)475Kart
Hare2% (99)172Kart
Munk2% (94)211Kart
Rødrev1% (92)166Kart
Nøttekråke1% (92)245Kart
Lavskrike1% (83)294Kart
Kornkråke1% (79)768Kart
Brunsisik1% (75)398Kart
Kongeørn1% (66)146Kart
Kattugle1% (66)130Kart
Fiskemåke1% (61)615Kart
Varsler1% (60)80Kart
Spurveugle1% (58)69Kart
Fuglekonge1% (56)192Kart
Dvergspett1% (51)76Kart
Konglebit1% (46)266Kart
Stokkand1% (45)1 120Kart
Grankorsnebb1% (44)249Kart
Sangsvane1% (43)449Kart
Rødvingetrost1% (40)222Kart
Gråhegre1% (38)226Kart
Markmus1% (37)80Kart
Jernspurv1% (35)44Kart
Orrfugl1% (33)219Kart
Storskarv1% (31)229Kart
Svartspett0% (30)45Kart
Husmus0% (26)65Kart
Fossekall0% (22)49Kart
Røyskatt0% (22)27Kart
Siland0% (21)164Kart
Ærfugl0% (21)913Kart
Svartbak0% (20)102Kart
Kvinand0% (20)107Kart
Småskogmus0% (19)44Kart
Tretåspett0% (19)22Kart
Oter0% (18)31Kart
Snøspurv0% (18)202Kart
Brunrotte0% (18)26Kart
Hjort0% (17)114Kart
Perleugle0% (17)20Kart
Mår0% (16)19Kart
Snømus0% (15)17Kart
Hvitryggspett0% (14)21Kart
Vånd0% (12)46Kart
Haukugle0% (12)14Kart
Linerle0% (11)33Kart
Furukorsnebb0% (11)30Kart
Grevling0% (11)13Kart
Måltrost0% (10)33Kart
Dvergfalk0% (10)10Kart
Lirype0% (10)85Kart
Fasan0% (9)31Kart
Svarthvit fluesnapper0% (8)21Kart
Båndkorsnebb0% (7)35Kart
Skogdue0% (7)31Kart
Klatremus0% (7)13Kart
Gransanger0% (6)16Kart
Laksand0% (6)29Kart
Havelle0% (6)30Kart
Trane0% (6)33Kart
Duefamilien0% (6)16Kart
Jerpe0% (6)9Kart
Krattspissmus0% (6)8Kart
Due0% (5)16Kart
Storspove0% (5)12Kart
Tårnfalk0% (5)15Kart
Ringtrost0% (5)7Kart
Bergirisk0% (5)15Kart
Musvåk0% (4)6Kart
Storskogmus0% (4)15Kart
Fjellvåk0% (4)5Kart
Fjellrype0% (4)14Kart
Storfugl0% (4)4Kart
Hornugle0% (4)4Kart
Tjeld0% (3)16Kart
Brunnakke0% (3)19Kart
Løvsanger0% (3)9Kart
Toppskarv0% (3)14Kart
Vandrefalk0% (3)3Kart
Rødstjert0% (3)5Kart
Duetrost0% (3)7Kart
Svartstrupetrost0% (3)3Kart
Låvesvale0% (2)3Kart
Vipe0% (2)10Kart
Enkeltbekkasin0% (2)3Kart
Måker0% (2)9Kart
Rødstilk0% (2)7Kart
Hagesanger0% (2)6Kart
Hettemåke0% (2)14Kart
Kanadagås0% (2)14Kart
Knoppsvane0% (2)28Kart
Sjøorre0% (2)49Kart
Grågås0% (2)31Kart
Gulnebblom0% (2)2Kart
Alke0% (2)7Kart
Gulerle0% (2)6Kart
Hubro0% (2)2Kart
Krykkje0% (1)1Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Rugde0% (1)1Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Tårnseiler0% (1)3Kart
Mink0% (1)1Kart
Storlom0% (1)2Kart
Smålom0% (1)12Kart
Skogmus0% (1)1Kart
Islom0% (1)2Kart
Gråstrupedykker0% (1)1Kart
Horndykker0% (1)2Kart
Svartand0% (1)2Kart
Dobbeltbekkasin0% (1)1Kart
Svarthalespove0% (1)9Kart
Steinvender0% (1)15Kart
Polarmåke0% (1)2Kart
Teist0% (1)5Kart
Fjellmarkmus0% (1)2Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Lappmeis0% (1)1Kart
Fjellmyrløper0% (1)2Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Turteldue0% (1)1Kart
Mongolturteldue0% (1)1Kart
Nordlig storskarv0% (1)2Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart