Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Trøndelag

Det er til nå registrert totalt 657 692 individ og 169 arter fra 4284 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (3985)84 732Kart
Blåmeis83% (3584)55 115Kart
Skjære72% (3092)30 358Kart
Dompap62% (2663)52 687Kart
Gulspurv54% (2320)78 316Kart
Grønnfink48% (2085)45 348Kart
Gråspurv43% (1873)61 070Kart
Granmeis39% (1710)17 215Kart
Flaggspett39% (1688)4923Kart
Gråsisik38% (1628)47 745Kart
Kråke33% (1438)20 071Kart
Spettmeis33% (1432)5909Kart
Svarttrost31% (1336)5303Kart
Pilfink30% (1307)28 421Kart
Svartmeis29% (1257)9505Kart
Grønnsisik27% (1186)25 637Kart
Nøtteskrike22% (971)5878Kart
Ekorn20% (861)3570Kart
Rødstrupe19% (839)2136Kart
Løvmeis15% (644)4086Kart
Sidensvans13% (564)19 214Kart
Bokfink12% (553)5975Kart
Bjørkefink12% (531)8008Kart
Spurvehauk11% (491)859Kart
Toppmeis9% (396)1945Kart
Gråtrost8% (364)3647Kart
Trekryper8% (358)843Kart
Kaie7% (312)7708Kart
Rådyr6% (278)1230Kart
Kjernebiter5% (243)1168Kart
Katt4% (207)614Kart
Stær4% (198)1948Kart
Havørn4% (197)622Kart
Gråspett4% (191)346Kart
Ringdue4% (178)1079Kart
Gjerdesmett3% (168)302Kart
Ravn3% (139)658Kart
Stillits3% (139)1086Kart
Gråmåke2% (126)1546Kart
Bydue2% (117)2253Kart
Stjertmeis2% (97)835Kart
Grønnspett1% (85)150Kart
Elg1% (76)234Kart
Lavskrike1% (69)231Kart
Tyrkerdue1% (67)283Kart
Hønsehauk1% (65)91Kart
Nøttekråke1% (62)136Kart
Kornkråke1% (59)601Kart
Munk1% (57)139Kart
Brunsisik1% (57)278Kart
Polarsisik1% (57)289Kart
Varsler1% (51)66Kart
Spurveugle1% (49)59Kart
Rødrev1% (48)69Kart
Kongeørn1% (44)93Kart
Hare0% (42)61Kart
Fiskemåke0% (41)461Kart
Konglebit0% (39)242Kart
Fuglekonge0% (35)145Kart
Rødvingetrost0% (34)211Kart
Stokkand0% (33)750Kart
Dvergspett0% (33)53Kart
Kattugle0% (31)54Kart
Sangsvane0% (30)241Kart
Gråhegre0% (29)163Kart
Grankorsnebb0% (27)147Kart
Jernspurv0% (26)34Kart
Storskarv0% (25)168Kart
Orrfugl0% (23)164Kart
Svartspett0% (23)29Kart
Siland0% (19)145Kart
Svartbak0% (18)67Kart
Markmus0% (18)43Kart
Fossekall0% (17)31Kart
Ærfugl0% (16)661Kart
Kvinand0% (14)94Kart
Snøspurv0% (13)159Kart
Brunrotte0% (12)15Kart
Husmus0% (12)26Kart
Perleugle0% (12)14Kart
Dvergfalk0% (11)12Kart
Tretåspett0% (11)12Kart
Røyskatt0% (10)12Kart
Hjort0% (10)82Kart
Hvitryggspett0% (10)14Kart
Mår0% (9)9Kart
Haukugle0% (9)10Kart
Måltrost0% (8)31Kart
Lirype0% (8)73Kart
Linerle0% (7)23Kart
Furukorsnebb0% (7)19Kart
Fasan0% (7)23Kart
Oter0% (6)9Kart
Svarthvit fluesnapper0% (6)14Kart
Vånd0% (6)20Kart
Snømus0% (6)6Kart
Båndkorsnebb0% (5)29Kart
Grevling0% (5)6Kart
Havelle0% (5)28Kart
Gransanger0% (4)11Kart
Storspove0% (4)7Kart
Trane0% (4)23Kart
Ringtrost0% (4)5Kart
Småskogmus0% (4)8Kart
Klatremus0% (4)8Kart
Jerpe0% (4)6Kart
Hornugle0% (4)4Kart
Måker0% (3)19Kart
Tjeld0% (3)16Kart
Musvåk0% (3)4Kart
Brunnakke0% (3)19Kart
Skogdue0% (3)13Kart
Løvsanger0% (3)9Kart
Laksand0% (3)14Kart
Tårnfalk0% (3)13Kart
Storskogmus0% (3)14Kart
Bergirisk0% (3)11Kart
Fjellrype0% (3)7Kart
Krattspissmus0% (3)4Kart
Låvesvale0% (2)3Kart
Enkeltbekkasin0% (2)3Kart
Hettemåke0% (2)14Kart
Kanadagås0% (2)14Kart
Knoppsvane0% (2)28Kart
Sjøorre0% (2)15Kart
Grågås0% (2)31Kart
Toppskarv0% (2)12Kart
Alke0% (2)7Kart
Duefamilien0% (2)3Kart
Gulerle0% (2)6Kart
Lappmeis0% (2)5Kart
Rødstjert0% (2)4Kart
Duetrost0% (2)6Kart
Fjellvåk0% (2)3Kart
Storfugl0% (2)2Kart
Svartstrupetrost0% (2)2Kart
Vipe0% (1)6Kart
Krykkje0% (1)1Kart
Buskskvett0% (1)1Kart
Rødstilk0% (1)1Kart
Hagesanger0% (1)4Kart
Rugde0% (1)1Kart
Gjøk0% (1)1Kart
Due0% (1)4Kart
Tårnseiler0% (1)3Kart
Mink0% (1)1Kart
Storlom0% (1)2Kart
Skogmus0% (1)1Kart
Islom0% (1)2Kart
Gulnebblom0% (1)1Kart
Svartand0% (1)2Kart
Dobbeltbekkasin0% (1)1Kart
Svarthalespove0% (1)9Kart
Steinvender0% (1)15Kart
Polarmåke0% (1)2Kart
Teist0% (1)5Kart
Fjellmarkmus0% (1)2Kart
Steinskvett0% (1)1Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Hærfugl0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart
Turteldue0% (1)1Kart
 0% (1)2Kart
Mongolturteldue0% (1)1Kart
Nordlig storskarv0% (1)2Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart